PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 569 |
Tytuł artykułu

Próba doboru właściwej ilości inokulum wprowadzanego do medium hodowlanego w aspekcie najwyższej aktywności lipolitycznej płynu pohodowlanego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
An attempt at selecting a proper amount of inoculum introduced into the culture medium from the point of view of the highest extracellular lipolytic activity of the post-cultured fluid
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Opisano badania mające na celu zoptymalizowanie ilości inokulum wpro­wadzonego do podłoża hodowlanego, określono przybliżony czas trwania posz­czególnych faz wzrostu drożdży Yarrowia lipolytica KKP 379 oraz skorelowanie tych danych z zewnątrzkomórkową aktywnością lipolityczną. Hodowlę drożdży prowadzono w bioreaktorze, stosując 2,5% bądź 0,02% (v/v) dodatek inokulum. Uzyskane wyniki potwierdziły, iż ilość inokulum wprowadzanego do podło­ża hodowlanego ma istotny wpływ na czas trwania poszczególnych faz wzrostu drożdży oraz wykazywaną zewnątrzkomórkową aktywność lipolityczną. Dodatek inokulum w ilości 2,5% (v/v) skutkuje wyczerpaniem składników odżywczych pod­łoża w ciągu pierwszej doby hodowli. Zmniejszenie ilości wprowadzanego inoku­lum do poziomu 0,02% (v/v) umożliwia wydłużenie fazy akceleracji i osiąganie najwyższej zewnątrzkomórkowej aktywności lipolitycznej w ciągu pierwszych 24 godz. namnażania drożdży.
EN
The paper presents studies which aimed at optimizing the amount of inoc­ulum introduced into the culture medium, determining the approximate duration of particular growth phases of the yeast Yarrowia lipolytica KKP 379 and corre­lating the data with the extracellular lipolytic activity. The yeast culture was car­ried out in a bioreactor, using 2.5% or 0.02% (v/v) addition of inoculum. The obtained results confirmed that the amount of inoculum introduced into the culture medium has a significant impact on the duration of each phase of the yeast growth and exhibited extracellular lipolytic activity. The addition of 2.5% (v/v) of inoculum results in the depletion of the substrate nutrients during the first day of culture. Reducing the amount of the introduced inoculum to the level of 0.02% (v/v) allows the extention of the acceleration phase and reaching the highest extracellular lipolytic activity during the first 24 h of yeast multiplica­tion.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
569
Opis fizyczny
s.191-200,rys.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Chemii Organicznej, Katedra Chemii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Bibliografia
 • Abate A., Brenna E., Fuganti С., Gatti Е, Serra S. 2004. Lipase-catalysed preparation of enantiomerically enriched odorants. J. Molecular Catalysis B: Enzymatic 32: 33-51.
 • Benjamin S., Pandey A. 1996. Optimization of liquid media for lipase production by Candida rugosa. Bioresource Technol. 55: 167-170.
 • Białecka-Florjańczyk E., Stolarzewicz I., Kucharski D. 2009. Mikrobiologiczne me­tody otrzymywania biodiesla. Biotechnologia 4: 74-87.
 • Boulton С., Quain D. 2006. Brewing yeast & fermentation. Blackwell Science.
 • Corzo G., Revah S. 1999. Production and characteristics of the lipase from Yarrowia lipolytica 681. Bioresource Technol. 70: 173-180.
 • Dalmau E., Montesinos J.L., Lotti M., Casas C. 2000. Effect of different carbon sour­ces on lipase production by Candida rugosa. Enzyme Microb. Technol. 26: 657-663.
 • Elibol M., Ozer D. 2000. Influence of oxygen transfer on lipase production by Rhizo- pus arrhizus. Process Biochem. 36: 325-329.
 • Fickers P., Nicaud J.M., Gaillardin C., Destain C., Destain J., Thonart P. 2004. Car­bon and nitrogen sources modulate lipase production in the yeast Yarrowia lipolyti- ca. J. Appl. Microbiol. 96: 742-749.
 • Gandhi N. 1997. Applications of lipase. Jaocs 74(6): 621-632.
 • Gill J., Parish J. 1997. Lipases - Enzymes at an Interface. Biochemical Education 25(1): 2-5.
 • Hasan F., Shah A., Hameed A. 2006. Industrial applications of microbial lipases. En­zyme Microb. Technol. 39: 235-251.
 • Houde A., Kademi A., Leblanc D. 2004. Lipases and their industrial applications. Appl. Biochem. Biotechnol. 118: 155-170.
 • Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. 2007. Mikrobiologia techniczna. Wydawn. PWN: 354 ss.
 • Pereira-Meirelles F.V., Rocha-Leao M.H.M., SantvAnna Jr.G. 2000. Lipase location in Yarrowia lipolytica. Biotechnol. Letters 22: 71-75.
 • Schmid R.D., Verger R. 1998. Lipases: Inteifacial enzymes with attractive applica­tions. Angew. Chem. Int. Ed. 37: 1608-1633.
 • Sharma R., Chisti Y., Benerjee U.C. 2001. Production, purification, characterization, and applications of lipases. Biotechnol. Advances 19: 627-662.
 • Supagro Montpellier 2009. Metoda opracowana w Laboratoire Biotechnologie Microbienne et Enzymatique Des Lipides et Des Agropolymeres w SupAgro Montpellier we Francji.
 • Walker G.M. 1998. Yeast-physiology and biotechnology. John Wiley & Sons Ltd. West Sussex, England.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b2c19102-76e1-4509-a811-7aa6da6c4013
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.