PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 07 |
Tytuł artykułu

Synantropizacja a walory przyrodnicze Phalaridetum arundinaceae (Koch 1926 N.N.) Libb. 1931 Wielkiego Łęgu Obrzańskiego

Warianty tytułu
EN
Synanthropization and natural values in Phalaridetum arundinaceae (Koch 1926 N.N.) Libb. 1931 in the Great Wetlands of the Obra River
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Anthropopressure directly and indirectly affects changes in species composition in plant communities, including communities of Phalaridetum arundinaceae. Variations in habitat conditions, especially moisture content, contribute to the disappearance of typical rush associations and lead to the development of lower phytosociological units. The natural value of Phalaridetum arundinaceae syntaxons is affected by the relative share of synanthropic species. Their occurrence is determined by habitat conditions and land use.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
07
Opis fizyczny
s.49-62,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 38/42, 60-637 Poznań
autor
Bibliografia
 • BARYŁA R., URBAN B. 1999. Kierunki zmian w zbiorowiskach trawiastych w wyniku ograniczenia i zaniechania użytkowania rolniczego na przykładzie Poleskiego Parku Narodowego. - Folia Univ. Agric. Stetin. 197, Agricultura 75: 11-18.
 • CHMIEL J. 1993. Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XIX i XX. - Wyd. Sorus Poznań, 201 ss.
 • ELLENBERG H., WEBER H. E., DULL R., WIRTH V., WERNER W., PAULISSEN D. 1992. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. - Scripta Geobot. 18, Verlag E. Goltze KG Gottingen, 258 ss.
 • FALKOWSKI M., KUKUŁKA I., KOZŁOWSKI S. 1994. Łąki nadodrzańskie w aspekcie pro¬dukcji pasz i ochrony środowiska. - Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 412: 81-86.
 • GRYNIA M. 1996. Kierunki zmian szaty roślinnej zbiorowisk łąkowych w Wielkopolsce. - Rocz. Akademii Rolniczej w Poznaniu 184: 15-27.
 • GRYNIA M., GRZELAK M., KRYSZAK A. 2001. Rola szuwarów mozgowych w ochronie środowiska. - Inż. Ekol. 5: 54-62.
 • GRZELAK M. 2004. Zróżnicowanie fitosocjologiczne szuwaru mozgowego Phalaridetum arundinaceae na tle warunków siedliskowych w wybranych dolinach rzecznych Wielkopolski. - Rocz. Akademii Rolniczej w Poznaniu 21, Rozpr. Nauk. 354: 96-101.
 • JACKOWIAK B. 2001. Flora roślin naczyniowych Wielkopolski w zarysie. - W: Wojterska M. (red.), Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowo- pomorskiego. - Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 25-38.
 • KOCHANOWSKA R., RYGIELSKI T. 1994. Zmiany i zagrożenia ekosystemów łąkowych Pomorza Zachodniego w wyniku antropopresji. - Wiad. Melior. Łąk. 1: 40-42.
 • KOSTUCH R. 1998. Antropopresja. - Nowoczesne Rolnictwo 10, s. 25.
 • KRYSZAK A. 2004. Synantropizacja wybranych zbiorowisk łąkowych. - Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie 4/1(10): 201-208.
 • KRYSZAK A., GRYNIA M. 2005. Zbiorowiska trawiaste siedlisk nadmiernie uwilgotnionych w dolinach rzecznych. - Łąkarstwo w Polsce 8: 97-106.
 • KRYSZAK J., KRYSZAK A., KLARZYŃSKA A. 2007. Łąki mozgowe (Phalaridetum arundinaceae) w dolinie Baryczy. - Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie 7/2a(20): 209-218.
 • KUCHARSKI L. 1999. Szata roślinna łąk Polski Środkowej i jej zmiany w XX stuleciu. - Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź, 168 ss.
 • MAGURRAN A.E. 2004. Measuring biological diversity. - Blackwell Publishing, Malden, USA, 256 ss.
 • OŚWIT J. 2000. Metoda przyrodniczej waloryzacji mokradeł i wyniki jej zastosowania na wybranych obiektach. - Materiały informacyjne IMUZ 35, 36 ss.
 • STYPIŃSKI P., GROBELNA D. 2000. Kierunki sukcesji zbiorowisk roślinnych na zdegradowanych i wyłączonych z użytkowania dawnych terenów łąkowych. - Łąkarstwo w Polsce 3: 151-157.
 • SZOSZKIEWICZ J. 1967. Zbiorowiska roślinne łąk łęgowych w dolinie Warty. Zbiorowiska klasy Phragmitetea i Plantaginetea. - Prace Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. PTPN 23(2): 465-501.
 • ZASTAWNY J. 1992. Sukcesja zbiorowisk roślinnych łąk zagospodarowanych w nie¬których dolinach rzecznych Wielkopolski. - Wiad. IMUZ 17(2): 111-123.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b34b4455-a679-473c-8b19-20c98819bcaa
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.