PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 502 | 2 |
Tytuł artykułu

Zawartosc miedzi i manganu w runi lakowej w zaleznosci od niektorych wlasciwosci gleby i zespolu roslinnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na Pogórzu Dynowskim porównano zawartości manganu i miedzi w runi łąkowej zespołów Scirpetum sylvatici, Cirsietum rivularis, Deschampsietum caespitosae, Holcetum lanati, Alopecuretum pratensis, Poo-Festucetum rubme, Arrhenatheretum elatioris, Trisetetum flavescentis, Lolio-Cynosuretum na tle niektórych właściwości gleby. Przed zbiorem pierwszego pokosu siana, w latach 1999 - 2002 wykonano w każdym zespole po 10 zdjęć fitosocjologicznych metodą Brauna-Blanqueta oraz pobrano próbki gleby i runi do analiz chemicznych. W glebie oznaczono pH, próchnicę, przyswajalne związki P, K i Mg, ogólną zawartość Cu i Mn, a w runi Cu i Mn. Wyniki poddano jednoczynnikowej analizie wariancji, a istotność różnic pomiędzy litocenozami oceniano stosując półprzedziały ufności Tukey'a. Obliczono współczynniki korelacji prostej pomiędzy właściwościami gleby a zawartością Cu i Mn w runi. W poszczególnych zespołach roślinnych stwierdzono bardzo duże różnice w obrębie wszystkich badanych właściwości gleb. Uwzględniając wartość paszową ruń łąkowa, większości analizowanych zbiorowisk roślinnych, zawierała niewystarczającą ilość miedzi, a wystarczającą ilość manganu. Zawartość miedzi w runi istotnie zmniejszała się w miarę wzrostu ilości magnezu i manganu w glebie. Poziom manganu w runi malał przy wyższych wartościach pH i większej zawartości Mg w glebie.
EN
The study compared the copper and manganese contents in meadow sward of Scirpetum sylvatici, Cirsietum rivularis, Deschampsietum caespitosae, Holcetum lanati, Alopecuretum pratensis, Poo-Festucetum rubrae, Arrhenatheretum elatioris, Trisetetum flavescentis, Lolio-Cynosuretum associations against the chosen soil properties on the Dynów Plateau. Ten phytosociological relevé surveying following the Braun-Blanquet method were taken and the samples of sward and soil for chemical analyses were collected from each association before harvesting of the first swaths in 1999 - 2002. The soil samples were tested for pH, humus con tent, assimilability of P, K, Mg compounds, total Cu and Mn contents whereas in sward samples only Cu and Mn content were determined. The data obtained were subjected to ANOVA processing. The significant differences between plant associations were checked by the Tukey multiple test at p < 0.05. The correlation coefficients between soil properties and Cu and Mn contents in sward were also calculated. Wide differences were discovered in particular plant communities within all studied soil properties. In respect of its fodder value, the meadow sward of the majority of analyzed plant communities contained insufficient quantities of copper at satisfactory manganese quantities. Copper content in the meadow sward decreased significantly with growing quantities of magnesium and manganese in the soil. The level of manganese in meadow sward decreased at higher pH and at higher Mg levels in soil.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
502
Numer
2
Opis fizyczny
s.675-681,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rzeszowski, ul.Cwiklinskiej 2, 35-601 Rzeszow
autor
autor
Bibliografia
 • Barszczewski J., Sapek B., Kalińska D. 2000. Dynamika zawartości Mn, Zn i Cu w roślinności z długoletnich doświadczeń łąkowych po ich nawożeniu tymi składniami Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 471: 641 - 653.
 • Borowiec Urban D. 1997. Łąki. Cz. II. Kondycja geochemiczna siedlisk łąkowych Lubelszczyzny. Lubelskie Towarzystwo Naukowe: 152 ss.
 • Falkowski M., Kukułka I., Kozłowski S. 1990. Właściwości chemiczne roślin łąkowych. AR Poznań: 111 ss.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wyd. Nauk PWN, Warszawa: 398 ss.
 • Kruczyńska H., Kujawa A. 1994. Zapotrzebowanie bydła na składniki mineralne. Mat. Konf. Nauk. „Związki mineralne w żywieniu zwierząt” 8-9 IX 1994, AR Poznań: 52 - 60.
 • Ostrowska B., Sapek A. 1991. Mangan, cynk i miedź w układzie gleba-roślinność na przykładzie doliny Obry. Mat. VI Symp. „Mikroelementy w rolnictwie” 9-10 IX 1987, AR Wrocław: 199 - 202.
 • Oświt J., Sapek B. 1976. Wpływ warunków siedliskowych na zawartość mikroelementów w roślinności łąkowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 171: 211 - 223.
 • Trąba C. 1996. Zasobność siana z łąk o różnym składzie florystycznym w niektóre mikroelementy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434: 401 - 405.
 • Trąba C., Harkot W., Mosek B. 1996. Współzależności pomiędzy zawartością niektórych makro- i mikroelementów w sianie dwugatunkowych mieszanek Trifolium pratense z Dactylis glomerata, Phleum pratense i Lolium perenne. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434: 551 - 563.
 • Trąba C., Wyłupek T. 1998. Skład chemiczny gleby i runi łąkowej zespołu Arrhenatherelum elatioris o dużym udziale roślin motylkowatych. Biul. Nauk. 1: 396 - 401.
 • Trąba C., Wolański E. 2000. Zawartość Cu, Zn, Mn i Fe w runi półnaturalnych łąk zespołu Arrhenatheretum elatioris w południowo-wschodniej Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 471: 811 - 817.
 • Warda M., Ćwintal H. 2000. Zawartość boru, miedzi, żelaza, manganu i cynku w wylanych gatunkach roślin pastwiskowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 471: 41 - 846.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-d35e1b56-dac5-4301-ad43-460ff91ad71a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.