PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 51 | 2 |

Tytuł artykułu

Modele i metody statystyczne analizy interakcji genotypowo-srodowiskowej, stabilnosci i adaptacji genotypow

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
Most common approach to interpretation of genotype-environment interaction (GxE interaction) for breeding and variety recommendation purposes is stability and adaptation analysis of genotypes in a target region of cultivation. The aim of this paper was to review very rich both scientific and practical achievements in statistical methodology of stability and adaptation analysis of genotypes. The methods used could be divided into three groups: univariate parametric methods, univariate nonparametric methods and multivariate methods. Most of the methods are based on both fixed and mixed linear and multiplicative models. Stability measures defined in many models are useful to evaluating similarity of a genotype trait response to environmental conditions in a target region to a norm (concept) of dynamic (agronomic) stability which has been introduced by Becker and Leon (1988). Joint regression models belong to those most of ten used in considered studies. Recently, multivariate models and methods have become a standard statistical tool in interpreting GxE interaction for various purposes. They are extensions of the conventional joint regression models, both fixed and mixed ones. Among them, AMMI models and related methods have been most effective and, then of ten used in field experimentation. The AMMI models incorporate both additive and different kinds of multiplicative components. Some parametric and nonparametric criteria, incorporating both yield-means and yield-stability measures can be effective to selecting such genotypes which productivity in a target region indicates their wide adaptation.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

51

Numer

2

Opis fizyczny

s.29-43,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Bibliografia

 • [1] Aastveit A.H., Mejza S. 1992. A selected bibliography on statistical methods for the analysis of genotype x environment interaction. Biul. Oceny Odm. 25: 83-97.
 • [2] Adamczyk J. 1998. Przegląd metod hodowli kukurydzy i ich skuteczność w praktyce. Biuletyn IHAR 208: 123-129.
 • [3] Annicchiarico P. 1997. Joint regression vs AMMI analysis of genotype-environment interactions for cereals in Italy. Euphytica 94: 53-62.
 • [4] Annicchiarico P. 2002. Defining adaptation strategies and yield-stability targets in breeding programmes. W: M.S. Kang (red.) Quantitative Genetics, Genomics and Plant Breeding. CAB International Wallingford, UK: 365-383.
 • [5] Annicchiarico P. 2002. Genotype x environment interactions-Challenges and opportunities for plant breeding and cultivars recommendations. FAO, Rome.
 • [6] Baker R.J. 1988. Tests of crossover genotype-environmental interactions. Can J. Plant Sci. 68: 405-410.
 • [7] Basford H.E., Cooper M. 1998. Genotype x environment interactions and some considerations of their implications for wheat breeding in Australia. Aust. J. Agric. Res. 49: 153-174.
 • [8] Becker H.C., Leon J. 1988. Stability analysis in plant breeding. Plant Breeding 101: 1-23.
 • [9] Brancourt-Hulmel M., Biarnes-Dumoulin V., Denis J.B. 1997. Points de repere dans l'analyse de la stabilite et de l'interaction genotype-milieu en amelioration des plantes. Agronomie 17: 219-246.
 • [10] Braun H.J., Rajaram S., van Ginkel M. 1996. CIMMYT's approach to breeding for wide adaptation. Euphytica 92: 175-183.
 • [11] Caliński T. 1960. On a certain statistical method of investigating interaction in serial experiments with plant varieties. Bull. del'Acad. Polonaise des Sci. 8: 565-568.
 • [12] Caliński T. 1966. On the distribution of the F-type statistics in the analysis of a group of experiments. J. Roy. Stat. Soc. Series B. 28: 526-542.
 • [13] Caliński T., Czajka S., Kaczmarek Z. 1979. Analiza interakcji genotypowo-środowiskowej. 3. Zastosowanie analizy regresji oraz analizy składowych głównych. IX Coll. Metodol. z Agrobiom., Warszawa, Stare Pole PAN: 5-28.
 • [14] Caliński T., Czajka S., Kaczmarek Z. 1980. Analiza jednorocznej serii ortogonalnej doświadczeń odmianowych ze szczególnym uwzględnieniem interakcji odmianowo-środowiskowej. 1. Analiza ogólna. Biul. Oceny Odmian 12: 67-81.
 • [15] Caliński T., Czajka S., Kaczmarek Z. 1983. Analiza jednorocznej serii ortogonalnej doświadczeń odmianowych ze szczególnym uwzględnieniem interakcji odmianowo-środowiskowej. 1. Analiza szczegółowa. Biul. Oceny Odmian 15: 39-60.
 • [16] Caliński T., Czajka S., Kaczmarek Z. 1997. A multivariate approach to analysing genotype-environment interactions. W: Krajewski P., Kaczmarek Z. (red.), Advances in Biometrical Genetics, Poznań: 3-14.
 • [17] Caliński T., Czajka S., Kaczmarek Z., Krajewski P., Siatkowski I. 1995. SERGEN-a computer program for the analysis of series of variety trials. Biuletyn Oceny Odmian 26-27: 39-41.
 • [18] Crossa J. 1990. Statistical analysis of multilocation trials. Adv. in Agronomy 44: 55-85.
 • [19] Denis J.B, Piepho H.P., van Eeuwijk F. 1997. Modelling expectation and variance for genotype by environment data. Heredity 79: 162-171.
 • [20] Eberhart S.A., Russell W.A. 1966. Stability parameters for comparing varieties. Crop Sci. 6: 36-40.
 • [21] Elandt R. 1956. O pewnych testach interakcji w doświadczeniach wieloletnich i wielokrotnych. Zagadnienie rejonizacji. Zast. Matem. 3: 8-45.
 • [22] Eskridge K.M. 1990. Selection of stable cultivars using a safety-first rule. Crop Sci. 30: 369-374.
 • [23] Finlay, K.W., Wilkinson G.N. 1963 The analysis of adaptation in a plant-breeding program. Aust. J. Agric. Res. 14: 742-754.
 • [24] Freeman G.H. 1973. Statistical methods for the analysis of genotype-environment interactions. Heredity 31: 339-354.
 • [25] Gauch H.G. 1992. Statistical analysis of regional yield trials. AMMI analysis of factorial designs. Elsevier, Amsterdam.
 • [26] Hühn M. 1990. Nonparametric measures of phenotypic stability. Part I. Theory. Euphytica 47: 189-194.
 • [27] Hühn M. 1990. Nonparametric measures of phenotypic stability. Part II. Applications. Euphytica 47: 195-201.
 • [28] Kaczmarek Z. 1986. Analiza doświadczeń wielokrotnych zakładanych w blokach niekompletnych. Roczniki AR w Poznaniu, Rozprawy Naukowe, Poznań.
 • [29] Kang M.S. 1998. Using genotype-by-environment interaction for crop cultivar development. Adv. in Agronomy 62: 200-252.
 • [30] Kang M.S. 2002. Genotype-environment interaction: Progress and prospects. W: M.S. Kang (red.) Quantitative Genetics, Genomics and Plant Breeding. CAB International Wallingford, UK: 221-243.
 • [31] Kempton R.A. 1984. The use of biplots in interpreting variety by envirorunent interactions. J. Agric. Sci. Cambridge 103: 123-135.
 • [32] Leon J., Becker H.C. 1988. Repeatability of some statistical measures of phenotypic stability - correlations between single year results and multi years results. Plant Breeding 100: 137-142.
 • [33] Lin C.S., Binns M.R. 1988. A superiority measure of cultivar performance for cultivar x location data. Can. J. Plant Sci. 68: 193-198.
 • [34] Lin C.S., Binns M.R. 1991. Assessment of a method for cultivar selection based on regional trial data. Theor. Appl. Genet. 82: 379-388.
 • [35] Lin C.S., Butler G. 1990. Cluster analyses for analyzing two-way classification data. Agron. J. 82: 344-348.
 • [36] Lin C.S., Binns M.R. 1994. Concepts and methods for analyzing regional trial data for cultivar and location selection. Plant Breeding Reviews 12: 271-297.
 • [37] Lin C.S., Binns M.R., Lefkovitch L.P. 1986. Stability analysis: Where do we stand? Crop Sci. 26: 894-900.
 • [38] Magari R., Kang M.S. 1993. Genotype selection via yield-stability statistic in maize yield trials. Euphytica 70: 105-111.
 • [39] Magari R., Kang M.S. 1997. SAS-ST ABLE: Stability analysis of balanced and unbalanced data. Agron. J. 90: 929-932.
 • [40] Mądry W. 2002. Skuteczność kryterium YS-Kanga, opartego na średniej i stabilności plonu w wyborze genotypów zbóż o szerokiej adaptacji w rejonie uprawnym. Roczn. Nauk Rol. 116: 11-24.
 • [41] Mądry W., Rajfura A. 2003. Analiza statystyczna miar stabilności na podstawie danych w klasyfikacji genotypy x środowiska. Część I. Model mieszany Scheffego-Calińskiego i model regresji łącznej. Coll. Biom. 181-206.
 • [42] Mądry W. 2003. Analiza statystyczna miar stabilności na podstawie danych w klasyfikacji genotypy x środowiska. Część II. Model mieszany Shukli i model regresji łącznej. Coll. Biom.: 207-220.
 • [43] Mądry W. 2003. Zastosowanie modeli mieszanych Skukli i regresji łącznej do analizy stabilności i adaptacji genotypów. Część II. Przykład dla pszenicy jarej. Biuletyn IHAR.
 • [44] Nabugoomu F., Kempton R.A., Talbot M. 1999. Analysis of series of trials where varieties differ in sensitivity to locations. J. Agric. Biol. Env. Stat. 4: 310-325.
 • [45] Neyman J. 1932. O metodach interpretacji wyników w wielokrotnych doświadczeniach rolniczych. Roczn. Nauk Roln. i Leś. 28: 154-210.
 • [46] Piepho H.P. 1996. Analysis of genotype-by-environment interaction and phenotypic stability. W „Genotype-by-Environment Interaction", red. Kang M.S., Gauch H.G. CRC Press, Boca Raton: 151-174.
 • [47] Piepho H.P. 1996. Comparing cultivar means in multilocation trials when the covariance structure is not circular. Heredity 76: 198-203.
 • [48] Piepho H.P. 1998. Methods for comparing the yield stability of cropping systems - a review. J. Agron. Crop Sci. 180: 193-213.
 • [49] Piepho H.P. 1999. Stability analysis using the SAS system. Agron. J. 9 l: 154-160.
 • [50] Piepho, H.P., van Eeuwijk F.A. 2002. Stability analyses in crop performance evaluation. W: Kang M. (red.): Crop improvement: Challenges in the twenty-first century. Food Products Press, Binghamton, New York: 307-342.
 • [51] Pinnsclunidt H.O. , Hovmoller M.S. 2002. Genotype x environment interactions in the expression of net blotch resistance in spring and winter barley varieties. Euphytica 125: 227-243.
 • [52] Shukla G.K. 1972. Some statistical aspects of partitioning genotype x environment components of variability. Heredity 29: 237-245.
 • [53] Sivapalan S., O'Brien L.O., Ortiz-Ferrara G., Hollamby G.J., Barclay I., Martin P.J. 2000. An adaptation analysis of Australian and CIMMYT/ICARDA wheat germplasm in Australian production environments. Aust. J. Agric. Res. 51: 903-915.
 • [54] Troyer A.F. 1996. Breeding widely adapted, popular maize hybrids. Euphytica, 92: 163-174.
 • [55] van Eeuwijk F.A., Denis J.B., Kang M.S. 1996. Incorporating additional information on genotype and environments in models for two-way genotype by environment tables. W: ,,Genotype-by-Environment Interaction", red. Kang M.S., Gauch H.G., CRC Press, Boca Raton, USA: 15-50.
 • [56] Wamatu J.N., Thomas E., Piepho H.P. 2003. Responses of different arabica coffee (Coffea arabica L.) clones to varied environmental conditions. Euphytica 129: 175-182
 • [57] Westcott B. 1986. Some methods of analysing genotype-environment interction. Heredity 56: 243-253.
 • [58] Yan W., Kang M.S. 2003. GGE biplot analysis. A graphical tool for breeder, geneticists, and agronomists. CRC Press, Boca Raton, USA.
 • [59] Yates F., Cochran W.G. 1938. The analysis of groups of experiments. J. Agric. Sci. 28: 556-580.
 • [60] Yau S.K. 1995. Regression and AMMI analyses of genotype x environment interactions: an empirical comparison. Agron. J. 87: 121-126.
 • [61] Zobel R. W., Wright M. W., Gauch H.G. 1988. Statistical analysis of a yield trial. Agron. J. 80: 388-393.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-f8af56f7-c4d8-4409-b445-3128816e8fae
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.