PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 24 | 3 |
Tytuł artykułu

The effect of acetic acid on Salmonella spp. in microbiological media and in turkey carcasses

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Wplyw kwasu octowego na paleczki Salmonella w podlozach mikrobiologicznych i w tuszkach indyczych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The studies aimed at determining the influence of acetic acid concentrations on Salmonella spp. in microbiological media and on turkey carcasses. The average number of bacteria in control samples without the supplement of acetic acid was for S. Enteritidis 1.3 · 10⁸, S. Anatum 1.9 · 10⁸ and S. Typhimurium 2.3 · 10⁸. Acetic acid in agar medium at 0.1% concentration inhibited growth of studies Salmonella strains entirely. In case of acetic acid concentration of 0.05% the number of bacteria compared to the controls decreased by 6 logarithmic cycles. In case of 0.03% concentration the number of S. Anatum decreased by 5 logarithmic cycles while S. Enteritidis and S. Typhimurium by 4 logarithmic cycles. In the presence of 0.02% acetic acid S. Enteritidis and S. Typhimurium grew in numbers that were within the same logarithmic range, only S. Anatum decreased in number by one logarithmic cycle as compared to the controls. The results of studies obtained after immersing elements of turkey carcasses in acetic acid indicate that the recovery of Salmonella spp. from the samples depends on the inoculum of those bacteria in poultry carcass surface. In case of contamination with 10 colony forming units (cfu) of Salmonella spp. on the surface of a turkey carcass element and immersing it for 15 minutes in 1%, 1.5% and 2% acetic acid solutions a decrease in the number of samples from which those microorganisms were recovered as compared to the number of control samples was recorded. In case of contamination with 10² cfu on the turkey carcass surface and immersing it in tested 1%, 1.5% and 2% solutions of acetic acid for 15 minutes no influence on detection of Salmonella spp. was recorded. The inhibitory influence of acetic acid on Salmonella spp. was much more pronounced in case of the microbiological medium than in case of poultry carcasses on which satisfactory elimination of Salmonella spp. was not achieved.
PL
Celem badań było określenie wpływu stężeń kwasu octowego na pałeczki Salmonella w podłożach mikrobiologicznych i na tuszkach drobiowych. Średnie liczby bakterii w próbkach kontrolnych bez dodatku kwasu octowego wynosiły dla S. Enteritidis – 1,3 · 10⁸, S. Anatum – 1,9 · 10⁸, S. Typhimurium – 2,3 · 10⁸. Kwas octowy w podłożu agarowym o stężeniu 0,1% całkowicie hamował wzrost wszystkich badanych szczepów Salmonella. Gdy stężenie wynosiło 0,05%, liczba bakterii w porównaniu z kontrolą zmniejszyła się o 6 cykli logarytmicznych. Dla stężenia 0,03% liczba S. Anatum zmniejszyła się z kolei o 5 cykli logarytmicznych, a w przypadku S. Enteritidis i S. Typhimurium – o 4 cykle logarytmiczne. W obecności 0,02% kwasu octowego S. Enteritidis i S. Typhimurium rosły w liczbach mieszczących się w tym samym przedziale logarytmicznym, jedynie liczba S. Anatum w porównaniu z kontrolą zmniejszyła się o jeden cykl logarytmiczny. Wyniki badań uzyskane po zanurzeniu elementów tuszek indyczych w kwasie octowym wskazują, że wykrycie pałeczek Salmonella w próbkach zależy od inoculum tych bakterii na powierzchni tuszki drobiowej. Po kontaminacji 10 jednostek tworzących kolonie (jtk) pałeczek Salmonella na powierzchni elementu tuszki indyczej i po zanurzeniu jej na 15 minut w wodnych roztworach 1%, 1,5% i 2% kwasu octowego zaobserwowano zmniejszanie się liczby próbek, w których wykryto te drobnoustroje, w stosunku do liczby próbek kontrolnych. Po kontaminacji 10² jtk na powierzchni tuszki indyczej i zanurzeniu jej na 15 minut w badanych, wodnych 1-, 1,5- i 2-procentowych roztworach kwasu octowego nie stwierdzono ich wpływu na wykrywalność pałeczek Salmonella. Unieszkodliwiające działanie kwasu octowego względem bakterii Salmonella było zdecydowanie silniejsze w podłożach bakteryjnych niż w tuszkach drobiowych, na których nie uzyskano skutecznej eliminacji pałeczek Salmonella.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
24
Numer
3
Opis fizyczny
p.177-186,fig.,ref.
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Warszawska 30, 10-082 Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • BREEN P.J., SALARI H., COMPADRE C.M. 1997. Elimination of Salmonella contamination from poultry tissues by cetylpyridinium chloride solutions. J. Food Prot., 60(9): 1019–1021.
 • CONNER D.E., BILGILI S.F. 1994. Skin attachment model for improved laboratory evaluation of potential carcass disinfectants for their efficacy against Salmonella attached to broiler skin. J. Food Prot., 57(8): 684–688.
 • CONNER D.E., TAMBLYN K.C., BILGILI S.F. 1997. Bactericidal activity of organic acid-surfactant treatments against Salmonella typhimurium attached to broiler skin. Proceedings of the XIII European Symposium on the Quality of Poultry Meat, Poland, Poznań 21–6.09.1997, 506–514.
 • DICKSON J.S. 1992. Acetic acid action on beef tissue surfaces contaminated with Salmonella typhimurium. J. Food Sci., 57(2): 297–301.
 • DICKSON J.S., ANDERSON M.E. 1992. Microbiological decontamination of food animal carcasses by washing and sanitizing systems: a review. J. Food Prot., 55(2): 133–140.
 • DICKSON J.S., NETTLES CUTTER C.G., SIRAGUSA G.R. 1994. Antimicrobial effects of trisodium phosphate against bacteria attached to beef tissue. J. Food Prot., 57(11): 952–955.
 • DORSA W.J., CUTTER C.N., SIRAGUSA G.R. 1997. Effects of acetic acid, lactic acid and trisodium phosphate on the microflora of refrigerated beef carcass surface tissue inoculated with Escherichia coli O157:H7, Listeria innocua, and Clostridium sporogenes. J. Food Prot., 60(6): 619–624.
 • HWANG C.A., BEUCHAT L. R. 1995. Efficacy of selected chemicals for killing pathogenic and spoilage microorganisms on chicken skin. J. Food Prot., 58(1): 19–23.
 • IZAT A.L., DRIGGERS C.D., COLBERG M., REIBER M.A., ADAMS M.H. 1989. Comparison of the DNA probe to culture methods for the detection of Salmonella on poultry carcasses and processing waters. J. Food Prot., 52(8): 564–570.
 • JETTON J.P., BILGILI S.F., CONNER D.E., KOTROLA J.S., REIBER M.A. 1992. Recovery of salmonellae from chilled carcasses as affected by rinse media and enumeration method. J. Food Prot., 55(5): 329–333.
 • KOTULA K., THELAPPURATE R. 1994. Microbiological and sensory attributes of retail cuts of beef treated with acetic and lactic acid solutions. J. Food Prot., 57(8): 665–670.
 • LILLARD H.S. 1994. Effect of trisodium phosphate on salmonellae attached to chicken skin. J. Food Prot., 57(6): 465–469.
 • Mikrobiologia. Ogólne zasady metod wykrywania pałeczek Salmonella. PN-ISO 6579 1998.
 • Microbiology. General guidance on methods for the detection of Salmonella. ISO 6579: 1993(E).
 • MIKOŁAJCZYK A., RADKOWSKI M. 2002. Elimination of Salmonella spp. by lactic acid. Pol. J. Vet. Sci., 5(3): 139–143.
 • NETTEN P. VAN, HUIS-IN’T VELD J.H., MOSSEL D.A.A. 1994. The effect of lactic acid decontamination on the microflora on meat. J. Food Safety, 14(3): 243–257.
 • OKREND A.J., JOHNSTON R.W., MORAN A.B. 1986. Effect of acetic acid on the death rate at 52℃ of S. newport, S. typhimurium and C. jejuni in poultry scald water. J. Food Prot., 49(7): 500–503.
 • RADKOWSKI M., MIKOŁAJCZYK A. 2004. Wpływ chlorku heksadecylopirydyniowego na unieszkodliwianie pałeczek Salmonella w mięsie. Medycyna Wet., 60(2): 150–253.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych. Dz.U. no. 177 poz. 1094, of the 3rd of October 2008.
 • RUSSELL S.M., FLETCHER D.C., WALKER J.M., BAILEY J.S. 1993. The effect of hydrogen peroxide and sodium bicarbonate rinses on the recovery of bacteria from broiler carcasses. Poult. Sci., 72(supp.1): 190–193.
 • SAWAYA W.N., ELNAWAWY A.S., AL-ZENKI S., AL-OTAIBI J., AL-OMIRAH I. I., AL-AMIRI H. 1995. Storage stability of chicken as affected by MAP and lactic acid treatment. J. Food Sci., 60(3): 611–614.
 • SMULDERS F.J.M., UPMANN M. 2000. Verminderung der bacteriellen Belastung auf frischem Fleisch. Fleischwirtschaft, 80: 27–29.
 • Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych. [W:] Stan sanitarny kraju 2007. 2007. Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa.
 • TAMBLYN K.C., CONNER D.E. 1997. Bactericidal activity of organic acids against Salmonella typhimurium attached to broiler chicken skin. J. Food Prot., 60(6): 629–633.
 • TSAI Y.W., INGHAM S.C. 1997. Survival of Escherichia coli O157:H7 and Salmonella spp. in Acidic condiments. J. Food Prot., 60(7): 751–755.
 • WANG W.CH., LI Y., SLAVIK M., XIONG H. 1997. Trisodium phosphate and cetylpyridinium chloride spraying on chicken skin to reduce attached Salmonella typhimurium. J. Food Prot., 60(8): 992–994.
 • XIONG H., LI Y., SLAVIK M.F., WALKER J.T. 1998. Spraying chicken skin with selected chemicals to reduce attached Salmonella typhimurium. J. Food Prot., 61(3): 272–275.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-d710abd5-07cf-41b6-94b4-ffcec5bbb0f8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.