PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1997 | 43 |
Tytuł artykułu

Przyczynek do poznania organizacji pracy w prywatnej fermie lisow

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania obejmujące swym zakresem organizację pracy w prywatnej fermie lisów o obsadzie 896 szt. stada podstawowego i produkcji 3.056 szt. lisów z przeznaczeniem do chowu i pozyskiwania skór. Materiał zebrany w trakcie badań obejmuje dane liczbowe i informacje związane z technicznym uzbrojeniem pracy, organizacją pracy w 3 fazach wzrostu i rozwoju lisów oraz ocenę efektywności produkcyjnej i finansowej. W badaniach zastosowano metodę analizy ekonomicznej, kalkulacji niepełnych oraz szczegółowe studium pracy. Obserwacje i ocenę czasu pracy, rodzaj wykonywanych czynności przeprowadzono metodą całodniowej fotografii dnia roboczego. Na organizację pracy i wyniki produkcyjne istotny wpływ odgrywa wyposażenie w środki trwałe, mechanizacja prac, stosowanie właściwych technik i technologii produkcji, długoletnia tradycja w hodowli chowie lisów, wysoka jakość hodowlana stada, wysokie standardy jakościowe skór, oraz stojące na wysokim poziomie przygotowanie teoretyczne i zawodowe nielicznej załogi. Uogólniając badania stwierdzono, że fermę cechuje w trakcie organizacji produkcji i pracy właściwa organizacja pracy, rygor w stosowanej technologii, zdyscyplinowanie i samokontrola pracowników oraz ich odporność na specyficzne i trudne warunki pracy.
EN
Studies on labour management were conducted on the private farm with 896 foxes as basical herd and production of 3.056 kits. The material collected during studies consists of figures and informations on technical equipment, work organization during 3 phases of growth and development of foxes and estimation of financial and productive effectiveness. We used economical analysis method, partial calculations and detailed work analysis. Observations and estimation of work time and kind of activity were conducted using working day photography method. Work organization and production effects were influenced by the level of technical, equipment, work mechanization, use of proper production technologies, long-time tradition of breeding foxes, high breeding quality of the herd, high fur quality standards and good qualifications of the small crew. The studies confirmed that work on the farm is properly organized; technological rigour, workers’ discipline and self-control and their adaptation to specific and hard work conditions were highly scored.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
43
Opis fizyczny
s.107-125,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych, Akademia Rolnicza, Wroclaw
autor
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Akademia Rolnicza, Wroclaw
Bibliografia
 • [1] Dowgiałło Z., Mandecki S.: Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej. PWRiL, Warszawa 1983, 115-146.
 • [2] Dowgiałło Z.: Kierowanie produkcji zwierzęcej w PGR. Zesz. Nauk. AR Szczec., 36, 1971, 86-101.
 • [3] Gregor B.: Procesy dostosowawcze indywidualnych gospodarstw rolnych do zmian w otoczeniu rynkowym.Wieś i Rol., 3, 1993, 45-55.
 • [4] Jerzak M.: Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej. PWN, Warszawa 1970, 247-263.
 • [5] Jóźwiak W.: Potencjał i możliwości adaptacyjne gospodarstw rodzinnych. Zag. Ekon. Rol, 3, 1993,6-17.
 • [6] Kopeć B.: Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych w zarysie. PWRiL, Warszawa 1972, 320-327.
 • [7] Kuźniewicz J., Paluch F.: Ocena ekonomicznej efektywności kierunków specjalnych produkcji zwierzęcej. Zesz. Nauk. AR Wroc., Zoot. XL, 271, 97-106.
 • [8] Maniecki F.: Organizacja i planowanie pracy wykonawczej w rolnictwie. PWRiL, Warszawa 1976, 29-89.
 • [9] Manteuffel R.: Organizacja i planowanie pracy w rolnictwie. PWRiL, Warszawa 1971, 1-8.
 • [10] Manteuffel R.: Zarządzanie przedsiębiorstwem rolniczym. PWRiL, Warszawa 1972, 48-80.
 • [11] Mreła H.: Technika organizowania pracy. Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
 • [12] Paluch F., Kuźniewicz J.: Produkcja lisów i jej efektywność na progu gospodarki rynkowej. Prz. Hod., 7, 1992, 8-10.
 • [13] Rajtar J.: Zmiana w technice wytwarzania a sprawność gospodarowania w rolnictwie. Wieś i Rol, 4, 1979, 36-45.
 • [14] Salter W.A.G.: Wydajność a postęp techniczny. PWE, Warszawa 1971, 86-98.
 • [15] Stachak S.: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rolnych. PWN, Warszawa 1983, 204- 229.
 • [16] Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 1969, 78-99.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-f22ed66a-f00c-43a6-82ad-5a2b0def1194
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.