PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | 6 |

Tytuł artykułu

Occurrence of spider mites (Prostigmata: Tetranychidae) and phytoseiid mites (Mesostigmata: Phytoseiidae) as their potential enemies, on Norway spruce (Picea abies (L.)) and its cultivars grown in ornamental plant nurseries in Poland

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Występowanie przędziorków (Prostigmata: Tetranychidae) oraz ich potencjalnych wrogów naturalnych z rodziny dobroczynkowatych (Mesostigmata: Phytoseiidae) na świerku pospolitym i jego odmianach uprawianych w szkółkach roślin ozdobnych w Polsce

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Despite intensive chemical plant protection conducted in ornamental nurseries in Poland, spider mites are still one of problematic pests. In view of increasing resistance of spider mites on acaricides, searching for alternative methods of nursery plants protection against those pests, seems to be reasonable. In this work it was important to find out which cultivars of Norway spruce grown in nurseries are threaten by infestation by large amounts of spider mites and to verified if and which species of phytoseiid mites occur on spruces grown in chemical protected nurseries. Density and species composition of tetranychid and phytoseiid mites were also investigated on Norway spruces growing in forests. Our investigations showed that, almost all cultivars of Norway spruce that are offered for sale in nurseries are inhabited by spider mites. Cultivars ‘Inversa’, ‘Remontii’, ‘Waldbrund’, ‘Nidiformis’ or ‘Pumila Glauca’ were identified as especially threatened with massive infestation by those pests. Also some predatory mites, such as Typhlodromus tiliae Oudemans, were observed in nurseries, but their density was several times lower than on spruces growing in natural conditions. Additionally in forests we observed also Anthoseius bakeri (Garman) and Amblyseius andersoni (Chant).
PL
Pomimo prowadzonej w szkółkach roślin ozdobnych w Polsce intensywnej ochrony chemicznej przed szkodnikami, przędziorki wciąż znajdują się w grupie fitofagów, które szczególnie trudno zwalczyć. Ze względu na tworzenie się ras odpornych na akarycydy, uzasadnione wydaje się poszukiwanie alternatywnych do chemicznej metod walki z przędziorkami, także w szkółkach roślin ozdobnych. Celem niniejszej pracy było wytypowanie szczególnie narażonych na żerowanie dużych populacji przędziorków odmian świerka pospolitego oraz ustalenie, jakie gatunki Phytoseiidae zasiedlają poszczególne odmiany Picea abies uprawiane w chronionych chemicznie szkółkach roślin ozdobnych. Zbadano także liczebność i skład gatunkowy przędziorków i dobroczynków zasiedlających drzewa świerka pospolitego rosnące w lasach. Jak wykazały badania, niemal wszystkie odmiany świerka pospolitego oferowane do sprzedaży w szkółkach były zasiedlone przez przędziorki. Spośród badanych świerków największą liczebność Tetranychidae stwierdzono na odmianach: ‘Inversa’, ‘Remontii’, ‘Waldbrund’, ‘Nidiformis’ i ‘Pumila Glauca’. W szkółkach na badanych roślinach stwierdzono drapieżnego roztocza Typhlodromus tiliae Oudemans, niemniej jego liczebność była znacznie niższa niż na świerkach rosnących w warunkach naturalnych. Dodatkowo w lasach na świerku pospolitym stwierdzono dwa inne gatunki dobroczynków: Anthoseius bakeri (Garman) i Amblyseius andersoni (Chant).

Wydawca

-

Rocznik

Tom

13

Numer

6

Opis fizyczny

p.161-172,ref.

Twórcy

 • Department of Applied Entomology, Faculty of Horticulture, Biotechnology and Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska 159, 02-776 Warsaw, Poland

Bibliografia

 • Beglyarov G.A., 1981. Keys to the determination of phytoseiid mites of the USSR. Information Bulletin International Organization for Biological Control of Noxious Animals and Plants, East Palaearctic Section, Leningrad, Russia, 2, 97 pp.
 • Bush A.O., Lafferty K.D., Lotz J.M., Shostak A.W., 1997. Parasitology mites ecology on its own terms. Morgalis et al. revised. J. Parasitol., 83, 575–583.
 • Bogatko W., Łabanowski G.S., Pala E., 1987. Effect of feeding of the spruce spider mite, Oligonychus ununguis (Jacobi), on the growth and quality of dwarf spruces. Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, ser. B, Rośliny Ozdobne, 11, 285–288.
 • Boyne J.V., 1980. Studies on the population dynamics of the spruce spider mite (Oligonychus ununguis (Jacobi)) (Acarina: Tetranychidae) and the predator Neoseiulus fallacis (Garman) (Acarina: Phytoseidae) M.S. thesis, North Carolina State Univ., Raleigh.
 • Boyne J.V., Hain F.P., 1983. Responses of Neoseiulus fallacis (Acarina: Phytoseidae) to different prey densities of Oligonychus ununguis (Acarina: Tetranychidae) and to different relative humidity regimes. Can. Entomol., 115, 1607–1614.
 • Castagnoli M., Lewandowski M., Łabanowski G.S., Simoni S., Soika G., 2010. An insight into some relevant aspects concerning eriophyoid mites inhabiting forests, ornamental trees and shrubs. Exp. Appl. Acarol., 51, 169–189
 • Hothorn T., Bretz F., Westfall P., 2008. Simultaneous inference in general parametric models. Biometr. J., 50(3), 346–363.
 • Jeppson L.R., Keifer H.H., Baker E.W., 1975. Mites injurious to economic Plants. University of California Press. Berkelen – Los Angeles –London, 614 pp.
 • Kasprzak K., Niedbała W., 1981. Wskaźniki biocenotyczne stosowane przy porządkowaniu i analizie danych w badaniach ilościowych. In: Metody stosowane w zoologii gleby, Górny M., Grüm L. (ed.). PWN Warszawa, 397–416.
 • Kaźmierczak B., 2004. Effectiveness of Kampimodromus aberrans (Oudemans) (Acari: Phytoseiidae) introduced on large-leaved linden trees to control linden spider mite population in urban environment. In: Acarine Biodiversity in the Natural and Human Sphere. Proc. 5th Symp.
 • EURAAC, Weigmann G., Alberti G., Wohltmann A., Ragusa S., (eds.). Berlin. Phytophaga, 14, 577–584.
 • Kaźmierczak B., Lewandowski M., 2006. Phytoseiid mites (Acari: Phytoseiidae) inhabiting coniferous trees in natural habitats in Poland. Biol. Lett., 43(2), 315–326.
 • Kiełkiewicz M., Puchalska E., Czajkowska B., 2005. Changes in biochemical composition of needles of ornamental dwarf spruce (Picea glauca ‘Conica’) induced by spruce spider mite (Oligonychus ununguis Jacobi, Acari: Tetranychidae) feeding. Acta Phys. Plant., 27 (4), 463–471.
 • Kreiter S., Tixier M.S., Auger P., Muckensturm N., Sentenac G., Doublet B., Weber M., 2000. Phytoseiid mites of vineyards in France (Acari: Phytoseiidae). Acarologia, 41(1–2), 77–96.
 • Kropczyńska D., 1999. Klucz do oznaczania przędziorków (Tetranychidae) występujących na roślinach uprawnych oraz drzewach i krzewach owocowych. In: Diagnostyka szkodników roślin i ich wrogów naturalnych, t. 3, Boczek J. (ed.). Wyd. SGGW, Warszawa, 7–31.
 • Kropczyńska-Linkiewicz D., 2001. Klucz do oznaczania drapieżnych roztoczy z rodziny dobroczynkowatych (Acarida: Phytoseiidae). In: Diagnostyka szkodników roślin i ich wrogów naturalnych, t. 4, Boczek J. (ed.). Wyd. SGGW, Warszawa, 7–51.
 • Lehman R.D., 1998. Spruce spider mite, Oligonychus ununguis (Jacobi) – an integrated approach to management, Acarina: Tetranychidae. Regul. Hort. 24(1), Entomol. Circ. 190, 3.
 • Lenteren J.C., 2006. How not to evaluate augmentative biological control. Biol. Control, 39, 115–118 Lewandowski M., Kozak M., 2008. Distribution of eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) on coniferous trees. Exp. Appl. Acarol., 44, 89–99.
 • Marshall V.G., 1986. Spruce spider mite in British Columbia. Forestry Canada, Forest Insect and disease Survey, Forest Pest Leaflet, 33, 4.
 • Mizell R.F., Schiffhauer D.E., 1991. Kairomone response, pesticide tolerance and field efficacy of the predatory mite, Neoseiulus collage (De Leon). J. Environ. Horticult., 9(3), 155–159
 • Naher L., Haque M., 2007. Biological control of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) using Phytoseiullus persimilis (Acari: Phytoseiidae). Res. J. Agricult. Biol. Sci., 3(6), 550–553
 • Niemczyk E., Sekrecka M., 1998. Occurrence of predatory mites (Phytoseiidae) and their species composition on black currant plantations in different regions of Poland. Zesz. Nauk. Ochrona ĝrodowiska. ATR Bydgoszcz, 214, 75–78
 • Niemczyk E., Sekrecka M., Kumor I., 1996. The occurrence, species composition and effectiveness of predatory mites (Phytoseiidae) to two-spotted spider mites (Tetranychus urticae Koch) appearing on black currant. In: Polesny F., Muller W., Olszak R. (ed), Proceedings of the Meeting. International conference on integreted fruit production.
 • Oliveira H., Fadini M.A., Venzon M., Rezende D., Rezende F., Pallini A., 2009 Evaluation of the predatory mite Phytoseiulus macropilis (Acari: Phytoseiidae) as a biological control agent of the two-spotted spider mite on strawberry plants under greenhouse conditions. Exp. Appl. Acarol., 47(4), 275–83.
 • Pinheiro J.C., Bates D.M., 2000. Mixed-effects models in S and S-PLUS. Statistics and Computing Series. Springer-Verlag, New York.
 • Pritchard A.E., Baker E.W., 1955. A revision of the spider mite family Tetranychidae. Memoirs Series. San Francisco, Pac. Coast Entomol. Soc., 2, 472.
 • Przygoda E., 2001. The occurrence of spruce spider mite (Oligonychus ununguis Jacobi) on ornamental coniferous plants in botanical gardens in Poland. Ann. Warsaw Agric. Univ. – SGGW, Horticulture, 22, Landscape Architecture, 22, 23–29.
 • Puchalska E., 2006. The influence of Oligonychus ununguis Jacobi (Acari: Tetranychidae) on photosynthetic activity and needle damage of Picea glauca ‘Conica’. Biol. Lett., 43(2), 353–360.
 • Puchalska E., Tykarska T., Czajkowska B., 2006. Morphological and anatomical factors responisible for varied susceptibility of some species of spruce to infestation by spruce spider mite (Oligonychus ununguis Jacobi). Acta Phisiol. Plant., 28(6), 599–604.
 • Puchalska E., Czajkowska B., Kiełkiewicz M., 2008. Morphological, anatomical and chemical characterization of white spruce (Picea glauca ‘Conica’) differently aged needles and hypotheses on their influence on Oligonychus ununguis infestation. Acta Phisiol. Plant., 30, 225–232.
 • R Development Core Team, 2013. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. http://www.R-project.org.
 • Ragusa Di Chiara S., 1991. Using native phytoseiids in agricultural croping systems. Modern Acarol., 1, 159–166.
 • Reeves R.M., 1963. Tetranychidae infesting woody plants in New York State, and a life history study of the elm spider mite Eotetranychus mattysei n. sp. Cornell Univ. Agric., Expl. Sta. Mem., 380, 99.
 • Tuovinen T., Lindquist I., Grassi A., Zini M., Hohn H., Schmidt K., 2000. The role of native and introduced predatory mites in management of spirder mites on raspberry in Finland, Italy and Switzerland. The BCPC Conference – Pest and Diseases. 13–16th November, Brighton, UK, 333–338.
 • Webster R., 2007. Analysis of variance, inference, multiple comparisons and sampling effects in soil research. Europ. J. Soil Sci., 58, 74–82.
 • West K.J., DeAngelis J.D., 1993. Typhlodromus americanus Chant and Yoshida-Shaul, a predator of the spruce spider mite. Internat. J. Acarol., 19(2), 193–194.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-b12f462a-54f7-4cb3-a02f-a9970f5b2ef4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.