PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 516 |

Tytuł artykułu

Siewy czyste i mieszane nagoziarnistych i oplewionych odmian jeczmienia jarego i owsa. Czesc I. Efektywnosc ochrony chemicznej

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Pure and mixed sowings of naked and hulled cultivars of spring barley and oats. Part I. Efficiency of chemical protection

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Badania mikropoletkowe przeprowadzono w latach 2002-2004, na glebie zaliczanej do kompleksu pszennego dobrego. Określono wpływ zróżnicowanej ochrony chemicznej roślin (ochrony minimalnej i intensywnej) na plonowanie, składniki plonu ziarna oraz zdrowotność jęczmienia jarego i owsa odmian nagoziarnistych (Rastik i Cacko) i odmian oplewionych (Antek i Cwał) uprawianych w siewie jednoodmianowym i mieszankach. Zastosowanie intensywnej ochrony chemicznej spowodowało istotny wzrost plonu ziarna w stosunku do minimalnego poziomu chemizacji. Intensyfikacja ochrony spowodowała zmniejszenie produktywności rzeczywistej względem oczekiwanej upraw mieszanych średnio o 3,0%. W warunkach gleb kompleksu pszennego dobrego nie stwierdzono istotnych różnic w plonach ziarna zasiewów czystych i mieszanych. Jednakże wykazano wzrost plonu rzeczywistego w odniesieniu do oczekiwanego u mieszanki Rastik + Cwał oraz mieszanki międzyodmianowej jęczmienia. Stwierdzono istotne zwiększenie liczby kłosów (wiech) i masy ziarn z kłosa (wiechy) w wyniku zastosowania intensywnego poziomu ochrony. Intensywna ochrona chemiczna, zarówno w siewach czystych, jak i mieszanych zwiększyła odporność na patogeny.
EN
The micro-plot experiments were carried out in 2002-2004 on good wheat complex soil. The aim of the study was to evaluate the influence of varied chemical plant protection methody (minimum vs. intensive) on yielding, grain yield components and health of spring barley and oats of naked cultivars (Rastik and Cacko), and hulled cultivars (Antek and Cwał) cultivated in single-variety and mixed sowings. Application of intensive chemical protection caused a significant increase of grain yield in relation to minimum chemization level. The protection intensification resulted in the decrease of real productivity in relation to the expected one for mixed cultivations by about 3.0%, on the average. No significant differences of grain yields from pure and mixed sowings were found. However, the increase of real yield, as compared to the expected one, occurred for Rastik + Cwał and inter-variety mixture of barley. A significant increase of ear (panicle) number and weight of grains per ear (panicle) due to the intensive plant protection was recorded. An intensive chemical protection elevated plant resistance to pathogens both in pure and mixed sowings.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

516

Opis fizyczny

s.247-256,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Akademicka 15, 20-950 Lublin
autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Akademicka 15, 20-950 Lublin

Bibliografia

 • Dziamba Sz., Styk B. 1992. Reakcja odmian jęczmienia jarego na uprawę w siewie mieszanym. Biuletyn IHAR 181/182: 177-180.
 • Gacek E. 1986. Zastosowanie mieszanin odmian do zwalczania mączniaka prawdziwego jęczmienia. Rocz. Nauk Rol., Sec. E, 16(2): 95-103.
 • Gacek E., Czembor H. 1983. Problem wykorzystania genetycznej odporności w hodowli i uprawie mieszanin zbóż ze szczególnym uwzględnieniem jęczmienia. Biuletyn IHAR 151: 37-45.
 • Gacek E., Czembor H., Nadziak J. 1996. Wpływ zróżnicowania genetycznego w mieszaninach i mieszankach zbożowych na rozwój chorób i plonowanie. Biuletyn IHAR 200: 203-209.
 • Gacek E., Nadziak J., Biliński Z. 2000. Ograniczenie występowania chorób w zasiewach mieszanych zbóż. Rocz. AR w Poznaniu 325, Rol. 58: 31-38.
 • Gozdowski D., Wyszyński Z., Kalinowska-Zdun M. 2004. Plonowanie i jakość ziarna jęczmienia nieoplewionego w zależności od terminu siewu i poziomu nawożenia azotem. Annales UMCS, Sec. E, 59(2): 931-940.
 • Majkowski K., Szempliński W., Budzyński W., Wróbel E., Dubis B. 1993. Uprawa jęczmienia jarego i owsa w siewie czystym i mieszanym. Rocz. AR w Poznaniu 243, Rol. 41: 73-84.
 • Michalski T. 1994. Agrotechniczne aspekty uprawy mieszanek w świetle literatury. Mat. konf. „Stan i perspektywy uprawy mieszanek zbożowych”, 2 XII 1994, Poznań: 65-74.
 • Michalski T., Osiecka B. 1999. Porównanie skuteczności ograniczania chorób jęczmienia i owsa poprzez uprawę w mieszankach oraz chemiczną ochronę. Mat. konf. „Przyrodnicze i produkcyjne aspekty uprawy roślin w mieszankach”, 2-3 XII 1999, Poznań: 68-69.
 • Michalski T., Osiecka B., Kowalik I. 2000. Wpływ ochrony roślin na plony i wartość paszową jęczmienia i owsa oraz ich mieszanek. Rocz. AR w Poznaniu 325, Rol. 58: 75-82.
 • Michalski T., Weber Z., Gołębniak B., Osiecka B., Bieliński S. 1996. Uprawa mieszanek jako agrotechniczna metoda ochrony zbóż przed chorobami. Post. Ochr. Rośl. 36: 229-235.
 • Osiecka B., Michalski T. 1996. Wpływ ochrony roślin na plonowanie jęczmienia jarego i owsa uprawianych w siewie czystym i mieszankach. Post. Ochr. Rośl. 36: 370-372.
 • Rudnicki F., Wasilewski P., Dębowski G. 1996. Tolerowanie uprawy w monokulturze przez jare mieszanki zbożowe. Fragm. Agron. 4: 75-84.
 • Sawicki J. 1980. Produkcyjność pszenicy jarej, jęczmienia i owsa w czystych siewach i w mieszankach międzygatunkowych na trzech poziomach nawożenia. Acta Agr. Silv. Ser. Agr. 19: 191-208.
 • Szumiło G., Rachoń L. 2007. Siewy czyste i mieszane nagoziarnistych i oplewionych odmian jęczmienia jarego i owsa. Cz. II. Porównanie plonowania i zdrowotności. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 516: 257-265.
 • Townsend G., Heuberger J. 1943. Methods for estimating losses caused by diseases in fungicide experiments. Pl. Dis. Rep. 27: 340-343.
 • Wasilewski P. 1999. Wpływ sposobów zwalczania chwastów na zachwaszczenie i plonowanie mieszanek zbożowych. Mat. konf. „Przyrodnicze i produkcyjne aspekty uprawy roślin w mieszankach”. 2-3 XII 1999 Poznań: 124-125.
 • Wesołowski M., Kwiatkowski C. 1998. Plonowanie i zachwaszczenie mieszanek międzyodmianowych jęczmienia jarego. I. Plonowanie. Annales UMCS, Sec. E, 53(1): 1-5.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-e4f3c47b-3dc9-4c7f-b2b3-63d7b10e3d45
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.