PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2003 | 49 |
Tytuł artykułu

Trees and shrubs of the Polish part of the Eastern Sudety Mts.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Trees and shrubs of the Polish part of the Eastern Sudety Mts. The contemporary woody flora of the Polish part of the Eastern Sudety Mts. is comprised of 217 taxa of trees and shrubs, including 153 native and 64 alien species (together with 24 and 5interspecific hybrids respectively). Among them, 31 native species and 48 anthropophytes were recorded for the first time and 5brambles were new for the flora of Poland. 25% of native species were found on many new localities. Only 4 taxa recorded in the literature were not found (Juniperus communis subsp. alpina, Rosa inodora, Rubus bifrons and Sorbus aucuparia subsp. glabrata).
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
49
Opis fizyczny
p.31-42,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Polish Academy of Sciences, Parkowa 5, 62-035 Kornik, Poland
autor
Bibliografia
 • Beck S. 1882. Vergleichende Betrachtung des Riesengebirge und der Hohen Tatra. Wanderer im Riesengebirge 15: 4–5.
 • Białobok S. 1970. Sosna w lasach Polski od późnego glacjału po czasy współczesne. W: Sosna zwyczajna Pinus silvestris L. Białobok S. (red.). Nasze Drzewa Leśne 1: 20–54.
 • Boratyńska K., Boratyński A. 1978. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. 26. PWN, Warszawa–Poznań.
 • Boratyńska K., Boratyński A. 1979. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. 27. PWN, Warszawa–Poznań.
 • Boratyńska K., Boratyński A. 1990. Systematyka i geograficzne rozmieszczenie. In: Buk zwyczajny Fagus sylvatica L. Białobok S. (red.). Nasze Drzewa Leśne 10: 27–73.
 • Boratyńska K., Boratyński A., Browicz K., Hantz J. 1980. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. 20. PWN, Warszawa–Poznań.
 • Boratyńska K., Boratyński A., Browicz K., Hantz J. 1981. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. 31. PWN, Warszawa–Poznań.
 • Boratyński A. 1985. Rzadkie i godne ochrony drzewa i krzewy polskiej części Sudetów, Pogórza i Przedgórza Sudeckiego. 1. Juniperus communis L. s.l. Arboretum Kórnickie 30: 111–126.
 • Boratyński A. 1986. Chronione i godne ochrony drzewa i krzewy polskiej części Sudetów, Pogórza i Przedgórza Sudeckiego. 2. Empetrum nigrum L. s.l. Arboretum Kórnickie 31: 21–37.
 • Boratyński A. 1991. Chorologiczna analiza flory drzew i krzewów Sudetów Zachodnich. Polska Akademia Nauk, Instytut Dendrologii, Kórnik, 323 pp.
 • Boratyński A. 1994. Chronione i godne ochrony drzewa i krzewy polskiej części Sudetów, Pogórza i Przedgórza Sudeckiego. 7. Pinus mugo Turra i Pinus uliginosa Neumann. Arboretum Kórnickie 39: 63–85.
 • Boratyński A., Danielewicz W. 1989. Chronione i godne ochrony drzewa i krzewy polskiej części Sudetów, Pogórza i Przedgórza Sudeckiego. 5. Betula pubescens Ehr. subsp. carpatica (Waldst. et Kit.) Asch. et Graebner. Arboretum Kórnickie 34: 71–88.
 • Boratyński A., Kmiecik M., Kosiński P., Kwiatkowski P., Szczęśniak E. 1997. Chronione i godne ochrony drzewa i krzewy polskiej części Sudetów, Pogórza i Przedgórza Sudeckiego. 9. Taxus baccata L. Arboretum Kórnickie 42: 111–147.
 • Boratyński A., Kosiński P., Kwiatkowski P., Szczęśniak E., Świerkosz K. 1999. Chronione i godne ochrony drzewa i krzewy polskiej części Sudetów, Pogórza i Przedgórza Sudeckiego. 5. Cotoneaster integerrimus Medik. i C. niger (Thunb.) Fr. Arboretum Kórnickie 44: 5–22.
 • Boratyński A., Kosiński P., Kwiatkowski P., Szlachetka A. 1995. Chronione i godne ochrony drzewa i krzewy polskiej części Sudetów, Pogórza i Przedgórza Sudeckiego. 8. Sorbus torminalis (L.) Crantz. Arboretum Kórnickie 40: 11–35.
 • Browicz K. 1959. Gatunki z rodzaju Cotoneaster L. w Polsce. Arboretum Kórnickie 4: 5–108.
 • Browicz K., Gostyńska-Jakuszewska M., Kaczmarek C. 1971. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. 10. PWN, Warszawa–Poznań.
 • Browicz K., Gostyńska M. 1963. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. 1. PWN, Poznań.
 • Browicz K., Gostyńska-Jakuszewska M. 1969. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. 8. PWN, Poznań.
 • Browicz K., Gostyńska-Jakuszewska M. 1970. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. 9. PWN, Poznań.
 • Browicz K., Gostyńska-Jakuszewska M. 1974. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. 15. PWN, Warszawa–Poznań.
 • Browicz K., Gostyńska-Jakuszewska M., Hantz J., Kapuściński R. 1977. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewóww Polsce. 24. PWN, Warszawa–Poznań.
 • Browicz K., Zieliński J. 1973. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. 13. PWN, Warszawa–Poznań.
 • Ciaciura M. 1988. Charakterystyka rozmieszczenia górskich gatunków naczyniowych na Śląsku. Rozprawy habilitacyjne cz. I, pp. 1–157; cz. II. Mapy. Akademia Medyczna we Wrocławiu.
 • Engler A. 1870. Verzeichnis der im Jahre 1869 bekannt gewordenen Fundorte neuer und weniger häufiger Phanerogamen und Gefässkryptogamen Schlesiens. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 47: 103–120.
 • Fabiszewski J. 1965. Nowe dane florystyczne z Dolnego Śląska. Fragmenta Floristica et Geobotanica 11(1): 7–12.
 • Fabiszewski J. 1967. Roślinność Puszczy Jaworowej w Górach Bialskich. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 23(1): 25–33.
 • Fabiszewski J. 1968. Porosty Śnieżnika Kłodzkiego i Gór Bialskich. Monographiae Botanicae 26: 1–115. Warszawa.
 • Fabiszewski J. 1970. Wstępna charakterystyka geobotaniczna otoczenia Jaskini Niedźwiedziej w Masywie Śnieżnika. Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne 14: 85–117.
 • Fabiszewski J. 1988. Some botanical problems of the Eastern Sudeten Mts. Annales Silesiae 18: 13–36. Wrocław.
 • Fabiszewski J. 1989. Szata roślinna w sąsiedztwie jaskini. W: Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Jahn A., Kozłowski S., Wiszniowska T. (red.). Ossolineum, Wrocław, pp. 287–305.
 • Fabiszewski J., Brej T. 1996. Dynamika przemian flory i roślinności. In: Jahn A., Kozłowski S., Pulina M. (red.). Masyw Śnieżnika. Polska Agencja Ekologiczna, pp. 119–128.
 • Fiek E. 1881. Flora von Schlesien, preußischen und österreichischen Anteils. J.U. Kern, Breslau, pp. 1–571.
 • Fiek E. 1887. Resultate der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1886. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 64: 197–224.
 • Fiek E. 1890. Resultate der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1889. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 67: 161–188.
 • Fiek E., Pax F. 1889. Resultate der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1888. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 66: 174–206.
 • Fiek E., Schube T. 1892a. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1890. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 69: 87–129.
 • Fiek E., Schube T. 1892b. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1891. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 69: 155–180.
 • Fiek E., Schube T. 1893. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1892. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 70: 84–108.
 • Fiek E., Schube T. 1894. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1893. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 71: 42–62.
 • Fiek E., Schube T. 1895. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1894. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 72: 92–123.
 • Fiek E., Schube T. 1896. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1895. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 73: 83–107.
 • Filipiak M. 1996. Wyniki badań nad modrzewiem japońskim w lasach północnej i zachodniej Polski. Arboretum Kórnickie 41: 127–140.
 • Gołąb Z., Cebrat J. 1996. Osobliwości przyrodnicze góry Wapniarki w Krowiarkach na Ziemi Kłodzkiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 52(5): 15–24.
 • Gostyńska-Jakuszewka M. 1972. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. 12. PWN, Warszawa–Poznań.
 • Gostyńska-Jakuszewska M., Hantz J. 1978. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. 25. PWN, Warszawa–Poznań.
 • Gostyńska-Jakuszewska M., Zieliński J. 1976. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. 18. PWN, Warszawa–Poznań.
 • Hantz J. 1979. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. 28. PWN, Warszawa–Poznań.
 • Holub J. 1999. Pøedbìžný Cervený seznam ostružiníkù Ceské republiky. Zprávy Ceské Bot. Spoleè. Praha. 34: 1–19.
 • Holubièkova B. 1980. Autochtonni a introdukovaná Pinus mugo Turra w Sudetskych Pohøich. Opera Concortica 17: 15–29.
 • Hošek E. 1964. Zalesòování horských holí na Králickém Snìžníku a Keprníku kolem r. 1900. Acta Musei Silesiae C 3: 65–73.
 • Hruby J. 1915. Die pflanzengeographischen Verhältnisse der Ostsudeten und deren Nachbargebiete. Beihefte zum Botanischen Centralblatt 33(2): 119–164.
 • Hruby J. 1923. Die nördlichen Vorlagen des Glatzer Schneeberges und des Hohen und Niederen Gesenkes. Beihefte zum Botanischen Centralblatt 39(2): 399–435.
 • Jeník J. 1961. Alpinská vegetace Krkonoš, Králickeho Snéžniku a Hrubého Jeseníku. Praha, CSAV. 409 pp.
 • Kaczmarek C. 1973. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. 14. PWN, Warszawa–Poznań.
 • Kosiński P. 1996. Godne ochrony stanowisko cisa pospolitego Taxus baccata w Sudetach Wschodnich. Chr. Przyr. Ojcz. 52(5): 5–14.
 • Kosiński P. 1999. Rubus graecensis (Rosaceae) in Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica 44(1): 59–62.
 • Kosiński P., Zieliński J. 1998. Rubus canadensis (Rosaceae) – a new alien species in the flora of Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica 43(1): 59–63.
 • Limpricht W. 1926. Die Stellung Schlesiens im mitteleuropäischen Florengebiete. Botanische Jahrbücher 60: 253–285.
 • Limpricht W. 1942. Kalkpflanzen der östlichen Grafschaft Glatz. Feddes Repertorium Beihefte 131: 126–141.
 • Limpricht W. 1949. Vegetationsverhältnisse der Ostsudeten und der nordwestlichen Beskiden (mit besonderem Berücksichtigung der Kalkflora). Botanische Jahrbücher 74(1): 28–100.
 • Ludwig O. 1923. Das pontische und aquilonare Element in der Flora Schlesiens. Botanische Jahrbücher 58 Beiblatt 130: 11–38.
 • Matuszkiewicz W. 1950. Badania fitosocjologiczne nad lasami bukowymi w Sudetach. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 5: 1–195.
 • Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
 • Milde J. 1869. Asplenium adulterinum. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 46: 71–86.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 1995. Vascular plants of Poland a checklist. Polish Botanical Studies. Guidebook series 15: 1–303.
 • Pax F. 1915. Schlesiens Pflanzenwelt. Eine pflanzengeographische Schilderung der Provinz. G. Fischer, Jena, pp. 1–313.
 • Pawłowski B. 1956. Flora Tatr. PWN, Warszawa.
 • Pawłowski B. 1969. Die Karpaten und die Sudeten – eine vergleichende pflanzengeographische Studie. Arch. Naturschutz u. Landschaftsforsch. 9(3/4): 251–263.
 • Rauhut G. 1934. Die Pflanzenwelt der Grafschaft Glatz. Glatzer Heimatblätter 20: 145–158.
 • Schalow E. 1936. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1935. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 105: 154–173.
 • Schalow E. 1938. Floristische Untersuchungen aus den Hochmooren des Glatzer Schneeberges. Beitr. Biol. d. Glatzer Schneeberges. 4: 323–332.
 • Schmuck A. 1960. Rejonizacja pluwiotermiczna Dolnego Śląska. Zeszyty Naukowe WSR, Wrocław, Melioracje 5: 3–15.
 • Schmuck A. 1969. Klimat Sudetów. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 5(18): 93–154.
 • Schneider G. 1895. Die Westsudeten im Vergleich mit den Central-Karpathen. Riesengebirge im Wort und Bild 15: 44–55.
 • Schneider G. 1896. Die Westsudeten im Vergleich mit den Central-Karpathen. Riesengebirge im Wort und Bild 16: 1–15, 62–66.
 • Schneider G. 1897. Die Westsudeten im Vergleich mit den Central-Karpathen. Riesengebirge im Wort und Bild 17: 8–16, 41–46.
 • Schneider G. 1898. Die Westsudeten im Vergleich mit den Central-Karpathen. Riesengebirge im Wort und Bild 18: 13–22.
 • Schube T. 1894. Die Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1893. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 72.
 • Schube T. 1895. Die Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1894. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 73.
 • Schube T. 1899. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1898. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 76: 35–50.
 • Schube T. 1900. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamen und Gefässkryptogamenflora im Jahre 1899. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 77: 35–53.
 • Schube T. 1901. Die Ergebnisse der Durchforschung der schlesieschen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1900. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 79: 23–37.
 • Schube T. 1903a. Die Verbreitung der Gefässpflanzen in Schlesien, preussischen und österreichischen Anteils. R. Nischkowsky, Breslau, pp. 1–363.
 • Schube T. 1903b. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1902. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 80: 33–59.
 • Schube T. 1904a. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1903. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 81: 42–64.
 • Schube T. 1904b. Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Anteils. W.G. Korn, Breslau, pp. 1–456.
 • Schube T. 1905. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1904. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 82: 41–64.
 • Schube T. 1906. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1905. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 83: 75–95.
 • Schube T. 1907. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1906. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 84: 68–89.
 • Schube T. 1908. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1906. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 85: 65–72.
 • Schube T. 1911. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1910. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 88: 88–104.
 • Schube T. 1910. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1909. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 87: 49–73.
 • Schube T. 1912. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1911. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 89: 57–70.
 • Schube T. 1914. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1913. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 91: 133–155.
 • Schube T. 1915. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1914. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 92:43–61.
 • Schube T. 1926. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1925. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 98: 9–15.
 • Schube T. 1927. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1926. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 99: 24–30.
 • Seneta W., Dolatowski J. 2000. Dendrologia. PWN, Warszawa, pp. 1–559.
 • Stenzel R. 1876a. Nachträge zur Flora von Landeck. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 53: 85–86.
 • Stenzel R. 1876b. Geographische Verbreitung der schlesischen Gefässkryptogamen. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 53: 88–93.
 • Szeląg Z. 1998. Rośliny naczyniowe Masywu Śnieżnika i Gór Bialskich. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków, pp. 1–153 (and maps).
 • Szeląg Z. 2000. Rośliny naczyniowe Masywu Śnieżnika i Gór Bialskich. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, Suppl. 3: 3–255.
 • Traczyk T. 1953. Obserwacje nad rozmieszczeniem cisa w Sudetach. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 8: 103–119.
 • Uechtritz R. 1874. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1873. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 51: 106–107.
 • Uechtritz R. 1875. Bemerkenswertesten Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1873. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 52: 139–153.
 • Uechtritz R. 1876. Die wichtigeren Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1875. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 53: 123–152.
 • Uechtritz R. 1877. Die wichtigeren Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1876. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 54: 155–195.
 • Uechtritz R. 1879. Resultate der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1878. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 56: 154–176.
 • Uechtritz R. 1881. Die Vegetationslinien der schlesischen Flora. W: Fiek E. Flora von Schlesien, preußischen und österreichischen Anteils. J.U. Kern, Breslau, pp. 1–571.
 • Uechtritz R. 1882. Resultate der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1881. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 59: 325–344.
 • Uechtritz R. 1883. Resultate der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1882. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 60: 243–284.
 • Uechtritz R. 1884. Resultate der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1883. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 61: 250–300.
 • Uechtritz R. 1886 Resultate der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1885. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 63: 216–275.
 • Wilczkiewicz M. 1982. Rys historyczny gospodarki w lasach sudeckich. Sylwan 126, 6: 49–54.
 • Wimmer F. 1857. Flora von Schlesien, preussischen und österreichischen Anteils oder vom oberen Oder- und Weichselquellengebiet. Dritte Bearbaitung. F. Hirt, Breslau, pp. 1–695.
 • Zeiske M. 1902. Die Pflanzenformationen der Hochsudeten. Beih. z. Bot. Centralblatt 11(6): 418–435.
 • Zając A. 1978. Atlas of distribution of vascular plants in Poland (ATPOL). Taxon 27 (5/6): 481–484.
 • Zieliński J. 1979. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. 29. PWN, Warszawa–Poznań.
 • Zieliński J. 1981. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. 32. PWN, Warszawa–Poznań.
 • Zieliński J. 1985. Studia nad rodzajem Rosa L. Systematyka sekcji Caninae DC. em. Christ. Arboretum Kórnickie 30: 3–109.
 • Zieliński J. 2000. Genus Rubus in Poland. Instytut Dendrologii PAN w Kórniku (mscr).
 • Zieliński J. 1996. Rubus kuleszae (Rosaceae) – a new bramble species of section Corylifolii from Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica 41(1): 249–254.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-e12d140c-8480-4480-bc0e-44626803fcef
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.