PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 4 |
Tytuł artykułu

Zazielenienie jako nowy element płatności bezpośrednich

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Greening as the new element of direct payments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Opracowanie jest próbą omówienia wymogów, które muszą spełnić gospodarstwa rolne w Polsce w wyniku wprowadzenia obowiązku zazielenienia. Zmiany wprowadzane w ostatnich latach we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej oraz ich tempo są co­raz bardziej znaczące. Nowy system płatności bezpośrednich na lata 2015-2020 nakłada na rolników szereg nowych zobowiązań, które muszą wziąć pod uwagę przy planowaniu struktury produkcji, aby nie narazić się na utratę otrzymywanych dopłat.
EN
The study is an attempt to discuss the requirements to be met by agricultural farms in Poland as a result of the obligation of greening. Changes in the Common Agricultural Policy of the European Union implemented in recent years and their pace are becoming more and more important. The new system of direct payments for 2015-2020 sets a num­ber of new obligations for the farmers that they must take into account while planning the structure of production, in order not to expose themselves to the loss of payments received.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
4
Opis fizyczny
s.7-19,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • 1. Czubiński T. (2014): Zmianowanie w kolorze zielonym, [w] top agrar Polska 7/2014, Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., Poznań.
 • 2. Ignaczewski G. (2014a): Czas na wybór wariantów zazielenienia, [w] top agrar Polska 6/2014, Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., Poznań.
 • 3. Ignaczewski G. (2014b): Mała rewolucja w dopłatach bezpośrednich, [w] top agrar Polska 8/2014, Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., Poznań.
 • 4. Sadowski A. (2013a): Ekonomiczne skutki działań prośro dowisko wych w nowej WPR dla gospodarstw rolnych [w] IX Dni Przedsiębiorcy Rolnego. Czy rolnicy odczują presję regulacji prawnych, Poznań.
 • 5. Sadowski A. (2013b): Środowiskowe i ekonomiczne skutki wprowadzenia „zielonego komponentu" od systemu dopłat bezpośrednich po 2013 roku, [w] Zagadnienia Do­radztwa Rolniczego nr 3/2013, CDR, SERiA, Poznań.
 • 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1307/2013 z dnia 17 grud­nia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 - zazielenienie (art. 43-47).
 • 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 - sankcje za zazielenienie (art. 77 ust. 6).
 • 8. Akt delegowany 639/2014.
 • 9. Akt delegowany do rozporządzenia 1307/2013.
 • 10. System płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020 - projekt do konsultacji Warszawa, 17 czerwca 2014 r.
 • 11. Materiały konferencyjne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18.07.2014 r.
 • 12. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sierpień 2014): Projekt systemu płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020, Warszawa.
 • 13. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Przewodnik Zazielenienie - Za­zielenienie. Rolniku! sprawdź, co to dla Ciebie oznacza, Wrzesień 2014 r.
 • 14. www.minrol.gov.pl [dostęp 06.10.2014].
 • 15. www.arimr.gov.pl [dostęp 07.10.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b41729ca-527b-4b11-966e-d83935608e97
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.