PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 69 | 04 |
Tytuł artykułu

Model klastra producentów tradycyjnych produktów mlecznych na Podlasiu

Warianty tytułu
EN
Model of cluster of producers of traditional dairy products in Podlasie region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Najważniejszą determinantą skutecznej implementacji klastrów w gospodarce żywnościowej jest racjonalność ich celów i struktury. Koncentracja i specjalizacja producentów tradycyjnych produktów mlecznych na Podlasiu predysponuje ich do utworzenia inicjatywy klastrowej. Analiza funkcjonowania tych podmiotów i ich otoczenia wskazuje na zasadność wdrożenia modelu klastra zbliżonego do włoskiego dystryktu przemysłowego, którego najogólniej ujęte cechy to m.in. brak sformalizowania struktury i brak powiązań kapitałowych. Racjonalne wydaje się również funkcjonowanie brokera sieciowego koordynującego i aktywizującego działania całości klastra oraz budującego struktury sprawnego partnerstwa i współpracy. W pierwszym etapie inicjowania kooperacji należy pobudzić świadomość funkcjonowania w klastrze oraz zdolność wykorzystywania jego potencjału. Artykuł powstał jako efekt wdrożenia projektu 7PR TRADEIT na Podlasiu.
EN
The most important determinant of effective implementation of the clusters in the food economy is the rationality of their objectives and structure. Concentration and specialization of the producers of traditional dairy products in the Podlasie region predisposes them to create a cluster initiative. Analysis of functioning of the mentioned entities and their environment indicates the justness of implementing the cluster model similar to the Italian industrial district; whose most generally recognized features include lack of formalization of the structure and the lack of capital ties. It also seems reasonable functioning of the network broker who would coordinate and activate operation of the whole structure of the cluster and build an efficient partnership and cooperation. In the first step of initiating cooperation, we should stimulate awareness of functioning within the cluster and the ability to utilize its potential. The present article was created as a result of the implementation 7FP TRADEIT project in the Podlasie region.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
69
Numer
04
Opis fizyczny
s.10-13,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
autor
  • Food Concept, Olsztyn
  • Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
Bibliografia
  • [1] Agriculture and rural economy in Poland, 2014. MRiRW, Warszawa.
  • [2] Figiel Sz., Kuberska D., Kufel J.: 2013. Rola klastrów w konkurencyjnym rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce. IERiGŻ, Warszawa. ;
  • [3] Figiel Sz., Kuberska D., Kufel J.: 2014. Agri-food clusters in Poland. IERiGŻ, Warszawa.
  • [4] Gorynia M., Jankowska В.: 2007. Koncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarnych. Ekonomista, 3.
  • [5] Juchniewicz M.: 2013. Klastry a konkurencyjność przemysłu spożywczego. [W:] Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (3) Potencjał konkurencyjny - wybrane elementy (red. Szczepaniak I.). IERiGŻ, Warszawa.
  • [6] Porter M.E.: 2001. Porter o konkurencji. PWE, Warszawa.
  • [7] Projekty nowych instrumentów. Portal Innowacji: www.pi.gov.pl/klastry/chapter_95885.asp (dostęp 26.01.2015r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b2616b42-73b6-4e82-8162-76adf56ed3ec
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.