PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 12 | 1 |
Tytuł artykułu

Czy teorie kryzysów ekonomicznych są przydatne dla wyjaśniania sytuacji w gospodarce żywnościowej?

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Are the theories of economic crises useful for explaining the situation in the food economy?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Głównym celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy teorie kryzysów ekonomicznych są przydatne dla objaśniania sytuacji w gospodarce żywnościowej. Istniejące teorie kryzysów ekonomicznych jedynie w pewnym obszarze wydają się być przydatne do objaśniania sytuacji gospodarki żywnościowej. Wynika to głównie z jej specyfiki, w tym tzw. makroekonomii czynnika ziemi. Jednocześnie popyt na żywność jest względnie mało elastyczny. Bliższe wyjaśnieniu procesów rozwojowych w gospodarce żywnościowej mogą być tzw. modele czwartej generacji kryzysów finansowych eksponujące rolę czynników instytucjonalnych. Można przypuszczać, że zwiększający się zakres integracji gospodarki żywnościowej z pozostałymi sektorami oraz procesy globalizacji będą w przyszłości sprawiać, że turbulencje na rynkach finansowych będą silniej oddziaływać na badany sektor. Z drugiej jednak strony pewne uniwersalia rozwoju gospodarki żywnościowej będą swoistymi katalizatorami tych niekorzystnych zjawisk. Stwarza to przesłankę do poszukiwania teorii objaśniających zmiany sytuacji ekonomicznej gospodarki żywnościowej z uwzględnieniem zjawisk kryzysowych w sferze rynków finansowych.
EN
The existing theories of economic crises only in some area they seem to be useful for explaining the development of food economy. It results mainly from her peculiarity, in this macroeconomics of land factor. Simultaneously the demand on food is relatively little elastic. Closer explanation in development of food economy can be the fourth generation models of financial crises exposing the part of institutional factors. One can suppose, that the enlargement range of integration of food economy with other sectors as well as the processes of globalization will be in future to cause that the turbulences on financial markets will be more strongly affect on studied sector, prom the second side however some universalization of development of food economy will be special catalysts of these unfavorable phenomena. It creates then the premise to search theories explanatory the development of food economy with regard critical phenomena in sphere of financial markets.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
1
Opis fizyczny
s.60-64,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Breuer J. 2005: An exegesis on currency and banking crises. [W:] Issues in monetary. Financial and macroeco nomic adjustment policies (red. S. Sayer). Blackwell, Oxford.
 • Czyżewski A. (red.) 2007: Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Gastomski E. 2008: Choroba zakaźna? Gazeta Bankowa, nr 38.
 • Koronowski A. 2003: Czynniki destabilizacji rynków walutowych. Wyd. Twigger, Warszawa.
 • Krugman P. 2001: Wracają problemy kryzysu gospodarczego. PWN, Warszawa.
 • Kulawik J. 1994: Źródła kryzysu finansowego w rolnictwie USA w latach osiemdziesiątych i metody jego przezwyciężania. Bank i Kredyt, nr 11.
 • Kulawik J. 2009: Kredytowanie rolnictwa. [W:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej (red. A. Kowalski). IERiGŻ, Warszawa.
 • Minsky H. 1982: Can it happen again? Essays on instability and finance (red. M.E. Skarpe). New York.
 • Obstfeld M. 1994: The logic of currency crises. NBER Working Paper, nr 4640.
 • Soros G. 2008: Nowy paradygmat rynków finansowych. Kryzys kredytowy 2008 i co to oznacza? Wyd. MT Biznes, Warszawa.
 • Orczyk J. 1981: Studia nad opłacalnością gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1929-1938. PWN, Warszawa- Poznań.
 • Raport i prognozy. 2009: Upadłości firm w Polsce I-III 2009. e-gospodarka. [www.egospodarka.pl].
 • Śmigiel S. 2009: Bieda na europejskiej wsi. Rolnicy zarabiają coraz mniej. Gazeta Wyborcza, z dn. 8.10.2009.
 • Tornell A., Westermann F. 2005: Boom-bust cycles and financial liberalization. The MIT Press, Cambridge, Mass.
 • Urban R. 2009: Wyniki polskiego przemysłu spożywczego w 2008 roku. [W:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2008 roku (red. A. Kowalski). IERiGŻ, Warszawa.
 • Wilkin J. 2000: Polskie rolnictwo w procesie transformacji - mechanizmy, tendencje i efekty przemian. Rocz. Nauk. SERiA, t. II, z. 1.
 • Zegar J. i in. 2009: Dochody rolników w 2008 roku na tle lat poprzednich. [W:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2008 roku (red. A. Kowalski). IERiGŻ, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b41484c4-5e3e-4f4e-9bae-418ee48e4c53
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.