PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 22 | 2 |
Tytuł artykułu

Wpływ stopnia rozdrobnienia biomasy roślinnej na produkcję biogazu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Impact of fragmentation on biogas production from plant biomass
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Obróbka wstępna surowców wykorzystywanych, jako substrat w instalacjach biogazowni rolniczych jest niezbędnym zabiegiem pozwalającym na szybszy i sprawniejszy przebieg procesu fermentacji metanowej. Celem pracy było określenie wpływu mechanicznej obróbki wstępnej na ilość i jakość biogazu w procesie fermentacji metanowej. Materiał do badań stanowiły trawy energetyczne: miskant olbrzymi i mozga trzcinowata o dwóch zróżnicowanych przedziałach długości sieczki: 0,5-3 mm, 4-8 mm. Pomyślny przebieg eksperymentu wskazuje, że mechaniczne rozdrobnienie ma istotny wpływ na proces fermentacji metanowej.
EN
Pretreatment of raw materials is a necessary procedure to improve biogas production in anaerobic process. The aim of this study was to determine the effect of mechanical pretreatment on the quantity and quality of biogas of methane fermentation process. The experimental material consisted of energy grasses: Miscanthus giganteus and Phalaris arundinacea L., of two different ranges of chaff length: 0.5-3 mm and 4-8 mm. The success of the experiment indicates that mechanical fragmentation has a significant positive effect on the anaerobic digestion process.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
22
Numer
2
Opis fizyczny
s.139-149,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul.Doświadczalna 4,20-290 Lublin
autor
 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul.Doświadczalna 4,20-290 Lublin
autor
 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul.Doświadczalna 4,20-290 Lublin
Bibliografia
 • Barakat A., Chuetor S., Monlau F., Solhy A, Rouau X., 2014. Eco-friendly dry chemo-mechanical pretreatments of lignocellulosic biomass: Impact on energy and yield of the enzymatic hydrolysis. Applied Energy, 113, 97-105.
 • Brodeur G., Yau E., Badal K., Collier J., Ramachandran K.B., Subramanian Ramakrishnan, 2011. Chemical and Physicochemical Pretreatment of Lignocellulosic Biomass: A Review. Enzyme Research, 2011, 17.
 • Bussemaker M.J., Zhang D., 2013. Effect of Ultrasound on Lignocellulosic Biomass as a Pretreatment for Biorefinery and Biofuel Applications. Ind. Eng. Chem. Res., 52(10), 3563-3580.
 • Carlsson M., Lagerkvist A., Morgan-Sagastume F., 2012. The effect of substrate pretreatment on anaerobic digestion systems: A review, Waste Management, 32, 1634-1650.
 • Climent M., Ferrer I., Baeza M.D., Artola A., Vazquez F., Font X., 2007. Effects of thermal and mechanical pretreatments of secondary sludge on biogas production under thermophilic conditions. Chemical Engineering Journal, 133, 335-342.
 • DIN 38414/8 1985: Niemiecka standardowa metoda badania wody, ścieków, szlamu i osadów.
 • Dz. U. z 2001, nr 112, poz. 1206. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, (cz. 2).
 • Frąc M., Ziemiński K., 2012. Methane fermentation process for utilization of organic waste. Int. Agrophysics, 26, 317-330.
 • Frigon J.C., Mehta P., Guiot S.R., 2012. Impact of mechanical, chemical and enzymatic pretreatments on the methane yield from the anaerobic digestion of switchgrass. Biomass and Bioenergy, 36, 1-11.
 • Galbe M., Zacchi G., 2012. Pretreatment: The key to efficient utilization of lignocellulosic materials. Biomass and Bioenergy, 46, 70-78.
 • Harkot W., Warda M., Sawicki J., Lipińska H., Wyłupek H., Czanecki Z., Kulik M. 2007. Możliwości wykorzystania runi łąkowej do celów energetycznych. Łąkarstwo w Polsce, 10, 59-67.
 • Hintz R. W., Albrecht K.A., 1991. Prediction of alfalfa chemical composition from maturity and plant morphology. Crop Sci., 31, 1561-1565.
 • Hintz R.W., Mertens D.R., Albrecht K.A., 1996. Sodium sulfite effects on recovery and composition of detergent fiber and lignin. AOAC International, 79, 16-22.
 • In Wook N., Yun W.K., Kyung Y.H., Woongki K.S., 1999. Mechanical pretreatment of waste acti-vated sludge for anaerobic digestion process. Water Res., 34(8), 2362-2368.
 • Jędrczak A., 2007. Biologiczne przetwarzanie odpadów, Warszawa, PWN.
 • Kozłowski S., Zielewicz W., Lutyński A. 2007. Określenie wartości energetycznej Sorghum sacharatum, Zea mays i Malva verticilata. Łąkarstwo w Polsce, 10, 131-140.
 • Lalak J., Kasprzycka A., Murat A., Paprota E. M., Tys J., 2014. Obróbka wstępna biomasy bogatej w lignocelulozę w celu zwiększenia wydajności fermentacji metanowej. Acta Agrophysica, 21(1), 51-62.
 • Lam P.L., Lam P.Y., Sokhansanj S., Lim X.T. Bi C.J., 2013. Mechanical and compositional characteristics of steamtreated Douglas fir (Pseudotsuga menziesii L.) during pelletization. Biomass and Bioenergy, 56, 116-126.
 • Lamsal B., Yoo J., Brijwani K., Alavi S., 2010. Extrusion as a thermo-mechanical pretreatment for lignocellulosic ethanol. Biomass and Bioenergy, 34, Issue 12, 1703-1710.
 • Martyniak D., Fabisiak E., Zielewicz W., Martyniak J., 2011. Biologiczno-chemiczne właściwości perzu wydłużonego (Agropyron elongatum (Host, Beauv.) w aspekcie możliwości jego wykorzystania w fitoenergetyce. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 260/261, 375-384.
 • Menind A., Normak A., 2010. Study on grinding biomass as pretreatment for biogasification. The International Scientific Conference, Biosystems Engineering 2010, 13-24. May 2010, Tartu, Estonia., 155-164.
 • Mshandete A., Björnsson L., Kivaisi A.K., Rubindamayugi M.S.T., Mattiasson B., 2006. Effect of particle size on biogas yield from sisal fibre waste. Renewable Energy, 31, 2385-2392.
 • Mood S.H., Golfeshan A., H., Tabatabaei M., Jouzani G.S., Najafi G.H., Gholami M., Ardjmand M., 2013. Lignocellulosic biomass to bioethanol, a comprehensive review with a focus on pretreatment, Renewable and Sustainable Energy Reviewes , 27, 77-93.
 • Oslaj M., Mursec B., Vindis P., 2010. Biogas production from maize hybrids. Biomass and bioenergy, 34, 1538-1545.
 • Rogalski M., Sawicki B., Bajonko M., Wieczorek A. 2005. Wykorzystanie rodzimych gatunków traw jako odnawialnych źródeł energii. W: Alternatywne źródła energii. Dobrodziejstwa i zagrożenia (red.: M. Ciaciura) Szczecin-Wisełka.
 • Rutkowska U., 1981. Wybrane metody badań składu i wartości odżywczej żywności. PZWL, Warszawa.
 • Saratale G.D, Oh S.E., 2012. Lignocellulosics to ethanol: The future of the chemical and energy industry. African Journal of Biotechnology, 11 (5), 1002-1013.
 • Somogyi M., 1967. Notes on sugar determination. Journal of Biology and Chemistry 195, 19-23.
 • Tedesco S., Marrero Barroso T., Olabi A.G., 2014. Optimization of mechanical pretreatment of Laminariaceae spp. biomassderived biogas. Renewable Energy, 62, 527-534.
 • Van Soest P.J., Robertson J.B., Lewis B.A., 1991.Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. J. Dairy Sci.,74, 3583-3597.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b3968415-8ccc-4e35-9aaf-d43c7665cb86
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.