PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 71 | 09 |
Tytuł artykułu

Zarządzanie energią w zakładach przemysłu spożywczego. Obowiązujące prawodawstwo i możliwości wsparcia finansowego

Warianty tytułu
EN
Energy management in food processing plants. Binding legislation and possibilities of financial support
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono czynniki wpływające na efektywność energetyczną i energochłonność produkcji. Wyjaśniono zasady funkcjonowania Systemu Zarządzania Energią (SZE) opartego na międzynarodowym standardzie określonym w normie ISO 50001. System pozwala na obniżenie kosztów i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Wprowadzenie Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001 wymaga opracowania polityki energetycznej firmy i identyfikacji miejsc wykorzystania zasobów energetycznych. Systemy monitorowania zużycia energii umożliwiają codziennie tworzenie profili rzeczywistego zużycia energii i porównania z zapotrzebowaniem teoretycznym w badanym zakładzie oraz zakładach z tej samej branży. Przedstawiono etapy zarządzania projektem oraz możliwości finansowania rozwiązali proekologicznych.
EN
The factors affecting the energetic efficiency and energy consumption of the production have been presented. The rules of operation ofthe Energy Management System (EM), which is based on the international standard ISO 50001, have been clarified. The system allows to reduce costs and reduce greenhouse gas emissions. Introduction ofthe Energy Management Systfn in accordance with ISO 50001 requires the development of a company's energy policy and the Identification of sites of use for energy resources. Energy monitoring systems enable to create daily profiles of actual energy consumption and compare it with the theoretical demand ofthe plant under the study or other plants ofthe same industry. The stages of project management and possibilities of financing ofthe environmental solutions have been presented.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
71
Numer
09
Opis fizyczny
s.16-22,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW, Warszawa
autor
 • Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW, Warszawa
autor
 • Wydział Nauk o Żywności, SGGW, Warszawa
autor
 • Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW, Warszawa
Bibliografia
 • [1] EIMaraghy H. A., A. M. Youssef, A. M. Marzouk, W. H. ElMaraghy. 2016. „Energy use analysis and local benchmarking of manufacturing lines". Journal of Cleaner Production-. 1-13. http://dx.dol.Org/10.1016/j.jdepro.2015.12.026
 • [2] Janowlcz L. 2012. „Flnansowanle projektów środowiskowych w ramach Funduszy Norweskich". Fundusze Europejskie 3:55-57.
 • [3] Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. 2010. http:// www.ebb-eu.org/legls/ActionPlan0irectlve2009_28/natlonal_renewable_energy_ action_plan_poland_pl.pdf
 • [4] Krawiec F., S. Krawiec. 2017. Marketing w elektroenergetyce. Warszawa: Wyd. DIFIN.
 • [5] Leszczyńska A., K-H. Lee. 2016. „Źródła I bariery efektywności energetycznej polskich przedsiębiorstw". Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska (I, 3) : 105-116. doi:10.1.7951 /h .2016.50.3.105.
 • [6] May G., B. Stahl, M. Talsch, D. Kirltsis. 2016. „Energy management in manufacturing: From literature review to a conceptual framework". Journal of Cleaner Production 1-26 http://dx.doi.org/10.1016/jjclepro.2016.10.191.
 • [7] O'Shaughnessy C. 2013. „Projekt„ GREENFOODS" Campden BRI, IEE/12/723.SI2.645697. http://www.fiab.es/archivos/ficheroBBDD1/ficherobbdd1_20140311092434.pdf
 • [8] Piotrowski D., M. Sawczuk, A. Kurdej, R. Grzegory, M. Wawrzyniak. 2016. „Dobórwskaź- nlków oceny efektywności energetycznej w audycie prowadzonym w zakładzie przetwórstwa spożywczego". Motrol: motoryzacja i energetyka rolnictwa 18 (9): 69-74.
 • [9] Piwowarski S., L. Janowlcz. 2009. „Jak sfinansować Inwestycję w OZE". Fundusze Europejskie 4:53-55.
 • [10] Schmidt C., W. Li., S. Thlede, B. Kornfeld, S. Kara, C. Herrmann. 2016. „implementing Key Performance Indicators for Energy Efficiency in Manufacturing". Procedia CIRP 57: 758-763.
 • [11] Stoma M., A. Dudziak, W. Piekarski. 2014. „System zarządzania energią narzędziem zarządzania organizacją i jej zasobami energetycznymi", http://www.ptzp.org.pl/files/ /konferencje/kzz/artyk_pdf_2014/T1/t1_357.pdf.
 • [12] URE. 2016. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2016 dotycząca obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającego z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.
 • [13] Walker C., C. Beretta, N. Sanjuán, S. Hellweg. 2017. „Calculatlng the energy and water use in food processing and assessing the resulting impacts" The International Journal of Life Cycle Assessment. 1-16. DO110.1007/sl 1367-017-1327-6.
 • [14] Wojdalski J., B. Drożdż, A. Powęzka 2009. Effectiveness of energy and water consumption in a poultry processing plant. TEKA Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture. Lublin, 9:395-402: Polish Academy of Sciences Branch in Lublin, http:// //www.pan-ol.lublln.pl/engllsh_/Teka-Motrol_en.html
 • [15] Wojdalski J., B. Drożdż. 2012. „Efektywność energetyczna zakładów przemysłu spożywczego. Zarys problematyki I podstawowe definicje" Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 3:37-49.
 • [16] Wojdalski J., B. Dróżdż. 2014. Audyt energetyczny i zmniejszanie energochłonności produkcji. W Postęp technologiczny, żywieniowy i jakościowy w produkcji pasz i karm. Pod red. K. Zawiślaka i R Sobczaka. 63-91. Lublin: Wyd. Polskie Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Karmy dla Zwierząt Towarzyszących.
 • [17] Wojdalski J., T. Zelazińskl, P. Konieczny, B. Dróżdż, A. Kupczyk, E. Golisz, E. Mroczek, R. Mruk. 2015. „Uwarunkowanla gospodarki energią, wodą i środowiskiem w wybranych branżach przemysłu rolno-spożywczego oraz zarys problematyki zrównoważonego rozwoju" Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 1/4 (13): 34-51.
 • [18] Xu Y, J. Szmerekovsky. 2017. „System dynamic modeling of energy savings In the US food industry" Journal of Cleaner Production. 165:13-26. http://dx.doi.org/10.1016/ /j.jdepro.2017.07.093
 • [19] Źródło Internetowe: http://www.change.kig.pl/pllki/CHANGE_Rezultaty_badania. pdf. data dostępu 2017.
 • [20] Źródło Internetowe: https://www.iso.org/the-iso-survey.html data dostępu 2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b2cfc23d-03a6-4c8e-b773-14f8d65ba6a1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.