PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | 4 |
Tytuł artykułu

Financial liquidity management in local government units of the eastern poland macroregion

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Zarządzanie płynnością finansową w jednostkach samorządu terytorialnego makroregionu polski wschodniej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study was to assess financial liquidity management in basic local government units of Eastern Poland. Aspects that were mostly considered include the awareness of the importance of financial liquidity among the chief accountants of the surveyed units, the occurrence of possible problems with the timely payment of liabilities and liquidity management instruments used. The research covered 210 local government units (100 rural municipalities, 100 urban-rural municipalities and 10 cities with district rights) from five voivodeships located in the Eastern Poland macroregion. The research methods that have been used include analysis of the subject literature and the method of the diagnostic survey using a questionnaire. The survey was conducted among chief accountants of the budget of selected local government units of the Eastern Poland macroregion. Based on the conducted surveys, it was found that the majority of managers of local government units noticed the importance of financial liquidity and in recent years did not notice problems with the timely payment of liabilities. Approximately 30% of respondents admitted to problems with financial liquidity. The main reason for the occurrence of disturbances in the timely payment of liabilities was achieving lower income and revenue than planned, as well as improper management. When analyzing applied liquidity management instruments, it was found that these were most often multi-annual financial forecasts and detailed schedules of income and expenses.
PL
Celem opracowania jest ocena zjawiska zarządzania płynnością finansową w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego Polski Wschodniej. Szczególną uwagę zwrócono na świadomość znaczenia płynności finansowej wśród głównych księgowych badanych jednostek, występowanie ewentualnych problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań oraz stosowane instrumenty zarządzania płynnością. Badaniami objęto 210 jednostek samorządu terytorialnego (100 gmin wiejskich, 100 gmin miejsko-wiejskich i 10 miast na prawach powiatu) z pięciu województw zlokalizowanych na obszarze makroregionu Polski Wschodniej. Wykorzystano takie metody, jak analiza literatury przedmiotu i metoda sondażu diagnostycznego z zastosowaniem kwestionariusza ankiety. Ankietę przeprowadzono wśród głównych księgowych budżetu wybranych jednostek samorządu terytorialnego makroregionu Polski Wschodniej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że większość zarządzających jednostką samorządu terytorialnego dostrzegała znaczenie płynności finansowej i w ostatnich latach nie odnotowała problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań. Do problemów z płynnością finansową przyznało się około 30% respondentów. Główną przyczyną występowania zakłóceń w terminowym regulowaniu zobowiązań było osiągnięcie niższych dochodów i przychodów niż zaplanowano oraz niewłaściwe zarządzanie. Analizując stosowane instrumenty zarządzania płynnością finansową stwierdzono, że najczęściej były to wieloletnie prognozy finansowe oraz szczegółowe harmonogramy dochodów i wydatków.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
21
Numer
4
Opis fizyczny
p.136-144,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Economics and Management, Faculty of Economic and Technical Sciences, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, 95/97 Sidorska St., 21-500 Biala Podlaska, Poland
autor
 • Department of Economics and Management, Faculty of Economic and Technical Sciences, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, 95/97 Sidorska St., 21-500 Biala Podlaska, Poland
Bibliografia
 • Act of 27 August 2009 on public finance. Journal of Laws, 2009.157.1240, as amended.
 • Denek Emilia, Marek Dylewski. 2013. Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej (Estimating the Level of Indebtedness of Local Government Units in Conditions of Increased Risk of Losing Financial Liquidity). Warszawa: Difin.
 • Drever Margaret, Patrich Hutchinson. 2007. Industry differences in the determinants of the liquidity of Australian small and medium sized enterprises. Small Enterprise Research 15 (1): 60-76.
 • Dylewski Marek, Beata Z. Filipiak, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj. 2004. Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego (Financial Analysis in Local Government Units). Warsaw: Municipiun Publisher.
 • Dylewski Marek, Beata Z. Filipiak, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj. 2006. Finanse samorządowe: narzędzia, decyzje, procesy (Local Government Finances: Instruments, Decisions, Processes). Warsaw: PWN.
 • Dylewski Marek. 2014. Instrumentarium zarządzania płynnością finansową w jednostkach samorządu terytorialnego (Instruments of Financial Liquidity Management in Local Government Units). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 48 (3): 57-66.
 • Filipiak Beata Z. 2014. Płynność finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec znaczącego obciążenia długiem publicznym – wyniki badań empirycznych (Financial liquidity of local government units in the face of significant public debt burden – results of empirical research.) Scientific Journals of the University of Szczecin 65 (802): 25-34.
 • Galiński Paweł. 2013. Zastosowanie cash poolingu w podsektorze samorządowym (Application of cash pooling in the local government sub-sector). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 62: 39-47.
 • Hałaburda Dorota A. 2009. Analiza płynności finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Analysis of financial liquidity of local government units). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 77: 151-161.
 • Jaworski Jerzy. 2009. Pomiar i analiza przyczynowa płynności finansowej w polskim mikroprzedsiębiorstwie (Measurement and causal analysis of financial liquidity in the Polish Microenterprise. Przegląd Organizacji 7-8: 49-52.
 • Kosek-Wojnar Maria, Krzysztof Surówka. 2007. Podstawy finansów samorządu terytorialnego (Basics of Local Government Finances). Warsaw: PWN.
 • Kukliński Antoni. 2010. Problem Polski Wschodniej. Doświadczenia i perspektywy. [W] Strategiczna problematyka polski Wschodniej (The problem of Eastern Poland. experiences and perspectives. [In] Strategic problems of Eastern Poland). Lublin: University of Economics and Innovation.
 • Kusak Aleksander. 2006. Płynność finansowa: analiza i sterowanie (Financial Liquidity: Analysis and Control). Warsaw: Uniwersytet Warszawski.
 • Sierpińska Maria, Tomasz Jachna. 20019. Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. (Evaluation of enterprises according to world standards). Warsaw: PWN.
 • Staszel Anna. 2016. Narzędzia analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego (Instruments of financial analysis in local government units). Scientific Journals of the University of Economics in Krakow 10 (958): 65-80.
 • Wędzki Dariusz. 2003: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa (Strategies of financial liquidity of a company). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Wojciechowska Urszula. 2001. Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty mikroekonomiczne i makroekonomiczne (Financial liquidity of Polish enterprises in the period of economic transformation. microeconomic and macroeconomic aspects). Warsaw: Oficyna Wydawnicza SGH.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b321a0c6-9fa8-4271-8612-76e34174d1d7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.