PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

Wybrane zachowania ekonomiczne członków wiejskich gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Selected forms of economic behaviour of members in rural households with a disabled person
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem opracowania jest dokonanie oceny wybranych zachowań ekonomicznych wiejskich gospodarstw domowych współtworzonych przez osoby niepełnosprawne. Wszystkie podmioty występujące w systemie gospodarczym realizują w mniejszym lub większym stopniu różnorodne zachowania ekonomiczne. Analizie poddano pozyskiwanie dochodów przez tego rodzaju gospodarstwa. Z uwagi na zakres przestrzenny badań zasadne wydaje się być przypuszczenie, że praca w rolnictwie to dominujące źródło dochodów analizowanych gospodarstw domowych. Postawiona została druga hipoteza, zakładająca, że źródła dochodów gospodarstw domowych determinowane są stopniem niepełnosprawności i okresem, na który orzeczenie zostało wydane. W celu weryfikacji hipotezy przeprowadzono badania ankietowe na grupie 5000 gospodarstw domowych współtworzonych przez osoby niepełnosprawne. Przeprowadzone analizy pozwoliły na pozytywną weryfikację jedynie drugiej hipotezy.
EN
All subjects that exist in a given economic system show to a greater or lesser degree various forms of economic behaviour. The main aim of this study is to analyze selected forms of economic behaviour in rural households with disabled people. In particular, the author presents a thorough analysis of ways of generating income by people living in such households. Taking into consideration the spatial scope of the research, it seems legitimate to assume that work in agriculture the predominant source of income in the analyzed households. Another hypothesis formulated in this study is the assumption that the sources of income in households with a disabled person are determined by the degree of disability and the period of legal disability status granted in a medical certificate. In order to verify the hypothesis, the author conducted survey studies of 5000 households with disabled people. The analysis allowed for a positive verification of only the second hypothesis.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
s.265-270,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Państwowa Szkoła Wyższa im.Papieża Jana Pawła II, ul.Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
autor
 • Państwowa Szkoła Wyższa im.Papieża Jana Pawła II, ul.Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
autor
 • Państwowa Szkoła Wyższa im.Papieża Jana Pawła II, ul.Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
Bibliografia
 • Becker Gary S. 1990. Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich (Economic theory of human behavior). Warszawa: PWN.
 • Flejterski Stanisław. 2007. Metodologia finansów. Podręcznik akademicki (Methodology of finance. Academic handbook). Warszawa: PWN.
 • Grotowska-Leder Jolanta. 2011. Zaradny czy bezradny? Strategie życiowe współczesnych Polaków w świetle wybranych wyników badań ogólnopolskich (Resourceful or helpless? The life strategies of contemporary Poles in the light of selected national surveys). Zeszyty Naukowe Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 9: 179-199.
 • GUS. 2013. Gospodarstwa domowe w 2011 roku – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011 (Households in 2011 – results of the census and apartments 2011). Warszawa: Wydawnictwo GUS.
 • GUS. 2016. Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Notatka informacyjna (The situation of households in 2015 in the light of the results of the household budget survey, Information note). Warszawa: Wydawnictwo GUS.
 • Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań (National census of population and apartments). 2011. Warszawa: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,78,dane-demograficzne.
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Announcement of the Minister of Labor and Social Policy of 8 July 2015 on the publication of a uniform text of the Regulation of the Minister of Economy, Labor and Social Policy regarding the assessment of disability and the degree of disability). Dz.U. 2015, poz. 1110.
 • Pawłowska-Tyszko Joanna (red.). 2014. Dochody gospodarstw rolniczych a konkurencyjność systemu podatkowego i ubezpieczeniowego (Farm incomes and agricultural competitiveness of the tax system and insurance). Warszawa; IERiGŻ-PIB.
 • Siedlecka Agnieszka. 2015. Środowiskowe aspekty funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego (Environmental aspects of the functioning of rural households in naturally valuable areas of the Lubelskie voivodeship). Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII.
 • Świetlik Krystyna. 2011. Zarządzanie budżetem przez gospodarstwa domowe (aspekty teoretyczne i praktyczne) (Budget management by households (theoretical and practical aspects). Handel Wewnętrzny 5 (334): 3-11.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Act of 27 August 1997 on vocational and social rehabilitation and employment of disabled persons). Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm., rozdział 2, art. 3.1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b209a365-6897-4ebc-b430-25a2a7afef7f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.