PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 66 | 08-09 |
Tytuł artykułu

Ważne dla konsumenta informacje o wartości odżywczej

Warianty tytułu
EN
Nutrition value declaration as information important for consumer
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Nowe rozporządzenie unijne w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności ma zagwarantować, że konsument będzie otrzymywać odpowiednie informacje o spożywanej przez niego żywności, m.in. dotyczące wartości odżywczej produktów. Etykieta dla konsumenta ma stanowić narzędzie ułatwiające dokonywanie świadomych wyborów żywności, zgodnych z zasadami prawidłowego żywienia.
EN
The new European Union regulation on the provision of food information to the consumers has to guarantee that the consumer is appropriately informed as regards the food he consumes, inter alia concerning the nutritional value of the food products. The label for the consumer is to be a tool enabling him to make an informed choice of food, in accordance with the principles of proper nutrition.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
66
Numer
Opis fizyczny
s.68-70,72,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa
Bibliografia
 • [1] Commission White Paper of 30 May 2007 on a Strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity related health issues COM (2007) 279 final.
 • [2] Dyrektywa 2000/13/WE z 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (Dz. Urz. WE L109 z późn. zm.).
 • [3] Dyrektywa Rady 90/496/EWG z 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 276, z późn. zm.).
 • [4] Review of labelling reference intake values. The EFSA Journal (2009) 1008.
 • [5] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. nr 137 poz. 966, z późn. zm.).
 • [6] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. nr 137 poz. 967, z późn. zm.).
 • [7] Rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. WE L 404, z późn. zm.).
 • [8] Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych i niektórych innych substancji (Dz. Urz. WE L 404, z późn. zm.).
 • [9] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. WE L 304).
 • [10] Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z późn. zm.).
 • [11] Scientific opinion on dietary reference values for protein. The EFSA Journal (2012), 10 (2).
 • [12] www.izz.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&ltemid =5&lang=pl#9
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b3549cdb-e150-4f27-8698-3c5829a7bfc6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.