PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3/I |
Tytuł artykułu

Wstępne doświadczenia z eksploatacji zmodernizowanej małej oczyszczalni ścieków z filtrem żwirowym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The preliminary experience with the modernized small sewage treatment plant with a gravel filter
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań efektywności oczyszczania oraz warunki pracy małej lokalnej oczyszczalni ścieków po jej modernizacji. Podstawowym kryterium przyjętym w projekcie modernizacji było zwiększenie przepustowości oraz efektywności usuwania zanieczyszczeń w istniejącym układzie technologicznym z grawitacyjnym przepływem ścieków przy założeniu minimalnych kosztów eksploatacji bez zużycia energii elektrycznej. Badana oczyszczalnia składa się z osadnika gnilnego z zainstalowanym w czasie modernizacji wydzielonym filtrem zapobiegającym wypływowi zawiesin z osadnika oraz filtra żwirowego do biologicznego oczyszczania. W czasie modernizacji zwiększona została powierzchnia filtra. Wykonane analizy jakości ścieków potwierdziły wysoką efektywność usuwania zanieczyszczeń organicznych (średnio ponad 90% dla wskaźnika BZT5 i ponad 85% dla wskaźnika ChZT) oraz zawiesin (średnio ponad 77%) w zmodernizowanej oczyszczalni.
EN
The article analyses the efficiency of the treatment process in the small sewage treatment plant with a gravel filter, after its modernization. The basic criterion adopted in modernization was to increase the capacity and efficiency of the existing gravity flow system, assuming the minimal operating costs and no additional power consumption. The sewage treatment plant consists of a septic tank, with a separate filter installed during the modernization that keeps suspended solids in the septic tank and a gravel filter for biological treatment; the filter surface was increased during the modernization. The analysis of the effluent quality confirmed very high treatment efficiency of both organic compounds (average removal of BOD and COD was over 90% and 85%, respectively) and total suspended solids ( average removal above 77%) in the modernized wastewater treatment plant.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3/I
Opis fizyczny
s.19-26,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Technologii Środowiskowych, Politechnika Krakowska, ul.Warszawska 24, 31-155 Kraków
autor
 • Katedra Technologii Środowiskowych, Politechnika Krakowska, ul.Warszawska 24, 31-155 Kraków
Bibliografia
 • Błażejewski, R. (2003). Projektowanie, budowa i eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków. Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.
 • Chmielowski, K., Ślizowski, R. (2008). Wpływ uziarnienia złoża filtrów piaskowych o przepływie pionowym na jakość filtratu. Przemysł Chemiczny 87/5.
 • Heidrich, Z. (1998). Przydomowe oczyszczalnie ścieków- poradnik. Warszawa: COIB.
 • Hermanowicz, W., Dojlido, W., Dożańska, W., Koziorowski, B., Zerbe, J. (1999). Fizykochemiczne badanie wody i ścieków. Warszawa: Arkady, 1999, s.556 ss.
 • Jóźwiakowski, K. (2003). Analiza efektów oczyszczania ścieków bytowych w oczyszczalniach przydomowych na terenach wiejskich na przykładzie wybranych obiektów w województwielubelskim. Poznań: Acta Scientiarum Polonorum, ser. Formatio Circumiectus, 2 (1).
 • Mucha, Z., Mikosz J. (2009). Racjonalne stosowanie małych oczyszczalni ścieków zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju. Kraków: Czasopismo Techniczne, seria Środowiskoz. 2-Ś/2009, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
 • Mucha, Z. (2011, 2012). Ocena efektywności oczyszczania ścieków oraz warunków pracy oczyszczalni dla klasztoru sióstr Norbertanek w Imbramowicach. Kraków.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnieszkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.06.137.984., zmiana Dz.U.09.27.169.),
 • Siemieniec, A., Krzanowski, S. (2001). Ocena skuteczności oczyszczania ścieków przez filtry gruntowe w warunkach terenowych. Poznań-Kiekrz: VII Ogólnopolskie SympozjumSzkoleniowe.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b405aa28-1c86-4cd2-8291-7c315dd49981
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.