PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | 4 |
Tytuł artykułu

Comparison of the development and productivity of soybean (Glycine max (L.) Merr.) Cultivated in Western Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Porównanie rozwoju i produkcyjności roślin soi (Glycine max (L.) Merr.) Uprawianej w zachodnim pasie Polski
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the growing season 2014, yield and chemical composition of soybean cv. Merlin was studied in three localities in western Poland. Seeds dressed with Hi Stick SoybeanTM inoculant (Saatbau®) in Fix Fertig system were sown at the sowing density of 70 germinating seeds per 1 m². Agroclimatic conditions in the growing season of soybean in particular localities were highly diversified, mainly in the amount and distribution of rainfall. In the flowering stage (BBCH 69), soybean plants in Grodziec Śląski reached the highest weight. In further development stages, plants in Kołbacz had the highest weight of vegetative and generative parts (seeds and pod shells). In this locality, in the green maturity stage (BBCH 79) and full maturity stage (BBCH 89) soybean stand reached a biomass of approx. 5 Mg·ha⁻¹. Diversified production potential of soybean was determined by plant height which affected weight of a single plant. Higher plants had a greater number of pods and seeds. Correlation between pod length and its weight in the full maturity stage was moderate (R2 = 0.52). Chemical composition of soybean seeds indicated significant diversification between localities. Seeds in Grodziec Śląski had a higher total protein content. Seed yield in soybean depended on agroclimatic conditions, thus in Kołbacz, Pawłowice, Grodziec Śląski it was: 2.65, 1.55, 2.55 Mg·ha⁻¹, respectively. The lowest level of yield in soybean in Pawłowice (central part of Poland) resulted from the occurrence of flooding stress in early growth stages and long-term (June – August) drought in the summer.
PL
W sezonie wegetacyjnym 2014 r. w trzech miejscowościach położonych w zachodniej części Polski badano plonowanie i skład chemiczny soi odmiany Merlin. Wysiewano nasiona zaprawione szczepionką Hi Stick SoybeanTM, firmy Saatbau® w systemie Fix Fertig, w obsadzie 70 szt. kiełkujących nasion na 1 m². Warunki agroklimatyczne w czasie wegetacji soi w poszczególnych miejscowościach były silnie zróżnicowane, głównie ilość i rozkład opadów. W fazie kwitnienia (BBCH 69) najwyższą masę miały rośliny soi w miejscowości Grodziec Śląski. W dalszych fazach rozwojowych najwyższą masę części wegetatywnych i generatywnych (nasion i strączyn) miały rośliny w miejscowości Kołbacz. W tej miejscowości w fazach dojrzałości zielonej (BBCH 79) i pełnej (BBCH 89) łan soi uzyskał biomasę ok. 5 Mg·ha⁻¹. Zróżnicowany potencjał produkcyjny soi był determinowany wysokością roślin, która decydowała o masie pojedynczej rośliny. Wyższe rośliny miały większą liczbę strąków i nasion. Współzależność pomiędzy długością strąka a jego masą w fazie dojrzałości pełnej była umiarkowana (R2 = 0,52). Skład chemiczny nasion soi wykazywał istotne zróżnicowanie pomiędzy miejscowościami. Wyższą zawartość białka ogółem zawierały nasiona z miejscowości Grodziec Śląski. Plon nasion soi był zależny od warunków agroklimatycznych i wynosił w miejscowościach: Kołbacz, Pawłowice, Grodziec Śląski odpowiednio: 2.65, 1.55, 2.55 Mg·ha⁻¹. Najniższy poziom plonowania soi w Pawłowicach (środkowa części Polski) wynikał z wystąpienia stresu zatopienia we wczesnych fazach rozwojowych i długotrwałej (czerwiec – sierpień) suszy w okresie lata.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
4
Opis fizyczny
p.81-95,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • National Research Institute of Animal Production in Krakow-Balice, Poland
autor
 • Department of Plant Production, University of Agriculture in Krakow, Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland
autor
 • Department of Plant Production, University of Agriculture in Krakow, Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland
 • Department of Plant Production, University of Agriculture in Krakow, Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland
 • Department of Plant Production, University of Agriculture in Krakow, Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland
autor
 • Department of Plant Production, University of Agriculture in Krakow, Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland
Bibliografia
 • Bacanamwo, M., Purcell, L.C. (1999). Soybean dry matter and N accumulation responses to flooding stress, N sources and hypoxia. Journal of Experimental Botany, 50(334), 689-696.
 • Bobrecka-Jamro, D., Pałka, M., Sierpiński, W. (1995). Wpływ gęstości siewu i przedpłonów na cechy morfologiczne nowych odmian soi. Zesz. Nauk. AR Kraków, Rolnictwo, 32, 5-17.
 • Bury, M., Nawracala, J. (2004). Wstępna ocena potencjału plonowania odmian soi (Glycine max L. Merrill) uprawianych w rejonie Szczecina. Rośliny Oleiste-Oilseed Crops, 25(2), 415-422.
 • De, Bruin J.L., Pedersen, P. (2008). Effect of row spacing and seeding rate on soybean yield. 9Agronomy Journal, 100(3), 704-710.
 • Fenta, B.A., Beebe, S.E., Kunert, K.J., Burridge, J.D., Barlow, K.M., Lynch, J.P., Foyer, C.H. (2014). Field phenotyping of soybean roots for drought stress tolerance. Agronomy, 4(3), 418-435.
 • Frederick, J.R., Woolley, J.T., Hesketh, J.D., Peters, D.B. (1991). Seed yield and agronomic traits of old and modern soybean cultivars under irrigation and soil water-deficit. Field Crops Res., 27(1), 71-82.
 • Henshaw, T.L. (2005). Morphological adaptations of soybean in response to early season flood stress. Doctoral dissertation, University of Florida.
 • Jasińska, Z., Kotecki, A., Malarz, W. (1987). Wpływ rozstawy rzędów i ilości wysiewu na plonowanie soi na glebie brunatnej – średniej. Biul. IHAR, 164, 117-124.
 • Jasinska, Z., Kotecki, A., 1994. Wpływ doglebowego nawożenia azotem i dolistnego mikroelementami na rozwój i plonowanie soi odmiany Polan. Cz. III. Wartość pokarmowa nasion i słomy. Biul. IHAR, 190, 162-168.
 • Kozyra, J., Górski, T. (2004). Wpływ zmian klimatu na uprawę roślin w Polsce. [W:] Klimat – Środowisko – Człowiek. Polski Klub Ekologiczny, Okręg Dolnośląski, Wrocław, 41-50.
 • Linkemer, G., Board, J.E., Musgrave, M.E. (1998). Waterlogging effects on growth and yield components in late-planted soybean. Crop Sci., 38(6), 1576-1584.
 • Lorenc-Kozik, A.M., Pisulewska, E. (2003). Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem i mikroelementami na plonowanie wybranych odmian soi. Rośliny Oleiste-Oilseed Crops, 24(1), 131-142.
 • Malik, M.F.A., Ashraf, M., Qureshi, A.S., Khan, M.R. (2011). Investigation and comparison of some morphological traits of the soybean populations using cluster analysis. Pakistan Journal of Botany, 43(2), 1249-1255.
 • Nawracała, J. (2008). Analiza genetyczno-hodowlana mieszańców i linii soi otrzymanych z krzyżowania międzygatunkowego Glycine max x Glycine soja. Rozpr. Nauk. UP Poznań, 394.
 • Powers, L.E., McSorley, R. (2000). Ecological principles of agriculture. Delmar, Albany, NY. Pyziak, K. (2013). Soja coraz lepiej rozpoznana. Top Agrar Polska, Strączkowe w mistrzowskiej uprawie, (01), 30-33.
 • Pyzik, J., Bobrecka-Jamro, D., Rząsa, B. (1987). Wpływ gęstości siewu na cechy morfologiczne wczesnych odmian i rodów soi w południowo-wschodnim rejonie Polski. Biul. IHAR, 164, 71-82.
 • Radhakrishnan, R., Ranjitha Kumari, B. (2008). Morphological and agronomic evaluation of tissue culture derived Indian soybean plants. Acta Agriculturae Slovenica, 91(2), 391-396.
 • Salvagiotti, F., Cassman, K.G., Specht, J.E., Walters, D.T., Weiss, A., Dobermann, A. (2008). Nitrogen uptake, fixation and response to fertilizer N in soybeans: A review. Field Crops Res., 108(1), 1-13.
 • Starkel, L,. Kundzewicz, Z.W. (2008). Konsekwencje zmian klimatu dla zagospodarowania przestrzennego kraju. Nauka, 1, 85-101.
 • Sullivan, M., VanToai, T., Fausey, N., Beuerlein, J., Parkinson, R., Soboyejo, A. (2001). Evaluating on-farm flooding impacts on soybean. Crop Sci., 41(1), 93-100.
 • Szukała, J. (2014). Czy strączkowe podbiją polskie pola? Top Agrar Polska, (02), 110-114.
 • Szwejkowski, Z., Dragańska, E., Suchecki, S. (2008). Prognoza wpływu spodziewanego globalnego ocieplenia w roku 2050 na plonowanie roślin uprawnych w Polsce północno-wschodniej. Acta Agrophys., 12(3 [163]), 791-800.
 • Tanaka, Y., Shiraiwa, T. (2009). Stem growth habit affects leaf morphology and gas exchange traits in soybean. Annals of Botany, 104(7), 1293-1299.
 • Valinejad, M., Vaseghi, S., Azali, M. (2013). Starter nitrogen fertilizer impact on soybean yield and quality. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), ISSN: 2249-8958, 3(1), 333-337.
 • Vollmann, J., Fritz, C.N., Wagentristl, H., Ruckenbauer, P. (2000). Environmental and genetic variation of soybean seed protein content under Central European growing conditions. Journal of the Science of Food and Agriculture, 80(9), 1300-1306.
 • Ziółek, E., Ziółek, W. (1987). Wpływ nawożenia mikroelementami na plon i jakość nasion soi. Acta Agr. Silv., Ser. Agr, 26, 195-207.
 • Żmudzka, E. (2009). Współczesne zmiany klimatu Polski. Acta Agrophys., 13(2 [167]), 555-568.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b17896d3-2556-4e5f-8d30-80acdf6a870f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.