PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 03 | 3 |
Tytuł artykułu

Skład chemiczny roślin pszenicy jarej rosnącej w podłożu o zróżnicowanej zawartości popiołów lotnych

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Chemical composition of the spring wheat plants growing in substrat at different contens of fly ash
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przeprowadzono doświadczenie wazonowe z roślinami pszenicy jarej odm. Eta. Celem doświadczenia było zbadanie wpływu popiołów lotnych z węgla kamiennego na skład chemiczny roślin w trzech fazach rozwoju. Metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej oznaczono zawartość Ca, Mg, K, Mn, Cu, Fe, Co, Cd i Ni. Analizowano część nadziemną, korzenie oraz ziarniaki. W ziarniakach koncentracja metali ciężkich przekraczała wartości odpowiadające środowisku naturalnemu roślin pszenicy.
EN
Pot experiment with the spring wheat cv. Eta was carried out. The experiment aimed at determining the plants chemical compound at three growing stages after applying the fly ash. The concentration of 9 elements (Ca, Mg, K, Mn, Cu, Fe, Co, Cd and Ni) was determined using the A- AS method (in shoot, root and grain). Heavy metals concentrations determined for grains exceed values corresponding with those for natural environment.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
03
Numer
3
Opis fizyczny
s.126-130,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Fizjologii Roślin, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin
Bibliografia
 • Chudecki Z., Niedźwiecki E. (1985); Problem niedoborów przyswajalnych form Mn i Zn w czarnych ziemiach oraz czanoziemach pyrzyckich przy intensyfikacji produkcji roślinnej. Mat. III Krajowej Konferencji nt. „Wpływ zanieczyszczeń pierwiastkami śladowymi na przyrodnicze warunki rolnictwa” Puławy, 28-30.05.1985, cz. II, s.75-78.
 • Ciećko Z., Nowak G., Lisowski J. (1993): Właściwości fizykochemiczne gleby w warunkach stosownia popiołu z węgla kamiennego. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roi. (97-102).
 • Ciećko Z., Nowak G. (1984): Reakcja kukurydzy, owsa i rzepaku na wzrastające dawki popiołu z węgla kamiennego. Rocz. Glebozn. XXXV, 1,(51-61).
 • Dudka S. (1992): Ocena całkowitych zawartości pierwiastków głównych i śladowych w powierzchniowej warstwie gleb Polski. IUNG, Puławy.
 • Góra E. (1986): Wpływ popiołów z węgla kamiennego na plonowanie roślin. Rozprawy hab. nr 101, Zesz. Nauk. AR Kraków.
 • Kabata-Pendias A., Piotrowska M. (1987): Pierwiastki śladowe jako kryterium rolniczej przydatności odpadów. IUNG Puławy, seria P, 33, (1-39).
 • Kabata-Pendias A., Piotrowska M., Więcek K. (1987): Wpływ popiołów z węgla kamiennego na gleby i rośliny. Arch. Ochr. Śród. 1-2, (97-104).
 • Kamińska W., Kardasz T., Strahl A., Szymborska H. (1976): Skład chemiczny roślin u- prawnych i niektórych pasz pochodzenia roślinnego. IUNG Puławy, (32-45).
 • Kawęcki Z., Tomaszewska Z. (1991): Wpływ popiołów lotnych z węgla kamiennego na wybrane gatunki roślin sadowniczych. Cz. II Zawartość składników mineralnych w glebach. Zesz. Nauk. ART. Olsztyn, 53, (141-150).
 • Kukier U. (1988): Wpływ skażenia popiołem lotnym na właściwości oksydoredukcyjne, odczyn gleby oraz rozpuszczalność ołowiu, cynku i miedzi. Ann. UMCS, sect.E, XLIII, (133- 146).
 • Maciak F., Duczyński J.P. (1989): Wpływ popiołów z węgla kamiennego na plonowanie roślin oraz wypłukiwanie składników z gleby piaskowej. Prace Komisji Naukowych PTG nt. Możliwości rolniczego wykorzystania popiołów z węgla brunatnego i kamiennego, 113, (5- 16).
 • Maciak F., Liwski S. (1981): Wpływ wysokich (melioracyjnych) dawek popiołów z węgla brunatnego i kamiennego na plonowanie i skład chemiczny roślin na glebie piaskowej. Rocz. Glebozn. XXII, 1, (81-99).
 • Maciak F., Liwski S., Biernacka E. (1974): Właściwości fizykochemiczne i biochemiczne utworów ze składowisk popiołu po węglu brunatnym i kamiennym. Rocz. Glebozn. XXV, 3, (191-205).
 • Maciak F., Liwski S., Biernacka E. (1976): Rekultywacja rolnicza składowisk odpadów paleniskowych. Cz. II Skład chemiczny roślin ze składowisk popiołu po węglu brunatnym i kamiennym. Rocz. Glebozn. XXVII, 4, (172- 186).
 • Meller E. (1998): Oddziaływanie zróżnicowanych dawek popiołów ze spalania węgla kamiennego w Elektrowni „Dolna Odra” na plon i skład chemiczny roślin uprawnych (maszynopis).
 • Niedźwiecki E. (1994): Zawartość przyswajalnego magnezu i potasu w glebie w zależności od jej typu i użytkowania. Biul. Ma- gnezol. 4, (151-155).
 • Nowak G., Ciećko Z. (1994): Wykorzystanie magnezu przez rośliny w zależności od rodzaju substancji organicznej. Biul. Magnezol. 4, (159-165).
 • Ostrowska A., Gawliński S., Szembiałka Z. (1991): Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Katalog. Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa.
 • Sawicka-Kapusta K. (1990): Reakcja roślin na dwutlenek siarki i metale ciężkie w środowisku. Wiad. Ekolog. XXXVI, 3, (95- 108).
 • Stankowski S., Cyran A. (1996): The effect of pit coal ashes on seed germination, growth and Chemical composition of winter triticale plants. Plant Breed. and Seed Sci. 40, 1-2, (173-176).
 • Starski B. (1977): Wyniki badań nad możliwością zastosowania popiołów po węglu brunatnym i kamiennym w rolnictwie i leśnictwie. Post. Nauk Roi. 4, (131-151).
 • Terelak M., Żórawska B. (1979): Wpływ popiołów z węgla brunatnego i odpadów paleniskowych z węgla kamiennego oraz torfu na właściwości gleb lekkich i plonowanie roślin. Rocz. Glebozn. XXX, 3, (109-122).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b2befa87-9850-4c51-89a9-a72fa331a7c7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.