PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 20 | 1 |
Tytuł artykułu

Rynek biomasy jako innowacja ekologiczna

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The biomass market as an ecological innovation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest podkreślenie konieczności rozwoju rynku biomasy dla produkcji biopaliw , ukazanie rozmiaru tego rynku, a także perspektyw jego rozwoju. Za główny czynnik rozwoju uznane zostały zintegrowane innowacje ekologiczne. Przedstawiono powiązania pomiędzy uczestnikami rynku biomasy oraz sposób powstawania i wdrażania innowacji.
EN
The aim of the article was to analyze the biomass market in Poland. It was found that biomass can be an important so¬urce of biofuel, which in turn can provide sources of energy for power plants and thermal power stations. Such sequence of energy production requires important innovations to be introduced in agriculture, chemical industry, as well as en¬gineering and power industry.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
20
Numer
1
Opis fizyczny
s.111-119,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Wyzsza Szkola Menedzerska, Warszawa
autor
Bibliografia
 • [1] CHOCHOWSKI A. KRAWIEC F. 2008. Zarządzanie w ener¬getyce. Difin, Warszawa.
 • [2] DRUCKER P.1992. Innowacja i przedsiębiorczość. Prak¬tyka i zasady. PWE, Warszawa.
 • [3] DENYSIUK W.H., PIECHOCKI J. 2005. Techniczne i eko¬logiczne aspekty wykorzystania słomy na cele energe¬tyczne. Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 • [4] DUBAS W. K. 2005. Możliwości i ograniczenia pro¬dukcji biomasy pochodzącej z roślin energetycznych z przeznaczeniem na cele energetyczne.
 • [5] GRADZIUK P. 2003. Biopaliwa. „Wieś Jutra", Warsza¬wa.
 • [6] GRZYBEK A. 2006. Wykorzystanie biomasy w energetyce systemowej. „Wieś Jutra", 8/9(97/98).
 • [7] KAPP W.K. 1960. Społeczne koszty funkcjonowania przedsiębiorstw prywatnych. Warszawa.
 • [8] KOSSENBURG A. 2008. Czy Polsce grozi kryzys ener¬getyczny. Wypowiedź w dyskusji prowadzonej przez D. Hermana, Konferencja Naukowa. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 4/2008.
 • [9] KOZMANA M. 2007. Biomasa, kolejny hit po biopaliwach. Rzeczpospolita 12-10-2007.
 • [10] KOWALIK P. 1994. Potencjale możliwości energetyczne¬go wykorzystania biomasy w Polsce. Gospodarka Pali¬wami i Energią.
 • [11] KUCIŃSKI K. 2006. Energia w czasach kryzysu. Difin, Warszawa.
 • [12] LANGEN WERNER, Parlament Europejski, Komisja Prze¬mysłu, Badań Naukowych i Energii. Projekt sprawoz¬dania w sprawie strategii na rzecz biomasy i biopaliw (2006/2082(INI)) 28-6-2006.
 • [13] MEADOWS P.H., MEADOWS D.L., RANDERS J. 1973. Granice wzrostu. Warszawa.
 • [14] SZCZUKOWSKI S., TWORKOWSKI J. 2006. Zmiany W pro¬dukcji i wykorzystaniu biomasy w Polsce, Praktyczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan energetyczny województwa podlaskiego.
 • [15] Dyrektywa 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 roku w sprawie promocji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii.
 • [16] Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Ocena prawna oraz analiza ekonomiczna możliwości reali¬zacji celów wynikających ze Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz z dyrektywy 2001/77/WE Parlamentu Eu¬ropejskiego i Rady z dnia 27.09.2001 w sprawie wspiera¬nia produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Warszawa, sierpień 2007.
 • [17] Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Ba¬dawczych UE. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, 2009.
 • [18] „Mapa drogowa" wdrażania planu działań na rzecz technologii środowiskowych w Polsce. Ministerstwo Środowiska, 2006.
 • [19] Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpre¬tacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności na¬ukowej i technicznej. Publikacja OECD i Eurostatu, Warszawa 2008.
 • [20] Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO). Opinia Polskiej Izby Gospodarczej Energii Od¬nawialnej w sprawie oceny potencjalnej wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce 8-9 marca 2007.
 • [21] http://www.farmer.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-d25439c2-3c60-4a48-86f1-ab5474d7ce33
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.