PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 3 |

Tytuł artykułu

Estimation of mink farming efficiency in Poland on an example of production performance of a particular farm

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Szacowanie efektywności chowu norek w Polsce na przykładzie wyników produkcyjnych w wybranej fermie

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The aim of the study was to estimate the effectiveness of mink farming in Poland on the basis of pelt production and auction sales results of an exemplary mink farm located in Western Pomerania, Poland. The analyzes covered the period 2006-2009 (seasons 2006/2007, 2007/2008 and 2008/2009). The economic analysis covered the revenues and expenses of the farm. The analysis of revenues included the sales of both breeding material and pelts. Pelt sales results were based on the reports of two auction houses: Finnish Fur Sales and North American Fur Auctions. We applied the system of cost accounting by type, which distinguishes two types of costs, direct and indirect costs. The economic efficiency of the farm was assessed basing on economic indices and the farm reproductive performance. The aim of Polish mink farms is breeding animals for pelts. Feed costs and salaries are the most important items in terms of the total cost of pelt production. The income per pelt heavily depends on the costs incurred for its production. Reproductive performance of mink is also a significant factor of the profitability of the farm. Analysis of the farm economic performance indicators showed a very high level of remunerativeness index (144.2-227.3%). The results of our study imply a high profitability of the farm, since the profitability index ranged between 44.2% and 127.3%. The analysis of farming efficiency reveals its strong dependence on the current fur markets condition (fashion trends) and the level of animal husbandry on the farm.
PL
Celem badań było szacowanie efektywności chowu norek w Polsce na podstawie wyników produkcyjnych i aukcyjnej sprzedaży skór w wybranej fermie, zlokalizowanej w województwie zachodniopomorskim. Przeprowadzone analizy obejmowały lata 2006-2009 (w sezonach: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009). Analizie ekonomicznej zostały poddane przychody oraz koszty fermy. W analizie przychodów uwzględniono przychody ze sprzedaży materiału hodowlanego oraz sprzedaży skór. Wyniki sprzedanych skór oparto na raportach z dwóch domów aukcyjnych: Finnish Fur Sales i North American Fur Auctions. Zastosowano kalkulacyjny układ kosztów, przyjmujący podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie. Efektywność ekonomiczną fermy oceniono na podstawie wskaźników ekonomicznych oraz wyników reprodukcyjnych fermy. Celem polskich ferm norczych jest hodowla zwierząt z przeznaczeniem na skóry. Największy wpływ na koszty chowu norek miały koszty zakupu pasz oraz wypłat dla pracowników. Dochody uzyskane ze sprzedaży jednej skóry są ściśle uzależnione od wielkości kosztów poniesionych na jej wyprodukowanie. Znaczący wpływ na opłacalność hodowli miały również wyniki reprodukcyjne norek. Analiza wskaźników efektywności ekonomicznej fermy wykazała bardzo wysoki poziom wskaźnika opłacalności (144,2-227,3%). Przeprowadzone badania wskazują na wysoką rentowność fermy, gdyż wskaźnik rentowności oscylował w przedziale 44,2-127,3%. Z przeprowadzonej analizy efektywności chowu norek w badanej fermie wynika, iż zależy ona od sytuacji panującej na rynku futrzarskim (moda), jak i stanu hodowli zwierząt na danej fermie.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

12

Numer

3

Opis fizyczny

p.25-35,ref.

Twórcy

autor
 • University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Siedlce, Poland
 • Department of Breeding Methods and Poultry and Small Ruminant Breeding, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Boleslawa Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
autor
 • University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Siedlce, Poland

Bibliografia

 • Banaś K. 2009. Kształtowanie się opłacalności produkcji drobiarskiej na przykładzie ferm Polski południowej [Profitability of poultry production on the sample of farms in south Poland], J. Agr. Rur. Dev. 2 (12), 13-18 [in Polish],
 • Bednarski L. 2001. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. [Financial Analysis in an Enterprise]. PWE, Warszawa [in Polish].
 • Chmielewska M., Mądra M. 2008. Wskaźniki kosztowe w indywidualnych gospodarstwach rolniczych [Cost indicators in private agricultural businesses], Zesz. Nauk. SGGW, Ekon. Organ. Gosp. Żywn. 64, 201-213 [in Polish].
 • Felska-Błaszczyk L., Sulik M., Dobosz M. 2010. Wpływ wieku i odmiany barwnej na wskaźniki rozrodu norek (Neovison vison) [Effect of mink (Neovison vison) reproduction in relation to age and colour variety]. Acta Sci. Pol., Zootech. 9 (3), 19-30 [in Polish],
 • Fereniec J. 1999. Ekonomika i organizacja rolnictwa [Economics and Organization of Agriculture]. Wydaw. Key-Tex [in Polish].
 • Horoszczuk R. 2010. Sytuacja na rynku skór [The situation on fur markets], Seminar on breeding and production of fur animals “Biodiversity of Fur Animals”, 31 May-1 June, Rzemień, Poland [in Polish],
 • Jarosz S. 1993. Hodowla zwierząt futerkowych [Fur Animal Breeding]. PWN Warszawa - Kraków [in Polish],
 • Juszczyk S. 2007. Czy należy rozszerzyć zasadę racjonalnego gospodarowania - zaproszenie do dyskusji [Should the rational management rule be extended - an invitation to discussion]. Acta Sci. Pol., Oecon. 6 (2), 37-52 [in Polish],
 • Kałuża H. [red.] 2005. Analiza ekonomiczna gospodarstwa rolniczego w ćwiczeniach i zadaniach [Economic analysis of agricultural farms in exercises]. AP Siedlce [in Polish].
 • Kałuża H., Banaś K. 2006. Analiza wyników produkcyjnych i ekonomicznych wybranych ferm kurcząt brojlerów [Analysis of production and economic performance of broiler chicken farms]. Rocz. Nauk. Zootech. 33 (1), 141-151 [in Polish],
 • Kuźniewicz J., Filistowicz A. 1999. Chów i hodowla zwierząt futerkowych [Husbandry and breeding fur animals]. AR Wrocław [in Polish]. - ISBN 83-87866-76-8
 • Kuźniewicz J., Paluch F. 1995. Modele organizacyjno-ekonomiczne ferm lisów pospolitych srebrzystych o różnej obsadzie zwierząt stada podstawowego [Operational and economic models of silver red fox farms of varying sizes of breeding herds]. Prz. Hod. 3, 18-21 [in Polish].
 • Lisiecki H„ Sławoń J. 1980. Hodowla norek [Mink Breeding]. PWRiL, Warszawa [in Polish].
 • Maciejowski J., Jeżewska G. 1993. Genetyczne uwarunkowanie cech rozrodu zwierząt futerkowych [Genetic foundations of fur animal breeding traits], Zesz. Nauk. Prz. Hod. 12, 5-12 [in Polish],
 • Paluch F., Kuźniewicz J. 1996. Model organizacyjno-ekonomiczny fermy lisów w gospodarce wolnorynkowej [Operational and economic model of a fox farm under freemarket economy conditions], Zesz. Nauk. AR Wrocław, Zoot. XLI 297, 137-149 [in Polish].
 • Skarżyńska A. 2009. Opłacalność krów mamek i produkcji żywca wołowego [The profitability of suckler cows and beef production], Wiad. Zoot. 3, 25-35. [in Polish].
 • Sławoń J. 1993. Aktualna sytuacja w hodowli mięsożernych zwierząt futerkowych. [Current situation in breeding camivorous fur-bearing animals], Zesz. Nauk. Prz. Hod. 12, 69-77. [in Polish],
 • Sławoń J. 1999. Produkcja i wyniki sprzedaży skór [Production and sales results of pelts]. Hod. Zwierz. Futer. 2 (4), 4-11. [in Polish].
 • Sławoń J. 2000. Rynek skór futerkowych w sezonie 1999/2000 [Pelt market in the season 1999/2000]. Hod. Zwierz. Futer. 5 (7), 6-8. [in Polish].
 • Sławoń J. 2001. Rynek skór futerkowych w latach 1991-2001 [Pelt market in the years 1991-2001], Hod. Zwierz. Futer. 9 (11), 3-8. [in Polish].
 • Socha S., Markiewicz D. 2002. Effect of mating and whelping dates on the number of pups in mink. EJPAU, Anim. Husband. 5 (2), #02.
 • Socha S., Markiewicz D. 2003. Porównanie cech wielkości zwierząt i jakości okrywy włosowej norek (Mustela vison Sch.) odmiany standardowej i szafirowej [Comparison of animal size and fur ąuality features of minks (Mustela vison Sch.) of standard and sapphire types], Ann. UMCS Sectio EE Zootech. 21,2, 65-70 [in Polish],
 • Sowula-Skrzyńska E. 1999. Ekonomiczne i rynkowe uwarunkowania produkcji żywca króliczego [Economic and market conditions affecting the production of live rabbit]. Dissertation, IZ Balice, Kraków, 22 [in Polish].
 • Sulik M„ Seremak B., Matyja A. 2007. Analyse des Einflusses der gewählten Faktoren auf die Wurfgröße bei Nerzen mit Berücksichtigung verschiedener Farbschläge. Arch. Tierz., Dummerstorf, 50, 2, 214-219.
 • Wasilewski M., Wasilewska A. 2007. Koszty i efektywność pracy w przedsiębiorstwach rolniczych [Costs and effectiveness of labour in agricultural enterprises]. Rocz. Nauk Roi., Ser. G - Ekon. Roi., 94 (1), 86-94 [in Polish],
 • www.furcommission.com

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-b2f5449e-83f5-4822-9dcb-d5abf7e814a8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.