PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 463 |
Tytuł artykułu

Zmiennosc okresu spoczynku bulw ziemniaka w zaleznosci od warunkow pogody w okresie wegetacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Obserwacje zmienności okresu spoczynku bulw ziemniaka przeprowadzono w latach 1977-1995, w trzech seriach, na 20 odmianach. Wykonywano je zgodnie z metodyką przyjętą w EAPR [Reust 1986]. Istotność zróżnicowania długości okresu spoczynku bulw w poszczególnych latach określono przy pomocy analizy wariancji stosując test F „Snedecora". Posłużono się dwoma wskaźnikami meteorologicznymi: sumą kumulowanych temperatur gleby na głębokości 10 cm i sumą opadów. Dla znalezienia zależności pomiędzy długością badanego stadium fizjologicznego bulw a wybranymi wskaźnikami meteorologicznymi obliczono współczynniki korelacji dla poszczególnych dekad, miesięcy i całego okresu wzrostu i dojrzewania bulw. W wyniku przeprowadzonych analiz statystycznych stwierdzono istotny wpływ lat na termin zakończenia okresu spoczynku bulw. Przeciętna zmienność wynosiła ponad 30 dni, Badane odmiany charakteryzowały się zróżnicowaną reakcją na warunki pogody w odniesieniu do badanej cechy fizjologicznej. Najsilniejszą reakcję wykazywały: w I-ej serii obserwacji - odmiany Fionia i Irys (różnice dochodzące do 29 dni), w II-iej serii - odmiana Bronka (różnica 42 dni), a w III- ciej serii, przy ekstremalnych warunkach pogody, odmiany Ekra (62 dni) i Muza (60 dni). Wrażliwość bulw na niesprzyjające warunki pogody mające wpływ na fazę spoczynku występowała w czasie całego okresu rozwoju bulw.
EN
The observations were carried out in 1977-1995, in three series, on 20 potato cultivars. They were performed according to EAPR methods [Reust 1986]. Significance of variations in duration of tuber dormancy in particular years was determined by analysis of variance using the F test of Snedecor. Two selected meteorological factors were used: accumulated soil temperature at 10 cm depth, and the total precipitation. In order to find the relationship between duration of tuber dormancy and selected meteorological factors the correlation coefficients were calculated. As a result of statistical analysis the significant influence of years on the terms of ending dormancy period was proved. The highest average difference among the studied years was above 30 days. The tested cultivars were characterized by differentiated response to the weather conditions. The strongest reactions were observed: in I series for Fionia and Irys cvs (differences up to 29 days), in II series for Bronka cv. (42 days) and in III series, at extremal weather conditions, Ekra and Muza cvs (60 and 62 days, respectively). The sensitivity to unfavorable weather conditions that influenced the state of tuber dormancy was present along the whole period of tuber development.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
463
Opis fizyczny
s.269-280,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin, Oddzial w Jadwisinie, 05-140 Serock
Bibliografia
 • Allen EJ., O'brien P.J., Firman D. 1992. Seed tuber production and management. In: P.M. Harris (Ed). The potato crop. Second edition. Chapman and Hall, London: 247-291.
 • Bielińska-Czarnecka M., Domańska J. 1969. The role of some inhibitors in potato dormancy and sprouting. Biul. Acad. Pol. Sci. Ser. Biol. 17: 635-639.
 • Bielińska-Czarnecka M., Białek K. 1972. Activity of growth inhibitors in potato tubers during vegetation and storage. Biul. Acad. Pol. Sci. Ser. Biol. 20: 809-812.
 • Bodlaender K.B.A., Lugt C., Marinus J. 1963. The induction of second - growth in potato tubers. European Potato Journal 7: 57-71.
 • Burton W.G. 1963. Concepts and mechanism of dormancy. In: J. D. Ivins & F. L. Milthorpe, (Ed) The growth of the potato. Butterwarths, London: 17-41.
 • Burton W.G. 1978. Post-harvest behaviour and storage of potatoes. In: T. H. Coaker (Ed.) Applied biology, Vol. III. Academic Press, London: 86-228.
 • Krijthe N. 1972. Observations on the sprouting of seed potatoes. European Potato Journal 5: 316-333.
 • Listowski A. 1974. Fizjologia spoczynku. W: Ziemniak. Gabriel W. (red), PWRiL, Warszawa: 45-48.
 • Marinus J., Bodlaender K.B.A. 1975. Response of some potato varieties to temperature. Potato Research 18: 189-204.
 • Reust W. 1982. Contribution a l'appreciation de l'age physiologique des tubercules de pomme de terre et études de son importance sur le rendement. These n° 7046, presentee a l'Ecole Polytechnique Fédérale, Zürich: 113.
 • Reust W. 1986. Physiological age of the potato. EAPR working group. Potato Research 29: 268-271.
 • Roztropowicz S., Wardzyńska H. 1974. Obserwacje okresu spoczynku dwudziestu polskich odmian ziemniaka. Biul. Inst. Ziemn., 14: 147-163.
 • Rykaczewska K. 1983. Długość okresu spoczynku bulw wczesnych odmian ziemniaka o różnym wieku fizjologicznym. Biul. Inst. Ziemn., 29: 117-127.
 • Rykaczewska K. 1993. Wiek fizjologiczny bulw matecznych ziemniaka jako czynnik modyfikujący produktywność roślin. Fragmenta Agronomica 2(38): 5-51.
 • Rykaczewska K. 1996. Influence of climatic conditions during the growing period on the dormancy of potato tubers. Abstr. of 13th Trien. Conf. of EAPR, Veldhoven, The Netherlands: 344 -345.
 • Susnoschi M. 1976. The effect of high temperatures during the growth period on the dormancy of potato seed tubers. Thesis, Hebrew University of Jerusalem, Israel.
 • Susnoschi M. 1981. Seed potato quality as influenced by high temperatures during the growth period. 2. Sprouting pattern in several cultivars in response to storage temperature. Potato Research. 24: 381-388.
 • Van Ittersum M.K. 1992. Variation in the duration of tuber dormancy within a seed potato lot: Potato Research. 35: 261-269.
 • Van Ittersum M.K., Scholte K. 1992. Relation between growth conditions and dormancy of seed potatoes. 2. Effect of temperature. Potato Research. 35: 365-375.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-db3fad3c-aa6f-4147-a340-9bb09e74fad2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.