PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 09 | 4 |

Tytuł artykułu

Wpływ intensywności technologii produkcji na plonowanie, architekturę łanu oraz jakość białka pszenicy populacyjnej i mieszańcowej

Warianty tytułu

EN
Effect of production technology intensity on yield, canopy structure and protein quality of population and hybrid wheat

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W latach 2011–2014 przeprowadzono ścisłe doświadczenie polowe, którego celem było określenie reakcji odmian populacyjnych i mieszańcowych pszenicy ozimej na wzrastającą intensywność technologii produkcji. Stwierdzono, że wzrost intensywności technologii powodo-wał istotne zwiększenie plonu ziarna pszenicy, co wynikało z większej obsady kłosów i liczby ziaren z kłosa. Najobfitsze plony dała mieszańcowa odmiana ‘Hybred’, a istotnie słabiej plonowała populacyjna odmiana ‘Batuta’. Technologia wysokonakładowa wpływała na wzrost LAI i SPAD, a spośród odmian jedynie mieszańcowa ‘Hymack’ charakteryzowała się gorszymi parametrami architektury łanu. Intensywność technologii nie decydowała o zawartości albumin i globulin, powodując zwiększenie ilości białka oraz frakcji gliadyn i glutelin w ziarnie. Białko ogólne ziarna odmian pszenicy charakteryzowało się najmniejszym udziałem frakcji albumin i globulin przy najwyższym poziomie białek zapasowych z przewagą gliadyn w stosunku do glutelin.
EN
In 2011–2014 a strict field experiment was carried out which aimed at the determination of response of population and hybrid winter wheat cultivars to growing intensity of production technology. It was found that increasing technology intensity resulted in a significant in-crease in wheat grain yield, which resulted from a higher number of ears and a higher number of grains per ear. The highest yields were obtained from the hybrid cultivar ‘Hybred’, whereas the population cultivar ‘Batuta’ gave significantly the lowest yields. The high input technology resulted in an increase in LAI and SPAD, and among the cultivars, only the hybrid ‘Hymack’ was characterized with worse parameters of canopy structure. Technology intensity did not determine the content of albumins and globulins, causing an increase in protein content and gliadins and glutelins fractions in grain. The total protein of wheat cultivars grain was characterized with the lowest share of albumins and globulins fractions, at the highest level of storage proteins with predominance of gliadins in relation to glutelins.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

09

Numer

4

Opis fizyczny

http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_50.pdf

Twórcy

autor
 • Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, ul.Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
 • Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, Rzeszów

Bibliografia

 • Andruszczak, S., Kwiecińska-Poppe, E., Kraska, P., Pałys, E. (2012). Wpływ niektórych środków ochrony roślin na kształtowanie powierzchni liści i kąta ich nachylenia u wybranych odmian ozimych pszenicy orkisz (Triticum aestivum ssp. spelta L.). Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., 52, 1, 163–166.
 • Bavec, M., Vuković, K., Grobelnik Mlakar, S., Rozman, Č., Bavec, F. (2007). Leaf area index in winter wheat: response on seed rate and nitrogen application by different varieties. J. Cent. Eur. Agric., 8, 3, 337–342.
 • Biel, W., Maciorowski, R. (2012). Ocena wartości odżywczej ziarna wybranych odmian pszenicy. Żywn. Nauka Technol. Jakość, 81, 2, 45–55.
 • Biskupski, A., Włodek, S., Pabin, J., Kaus, A. (2009). Wykorzystanie miernika LAI-2000 do niedestrukcyjnego pomiaru parametrów roślin pszenicy jarej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 543, 15–23.
 • Blecharczyk, A., Śpitalniak, J., Małecka, I. (2006). Wpływ doboru przedplonów oraz systemów uprawy roli i nawożenia azotem na plonowanie pszenicy ozimej. Fragm. Agron., 23, 2, 273–286.
 • Borówczak, F., Rębarz, K. (2010). Efekty produkcyjne i ekonomiczne różnych systemów uprawy pszenicy ozimej odmiany Roma w zależności od deszczowania. J. Res. Appl. Agric. Eng., 55, 3, 24–28.
 • Czarnocki, Sz., Turska, E., Wielogórska, G., Garwacka, A. (2009). Wpływ technologii uprawy na architekturę łanu trzech odmian pszenicy ozimej. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sect. E, 64, 4, 54–61.
 • Daniel, C., Triboï, E. (2000). Effects of temperature and nitrogen nutrition on the grain composi-tion of winter wheat: effects on gliadin content and composition. J. Cereal Sci., 32, 45–56.
 • Domska, D., Wojtkowiak, K., Warechowska, M., Raczkowski, M. (2003). Wpływ nawożenia organiczno-mineralnego na plonowanie jęczmienia jarego i jakość ziarna. Część II. Skład białka i zawartość aminokwasów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 494, 99–104.
 • Feledyn-Szewczyk, B. (2009). Porównanie konkurencyjności współczesnych i dawnych odmian pszenicy ozimej w stosunku do chwastów. J. Res. Appl. Agric. Eng., 54, 3, 60–67.
 • Fotyma, E., Bezduszniak, D. (2000). Valuation of nitrogen nutritional status of winter cereals on the ground of leaf greenness index. Fragm. Agron., 17, 4, 29–45.
 • Fuertes-Mendizábal, T., Aizpuruab, A., González-Moroa, M. B., Estavillo, J. M. (2010). Improv-ing wheat breadmaking quality by splitting the N fertilizer rate. Eur. J. Agron., 33, 52–61.
 • Kara, B., Mujdeci, M. (2010). Influence of late-season nitrogen application on chlorophyll content and leaf area index in wheat. Sci. Res. Essays, 5, 2299–2303.
 • Kindred, D. R., Verhoeven, T. M. O., Weightman, R. M., Swanston, J. S., Agu, R. C., Brosnan, J. M., Sylvester-Bradley, R. (2008). Effects of variety and fertiliser nitrogen on alcohol yield, grain yield, starch and protein content, and protein composition of winter wheat. J. Cereal Sci., 48, 46–57.
 • Konopka, I., Tańska, M., Pszczółkowska, A., Fordoński, G., Kozirok, W., Olszewski, J. (2007). The effect of water stress on wheat kernel size, color and protein composition. Pol. J. Nat. Sci., 2, 157–171.
 • Lloveras, J., Manent, J., Viudas, J., López, A., Santiveri, P. (2004). Seeding rate influence on yield and yield components of irrigated winter wheat in a mediterranean climate. Agron. J., 96, 1258–1265.
 • Longin, C. F. H., Mühleisen, J., Maurer, H. P., Zhang, H., Gowda, M., Reif, J. C. (2012). Hybrid breeding in autogamous cereals. Theor. Appl. Genet., 125, 1087–1096.
 • Oleksy, A., Szmigiel, A., Kołodziejczyk, M. (2008). Wpływ intensywności uprawy na zawartość i plon białka odmian pszenicy ozimej. Acta Sci. Pol. Agric., 7, 1, 47–56.
 • Olsen, J., Weiner, J. (2007). The influence of Triticum aestivum density, sowing pattern and nitro-gen fertilization on leaf area index and its spatial variation. Basic Appl. Ecol., 8, 252–257.
 • Panasiewicz, K., Koziara, W., Sulewska, H. (2009). Reakcja pszenicy ozimej Triticum durum Desf. odmiany Komnata na gęstość siewu i nawożenie azotem. Biul. Inst. Hod. Aklim. Rośl., 253, 125–134.
 • Plessis, A., Ravel, C., Bordes, J., Balfourier, F., Martre, P. (2013). Association study of wheat grain protein composition reveals that gliadin and glutenin composition are trans-regulated by different chromosome regions. J. Exp. Bot., 64, 12, 3627–3644.
 • Podolska, G., Sułek, A. (2012). Wpływ intensywności uprawy na plon i cechy struktury plonu odmian pszenicy ozimej. Pol. J. Agron., 11, 41–46.
 • Shewry, P. R., Halford, N. G. (2002). Cereal seed storage proteins: structures, properties and role in grain utilization. J. Exp. Bot., 53, 370, 947–958.
 • Šramkova, Z., Gregová, E., Šturdik, E. (2009). Chemical composition and nutritional quality of wheat grain. Acta Chim. Slov., 1, 115–138.
 • Sulewska, H., Koziara, W., Panasiewicz, K., Niewiadomska, A. (2011). Reakcja pszenicy ozimej i jęczmienia jarego na nawożenie PRP SOL. J. Res. Appl. Agric. Eng., 56, 4, 129–133.
 • Whitford, R., Fleury, D., Reif, J. C., Garcia, M., Okada, T., Korzun, V., Langridge, P. (2013). Hybrid breeding in wheat: technologies to improve hybrid wheat seed production. J. Exp. Bot., 64, 18, 5411–5428.
 • Wieser, H., Antes, S., Seilmeier, W. (1998). Quantitative determination of gluten protein types in wheat flour by reversed-phase high-performance liquid chromatography. Cereal Chem., 75, 5, 544–650.
 • Wojtkowiak, K., Stępień, A., Tańska, M., Konopka, I., Konopka, S. (2013). Impact of nitrogen fertilization on the yield and content of protein fractions in spring triticale grain. Afr. J. Agric. Res., 8, 28, 3778–3783.
 • Zhao, Y., Zeng, J., Fernando, R., Reif, J. C. (2013). Genomic prediction of hybrid wheat perform-ance. Crop Sci., 53, 802–810.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-b4115935-76aa-4dc1-846f-4246eb6a7eb1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.