PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 52 |
Tytuł artykułu

The welfare of horses assessed by the investigations of chosen parameters of the stable microclimate

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Dobrostan koni oceniony z wykorzystaniem badań wybranych parametrów mikroklimatu stajni
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The performed investigations aimed at assessing the welfare of horses on the basis of the examination of chosen parameters of the stable microclimate. The investigations were carried out at the Wolica horse riding complex of Warsaw University of Life Sciences. The objects of the investigations were two buildings with breeding environments. The investigations were carried out during three seasons: summer, autumn and winter. The investigated basic parameters of the microclimate were: air temperature, relative humidity, air cooling force and movement as well as the type and intensity of lighting. The results were compared with the binding norms. The obtained results show that the parameters agree with the recommendations of animal hygiene exceeding the norms only sporadically. The welfare was maintained.
PL
Dobrostan koni oceniony z wykorzystaniem badań wybranych parametrów mikroklimatu stajni. Celem przeprowadzonych badań była ocena dobrostanu koni na podstawie badania wybranych parametrów mikroklimatu stajni. Badania i pomiary przeprowadzono na terenie kompleksu hippicznego Wolica SGGW. Obiektami badań były dwa budynki stajni wykazujące różnice pod względem pierwotnego przeznaczenia, położenia, wymiarów, oświetlenia, warunków mikroklimatycznych. Badania zostały przeprowadzone w okresie trzech sezonów roku: letnim, jesiennym i zimowym. Oceniono czynniki kształtujące mikroklimat stajni, tj. temperaturę powietrza, wilgotność względną, prędkość i siłę oziębiającą powietrza, rodzaj i intensywność oświetlenia, a otrzymane wyniki zestawiono z obowiązującymi normami. Uzyskane wyniki wskazują, iż parametry są zgodne z zaleceniami zoohigieny i tylko sporadycznie przekraczają normy. Dobrostan był zachowany.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
52
Opis fizyczny
p.67-75,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Animal Environment Biology, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Animal Environment Biology, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • BROOM D.M., JOHNSON K.G., 1993: Stress and Animal Welfare. Chapman and Hall, London.
 • FEDORSKI J., 2003: Poradnik dla hodowców i miłośników koni. PWRiL, Poznań.
 • FIEDOROWICZ G., ŁOJEK J., CLAUSEM E., 2004: Budowa nowych stajni i modernizacja budynków inwentarskich dla koni. Przegląd hodowlany 12: 17-20.
 • FIEDOROWICZ G., 2006: Budowa nowych stajni i adaptacja budynków inwentarskich na potrzeby chowu koni. Budownictwo wiejskie 7: 16-19.
 • GOLACHOWSKI A., 2005: Temperatura a zdolność konia do wysiłku. Świat Koni 20 (12): 16-19.
 • JANOWSKI T.M., 1978: Zoohigiena, higiena środowiska i siedliska hodowlanego oraz zwierząt gospodarskich. PWN, War­szawa, Kraków.
 • JODKOWSKA E., 2007: Wskazania przed rozpoczęciem budowy ośrodka hippicznego. Hodowca i Jeździec 1 (12): 30-37.
 • KOŁACZ R., 2000: Zasady wentylacji budynków dla trzody chlewnej. Trzoda Chlewna 8: 9-11.
 • KOŁACZ R., BODAK E., 1999: Dobrostan zwierząt i kryteria jego oceny. Medycyna Weterynaryjna 55 (3): 147-154.
 • KOŁACZ R., DOBRZAŃSKI Z., 2006: Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich. Wydawnictwo AR, Wrocław.
 • KOŚLA T., 2011: Metodyka badań z higieny zwierząt i prewencji weterynaryjnej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • LEWANDOWSKI J., 1997: Mikroklimat w budynkach inwentarskich dla trzody chlewnej i bydła. Poradnik. IBMER, Warszawa.
 • MOBERG G.P., 1985: Animal Stress. APS, Bethesda, Maryland, 195.
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrz­nych z dnia 23 kwietnia 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ochronie zwierząt. Dz.U. z 1932 r. nr 42, poz. 417.
 • PIRKELMANN H., AHLSWEDE L., ZEITLERFEICHT M., 2010: Hodowla koni. Organizacja stajni i żywienie. Wydawnictwo RM, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich. Dz.U. z 2003 r. nr 167, poz.1629 z nowelizacją z dnia 8 marca 2004 r. Dz.U. z 2004 r. nr 47, poz. 456.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. Dz.U. z 2010 r. nr 116, poz. 778.
 • Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Dz.U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002.
 • WIŚNIEWSKA J., 2005: Mikroklimat panujący w pomieszczeniu inwentarskim. Acta Scientiarum Polonorum. Architektura 4 (2): 59-72.
 • WOLSKI L., 1987: Fizyka obiektów rolni­czych. Wydawnictwo Politechniki War­szawskiej, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b3578edb-f43f-42f6-af02-364e407a9d5b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.