PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3/III |

Tytuł artykułu

Ocena wielkości selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie wybranej gminy

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Assessment of the size of selective waste collection for example of the selected settletment unit

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem pracy była analiza systemu gospodarki odpadami na szczeblu gminnym w kontekście ograniczenia ilości odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny. w pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań, które dotyczyły ilości zebranych w sposób selektywny i nieselektywny odpadów komunalnych w latach 2007-2010. Na podstawie przeprowadzonych analiz wykazano, iż na terenie gminy przeważający 67 % udział przypadał na odpady zbierane nieselektywnie. w analizowanym okresie za niekorzystny został uznany spadek ogólnej ilości zbieranych odpadów o 85,73 Mg, w tym selektywnie o 28,45 Mg pomimo wzrostu liczby mieszkańców i zabudowań mieszkalnych. Nadto w systemie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy nie stwierdzono odbioru odpadów ulegających biodegradacji przy znaczącym ich ponad 33 % udziale. Odnotowana rozbieżność pomiędzy ilością wytworzonych- 973 Mg i zebranych odpadów-269,52 Mg, a także spadek wartości wskaźnika (wagowego) ich nagromadzenia o 18 kg·miesz.-1·rok-1, potwierdziły możliwość zagospodarowania części odpadów przez mieszkańców we własnym zakresie ze względu na wiejski charakter gminy.
EN
The goal of the work was an analysis of the waste management system at the municipal level in the context of limitation the amount of unselectively waste collection. At work showed the results of studies that relate to the amount collected selectively and unselectively household waste in the years 2007-2010. On the basis of the analysis carried out and showed that the prevalent cadastre of 67 % share on unselective waste collection. During the analysis period for negative has been recognized to decrease the total quantity of waste collection about 85,73 Mg, including selectively about 28,45 Mg in spite of the increase of the number of inhabitants and residential buildings. Moreover in the household waste management system in the commune have not been stating biodegradable waste pickup with a significant their share of more than 33%. Noted the discrepancy between the quantity of produced waste-973 Mg and collected one-269,52 Mg, as well as a decline in the value of the weighting indicator of their accumulation about 18 kg·miesz.-1·rok-1, confirmed the possibility of waste management by the inhabitants themselves due to the nature of the rural commune.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

Opis fizyczny

s.209-218,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Instytut Techniczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul.Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz

Bibliografia

 • Przydatek G (2012) Analiza zmian systemowych w gospodarce odpadami komunalnymi na szczeblu gminnym. Autobusy, 10/2012, 109-114
 • Przydatek G (2012a) Plan gospodarki odpadami dla gminy Trzciana na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018 – aktualizacja. Trzciana
 • Rosik – Dulewska Cz. (2011) Podstawy gospodarki odpadami. Warszawa: PWN
 • Sołowiej P. (2005). Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie wybranej gminy. Inżynieria Rolnicza, 7/2005, 297-303
 • Szymańska – Pulikowska A. (2012) Współczesne problemy w planowaniu gospodarki odpadami. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3/03/12, 209-219
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. 2012 nr 0 poz.391 z późn. zm.)
 • Krajowy plan gospodarki odpadami 2014. Uchwała Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. (M.P. 2010 nr 101 poz. 1183)
 • Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2010 (online) http://www.malopolskie.pl/Pliki/2007/pgowm2010.pdf [dostęp: 15.03.2013]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 645)
 • Stan i ochrona środowiska (online) Główny Urząd Statystyczny lata 2007-2010 http://www.stat.gov.pl/bdl/ [dostęp: 15.03.2013]

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-b2654584-9b78-46b6-a227-ba628c1e4e3d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.