PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | 28 | 3 |
Tytuł artykułu

Ocena stanu odzywienia mlodziezy podejmujacej studia w Akademii Rolniczo-Technicznej w latach 1984-1990. Cz.II. Wskazniki hematologiczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem podjętych badań było przeprowadzenie oceny stanu odżywienia młodzieży na podstawie wskaźników hematologicznych, z uwzględnieniem wybranych czynników społeczno-ekonomicznych, tj. miejsca zamieszkania, pochodzenia społecznego i roku urodzenia oraz opracowanie wskaźników rozwoju tej populacji. W badanej grupie 18-21-letnich osób niskie poziomy wskaźników hematologicznych, wskazujące na niedokrwistość, odnotowano u ok. 10% populacji, a w całej populacji stwierdzono przesunięcie rozkładów w kierunku niskich wartości. Wykazano brak zróżnicowana w przeciętnych poziomach wskaźników hematologicznych u osób pochodzących z odrębnych środowisk. Potwierdza to hipotezę o wyrównywaniu społecznych różnic pomiędzy młodzieżą pochodzącą z miast i wsi, przynajmniej wśród osób podejmujących naukę na studiach wyższych w regionie Polski Pn-Wsch. Nie wykazano współzależności pomiędzy niską masą ciała badanych osób a niskimi poziomami wskaźników hematologicznych. Sugeruje to, że niska masa ciała badanych młodych osób była wyrazem ogólnej tendencji do smuklenia sylwetki.
EN
The purpose of the undertaken study was the assessment of the nutritional status of young people based on haematological parameters, taking into account selected socioeconomic factors, that is area of residence, social class, birth year. The development indices were calculated in this population. In the studied group of individuals aged 18-21 low values of haematological parameters suggesting anaemia were noted in about 10%, and in the whole population the distribution of values showed a shift to lower values. No differences were found in the mean values of haematological parameters between young people coming from different areas of residence. This confirms the hypothesis that the social differences between youths from towns and rural areas are disappearing, at least in those starting education at university level in the region of North-East Poland. No correlation was demonstrated between low body weight and low values of haematological parameters, which suggests that low body weight in the studied young people was an expression of the general tendency for slender body build.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
28
Numer
3
Opis fizyczny
s.209-223,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Żywienia Człowieka, Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Olsztyn
autor
 • Instytut Żywienia Człowieka, Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Olsztyn
 • Ośrodek Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Olsztynie
Bibliografia
 • 1. Brajczewski C., Rogucka E.: Biologiczne przejawy nierówności społecznych w Polsce. Zdr. Publ., 1993, 104, 111.
 • 2. Chrząstek-Spruch H.: Program badań profilaktycznych w kontroli zmian organizmu człowieka. W: Metody kontroli rozwoju człowieka i zmian struktury populacji ludzkich w związku z przemianami środowiska. N.W, R.K. (red.), Wrocław, Ossolineum, 1977, 359.
 • 3. Expert Scientific Working Group. Summary of report on assessment of the iron nutritional status of the United States population. Am. J. Clin. Nutr., 1985, 42, 1318.
 • 4. Forbs G.: Lean body mass-body fat interrelationships in humans. Nutr. Rev., 1987, 45, 225.
 • 5. Fricker J.: Obesity in iron status in menstruating women. Am. J. Clin. Nutr., 1990, 52, 863.
 • 6. Garrow J.S.: Obesity and related diseases. New York, Churchill Livingstone, 1988.
 • 7. Goryński P.: Zmiany wysokości ciała w okresie 13 lat w grupie dorosłych mieszkańców Krakowa. Roczn. PZH 1986, 37, 263.
 • 8. Johnson M.A.: Iron: nutrition monitoring and monitoring status assessment. J. Nutr., 1990, 120, 1486.
 • 9. Kirschner H., Ostrowska A., Sawicka B., i in.: Niedobory żelaza u kobiet w wieku rozrodczym. II. Ocena rozpowszechnienia niedokrwistości. Przegl. Epid., 1982, 36, 165.
 • 10. Kirschner H., Sawicka B., Woroszylska J., i in.: Czynniki związane z kształtowaniem się poziomu Hb u kobiet w okresie rocznym. Acta Haemat. Pol., 1983, 14, 191.
 • 11. Kirschner H., Woroszylska J., Sawicka B., i in.: Roczna dynamika zmian poziomu Hb w losowej próbie kobiet. Acta Haemat. Pol., 1983, 14, 181.
 • 12. Kozłowska M.: Tablice i siatki centylowe - istota konstrukcji, modyfikacje. W: Ocena rozwoju dziecka w zdrowiu i chorobie. N.W., R.K. (red.), Wrocław, Ossolineum, 1987, 195.
 • 13. Kretsch M.J., Fong A.K.H., Green M.W., et al.: Cognitive function, iron status, and hemoglobin concentration in obese dieting women. Eur. J. Clin. Nutr., 1998, 52, 512.
 • 14. Lorkiewicz W., Malinowski A.: Akceleracja rozwoju fizycznego młodzieży licealnej z Wielkopolski (lata 1961/64-1991/92). Zdr. Publ., 1993, 104, 350.
 • 15. Łukjan H., Rość D., Bielawiec M., i in.: Niektóre uwarunkowania występowania niedokrwistości wśród pracowników przemysłu w świetle badań epidemiologicznych wybranego zakładu przemysłowego miasta Białegostoku. Żyw. Człow. Metab., 1986, 13, 262.
 • 16. Łukjan H., Rość D., Chyży R., i in.: Niedokrwistość a nawyki żywieniowe oraz warunki socjalno-bytowe wśród pracowników przemyśłu bawełnianego na podstawie badań epidemiologicznych wybranego zakładu regionu białostockiego. Żyw. Człow. Metab., 1984, 11, 29.
 • 17. Łukjan H., Szpak A., Rość D., i in.: Niektóre uwarunkowania niedokrwistości występującej wśród kobiet pracujących w regionie białostockim ze szczególnym uwzględnieniem nawyków i sposobu żywienia. Żyw. Człow. Metab., 1988, 15, 190.
 • 18. Pawelski S., Maj S.: Normy i kliniczna interpretacja badań diagnostycznych w medycynie wewnętrznej. Warszawa, PZWL, 1987.
 • 19. Rafalski H.: Współczesne pojmowanie molekularnej, metabolicznej i klinicznej roli żelaza w kształtowaniu zdrowia. Żyw. Człow. Metab., 1994, 21, Supl., 111.
 • 20. Rafalski H., Świtoniak T.: Rozpowszechnienie i przyczyny niedoboru żelaza u kobiet w wieku rozrodczym. Cz. I. Rozpowszechnienie niedoboru żelaza. Żyw. Czlow. Metab., 1994, 21, Supl., 9.
 • 21. Rafalski H., Świtoniak T.: Rozpowszechnienie i przyczyny niedoboru żelaza u kobiet w wieku rozrodczym. Cz.II. Charakter miesiączkowania a niedobory żelaza u kobiet. Żyw. Człow. Metab., 1994, 21, Supl., 27.
 • 22. Rafalski H., Świtoniak T., Kęsy-Dąbrowska I.: Żywienie a niedokrwistość z niedoboru żelaza u kobiet. Cz. II. Ocena żywienia i stanu odżywienia. Żyw. .Człow. Metab., 1986, 13, 113.
 • 23. Rafalski H., Świtoniak T., Kęsy-Dąbrowska I.: Żywienie a niedokrwistość z niedoboru żelaza u kobiet. Cz.V Podsumowanie. Żyw. Człow. Metab., 1986, 13, 256.
 • 24. Simeon D.T., Grantham Mc-Gregor S.M.: Nutrition and mental development in children. Nutr. Res. Rev., 1990, 3, 1.
 • 25. Szewczyński J.: Uwarunkowania poziomu hemoglobiny u dziewcząt w wieku 15-19 lat ze szczególnym uwzględnieniem czynników spoleczno-bytowych. Cz. I. Charakterystyka warunków społeczno-bytowych i jakościowa ocena sposobu żywienia. Roczn. PZH 1979, 30, 535.
 • 26. Szpak A., Łukjan H., Rość D., i in.: Związki między sposobem żywienia, czynnikami społeczno-bytowymi a niedokrwistością w badaniach epidemiologicznych pracowników dużych zakładów produkcyjnych w regionie białostockim. Żyw. Człow. Metab., 1988, 15, 203.
 • 27. Szponar L., Rychlik E.: Nutrition mode and nutritional status of boys and men in Poland. Żyw. Człow. Metab., 1996, 23, Supl. 2, 3.
 • 28. Szponar L., .Rychlik E.: Nutrition mode and nutritional status of girls and women in Poland. Żyw. Człow. Metab., 1996, 23, Supl. 2, 38.
 • 29. Świtoniak T., Rafalski H.: Rozpowszechnienie i przyczyny niedoboru żelaza u kobiet w wieku rozrodczym. Cz. IV. Wskaźniki antropometryczne a wysycenie organizmu żelazem. Żyw. Człow. Metab., 1994, 21, Supl., 53.
 • 30. Untoro J., Gross R., Schultink W., et al.: The association between BMI and haemaglobin and work productivity among Indonesian female factory workers. Eur. J. Clin. Nutr., 1998, 52, 131.
 • 31. Wądołowska L., Cichon R.: Ocena stanu odżywienia młodzieży podejmującej studia w ART w latach 1984-90. Cz. I. Wskaźniki antropometryczne. Żyw. Człow. Metab., 2000, 27, 79.
 • 32. WHO Technical Report Series No. 503, Nutritional anaemias. Report of WHO Scientific Group of Experts, Geneva, 1972.
 • 33. Wolański N.: Dalsze propozycje w sprawie monitorowania stanu biologicznego populacji ludzkich w związku ze zmianami zachodzącymi w otaczającym środowisku. Zdr. Publ., 1992, 103, 411.
 • 34. Ziemlański Ś., Budzyńska-Topolowska J.: Niedokrwistość a żywienie. Żyw. Człow. Metab., 1994, 21, Supl., 89.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-d91701fc-8e97-491c-9d09-c3a21bc01716
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.