PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | 429 |
Tytuł artykułu

Ksztaltowanie niektorych wlasciwosci plonotworczych podlozy ogrodniczych w swietle aktualnych badan

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono, zebrane na podstawie przeglądu dostępnej literatury, wyniki badań wpływu warunków środowiskowych różnych podłoży ogrodniczych na wielkość i jakość plonu niektórych roślin szklarniowych. Porównano zawartość składników mineralnych owoców pomidorów rosnących w podłożu naturalnym i przepływającej pożywce. W formie syntetycznej przedstawiono zalecany skład pożywki dla różnych roślin szklarniowych.
EN
Tit is paper presents the review of recent literature data on the effect of environmental conditions of various horticultural beds on the yield quantity and quality of selected greenhouse plants. The content of mineral elements in tomato fruits, growing in natural bed and flow nutrient was compared, as well as recomended nutrient composition for different greenhouse plants was presented in a synthetic form.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
429
Opis fizyczny
s.181-187,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Balicka 104, 30-149 Krakow
Bibliografia
 • 1. Adams P., Winsor G. W.: Further studies of the composition and quality of tomato fruit. The Glassh. Crops Research Inst., Sussex, Annual Report, 133 - 138, 1976.
 • 2. Adams P., Holder R.: Effects of humidity, Ca and salinity on the accumulation of dry matter and Ca by leaves and fruit of tomato. J. Hort. Sci., 67(1), 137 - 142, 1992.
 • 3. Ahmed A. A., Hamdy M. Y., Roller W. L., Elwell D. L.: Technical feasibility of utilizing reject heat from power stations in greenhouses. Trans. ASAE, 26(1), 200 - 206, 1983.
 • 4. Arnold R.: Vegetationsheizung mit flexiblen heitzmatten. Gartenbau, 11, 12 - 16, 1986.
 • 5. Barletta M.: Ten growers go for rockwool. Grower Great Britain, October, 13 - 17, 1987.
 • 6. Bavre O. A.: A comparison of the frail quality of tomatoes grown in soil and a nutrient solution (NFT). Res. Report, Kvithamar, 64(12), 2 - 10, 1985.
 • 7. Bennicelli R. P.: Wpływ zlokalizowanego stresu tlenowego w glebie na rozwój korzeni i części nadziemnych kukurydzy (modelowe badania rizotronowe). Praca doktorska, Inst. Agrof., PAN, Lublin, 1993.
 • 8. Bernier H., Raghavan G. S. V., Paris J.: Evaluation of a soil heat exchanger-storage system for a greenhouse. Part I: System performance. ASAE, 1 - 3, 93 - 98, 1988.
 • 9. Bernier H., Raghavan G. S. V., Paris J.: Evaluation of a soil heat exchanger-storage system for a greenhouse. Part II: Energy saving aspects. ASAE, 1 - 3, 99 - 105, 1988.
 • 10. Boulard T., Baille A.: Simulation and analysis of soil heat storage systems for a solar greenhouse. I. Analysis. Energy in Agric., 5, 175 - 184, 1986.
 • 11. Boulard T., Razafinjohany E., Baille A.: Heat and water vapour transfer in a greenhouse with an underground heat storage system. Part I. Experimental results. Agric. Forest Meteor., 45, 171 - 183, 1989.
 • 12. Brown W. W., Ormrod D. P.: Soil temperature effects on greenhouse roses in relation to air temperature and nutrition. J. Am. Soc. Hort. Sci., 105, 57 - 59, 1980.
 • 13. Brugger M. F.: Some application of floor heating in commercial Ohio greenhouses. Acta Hort., 148, 115 - 117, 1984.
 • 14. Ciechomski W.: Wpływ czynników klimatycznych na zużycie i koszty paliwa w szklarniach. Zesz. Nauk. SGGW, Ogrodnictwo, 9, 35 - 44, 1977.
 • 15. Chartzoulakis K. S.: Effects of NaCl salinity on germination, growth and yield of greenhouse cucumber. J. Hort. Sci., 67(1), 115 - 119, 1992.
 • 16. Clover A.: A handy monitor for rockwool. Grower Great Britain, May, 21 - 23, 1993.
 • 17. Czudnowski A. F.: Podstawy Agrofizyki. PWRiL, Warszawa, 1967.
 • 18. Drews M.: Micronutrients for cucumbers and tomatoes on rockwool. Gartenbau Magazin, 1 - 2, 50 - 52, 1992.
 • 19. Elwell D. J., Roller W. L., Short T. T.: Heat and moisture transfer in heated greenhouse soils and loors. Acta Hort., 148, 377 - 384, 1984.
 • 20. Fąfara G.: Oszczędność energii w szklarniach. Centr. Bibl. Roln., Warszawa, 1983
 • 21. Gliński J., Stępniewski W.: Procesy biologiczne i chemiczne w glebie uzależnione od stanu natlenienia. Probl. Agrofizyki, 641984.
 • 22. Gringmuth M.: Erfahrangen mit bodennaher Heizung bei der Production von Schnittblumen in Gewachschausem. Gartenbau, 3, 12 - 15, 1985.
 • 23. Groot J. E.: Water content measurements with non-destructive di-electrical methods in rockwool substrates. Acta Hort., 342, 235 - 242, 1993.
 • 24. Gosselin A., Trudel M. J.: Interactions between air and root temperatures on greenhouse tomato. Part I. Growth, development and yield. J. Am. Soc. Hort. Sci., 108(6), 905 - 909, 1983.
 • 25. Gumkowski S.: Możliwości ogrzewania i dotleniania podłoża uprawnego w szklarni przy użyciu eneigii słonecznej. Zesz. Konf. Nauk., SGGW, Warszawa, 32 - 44, 1991.
 • 26. Heisner A., Drews M.: Erlragsbildung der gewachshausgurke in Abhangigeit von der Temperaturgestaltung und bei Einsatz der CO₂- Begasung. Gartenbau, 2, 15 - 17, 1985.
 • 27. Janes H. W.: The effect of warm root zone temperatures on growth of tomato and poinsettia. Acta Hort., 245 - 258, 1981.
 • 28. Jones D. A. G., Sandwell I., Talent C. J. W.: The effects of soil temperature when associated with low air temperatures on cropping of early tomatoes. Acta Hort., 76, 167 - 171, 1978.
 • 29. Kaniszewski S., Dysko J.: Effect of different irrigation sytem on yield of tomatoes grown under plastic greenhouses. Acta Hort., 228, 105 - 107, 1988.
 • 30. Knavel DE.: The influence of temperature and nutrition on growth and nutrient composition of lettuce. Hort. Res., 21, 11 - 18, 1981.
 • 31. Kloc T., Kurpaska S.: Energochłonność i efektywność bezpośredniego ogrzewania gleby w szkłami. Zesz. Nauk. AR Kraków, 244, 91 - 101, 1990.
 • 32. Krusze N.: Ogrodnictwo w Tabelach. PWRiL, Warszawa, 1986.
 • 33. Kurpaska S.: Model i symulacja procesu wymiany ciepła i masy podczas ogrzewania podłoża ogrodniczego ciepłym powietrzem. Pr. doktorska, AR Kraków, 1993.
 • 34. Kurpaska S.: Influence of light intensity, physical state of ambient air and nutritional treatment on water use by greenhouse tomato grown on rockwool. Research Report, IMAG-DLO, Wageningen, 1995.
 • 35. Kurpaska S., Ślipek Z.: Wpływ niektórych czynników na temperaturę i zawartość wody w podłożu szklarniowym ogrzanym ciepłym powietrzem. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 415, 329 - 339, 1994.
 • 36. Kurpaska S., Ślipek Z.: Przepływ ciepła i masy w podłożu szklarniowym ogrzewanym ciepłym powietrzem. VIII Symp. Susz.,Warszawa, 93 - 104, 1994.
 • 37. Leatherland M.: Recycling on rockwool by merging with NFT. Grower Great Britain, June, 21 - 23, 1986.
 • 38. Lisiecka A., Chmiel M.: Uprawa Gerbery. PWRiL, Warszawa, 1983.
 • 39. Malicki M.: Wpływ fizycznych właściwości gleby na elektryczne parametry układu elektrody/gleba w aspekcie pomiaru jej wilgotności i zasolenia. Acta Agrophysica, 1993.
 • 40. Malinowski O., Oświecimski W., Przeradzka M., Gałecki K.: Greenhouse tomato cultivation in Polish mineral wool as compared with growth on peat substrate. Annals of Warsaw Agric. Univ., 16, 25 - 32, 1992.
 • 41. Mavroyanopoulos G. N., Kyristis S.: The performance of a greenhouse heated by an earth-air heat exchanger. Agric. Forest Meteor., 36, 263 - 268, 1986.
 • 42. Mears D. R.: Simulation of greenhouse floor heating with cogeneration unit. Acta Hort., 148, 421 - 428, 1984.
 • 43. Merbaum A. H., Segal I., Dayan A.: Design procedures for subsurface soil warming systems. Energy in Agric. 2, 319 - 339, 1983.
 • 44. Mol C.: Heigebruik steenwol gaat geld kosten. De Tuinderij, 70 (19), 17 - 18, 1990.
 • 45. Moorby J., Graves C. J.: Root and air temperature effects on growth and yield of tomatoes and lettuce. Acta Hort., 98, 29 - 43, 1980.
 • 46. Nieć H.: Produkcja Warzyw w Szklarniach i Inspektach. PWRiL, Warszawa, 1985.
 • 47. Owczarek M., Oświecimski W.: Uprawa pomidorów szklarniowych w wełnie mineralnej. SGGW-AR, Warszawa, 1990.
 • 48. Pardossi A., Tessi R., Bertolacci M.: Root zone warming in tomato plants in soil and NFT. Acta Hort., 148, 865 - 870, 1984.
 • 49. Parker J.: Simulation of buried wami water pipes beneath a greenhouse. Trans. ASAE, 24(4), 1022 - 1025, 1029, 1981.
 • 50. Pile R. S., Burns E. R., Madevill C. E.: The control of a greenhouse climate by use of waste heat from a power plant. Trans. ASAE, 21(2), 342 - 348, 1978.
 • 51. Puri V. M.: Heat and mass transfer analysis and modeling in unsaturated ground soils for buried tube systems. Energy in Agic., 6, 179 - 193, 1987.
 • 52. Rakovec J.: Simulation of soil and air-microclimate modifications using soil heating willi wami water. Agric. Forest Meteor., 42, 41 - 52, 1988.
 • 53. Rewut I. B.: Fizyka Gleby. PWRiL, Warszawa, 1980.
 • 54. Roe J.: Rockwool or NFT? Grower Great Britain. February, 33 - 36, 1986.
 • 55. Rosik-Dulewska C.: Wpływ podgrzewania gleby na zmianę jej właściwości oraz plonowanie warzyw uprawianych w tunelach foliowych. Pr. habil., Inst. Podstaw Inż. Śród. PAN, Ossolineum, 1992.
 • 56. Rutkowski K.: Wpływ różnych technik na energochłonność i efektywność termicznej dezynfekcji gleby. Pr. doktorska, AR Kraków, 1989.
 • 57. Rzekanowski C., Nowaczyk P.: Wpływ nawadniania kroplowego na zawartość suchej masy i witaminy C w owocach pomidorów uprawianych w namiotach foliowych. Ogrodnictwo, 7, 179 - 18, 1981.
 • 58. Seki H., Komori T.: Heat and moisture transfer in soil warming by circulating warm water in a buried pipe line. J. Agric. Meteorol., 45, 4, 217 - 226, 1990.
 • 59. Slegel D. L., Davis L. R.: Transient heat and mass transfer in soils in the vicinity of heated porous pipes. J. Heat Transfer, 99, 541 - 546, 1977.
 • 60. Smith D. L.: Rockwool in Horticulture. Growers Books, London, 1987.
 • 61. Stanghellini C.: Transpiration of greenhouse crops an aid to climate management. Ph. D., Wageningen, 1987.
 • 62. Stępniewski W., Gliński J.: Reakcja roślin na stan aeracji gleby. Probl. Agrofizyki, 45, 1984.
 • 63. Trudel M. J., Gosselin A.: Influence of soil temperature in greenhouse tomato production. Hort Sci., 17(6), 928 - 929, 1982.
 • 64. Turski R., Hetman J., Martyn W.: Pojemność cieplna podłoży ogrodniczych wykorzystywanych w uprawach roślin ozdobnych. Prace Inst. Sad. i Kwiac., B, 8, 133 - 140, 1983.
 • 65. Turski R., Hetman J., Stowińska-Jurklewicz A.: Podłoża stosowane w ogrodnictwie szklarniowym. RNR, D, 4 - 86, 1980.
 • 66. Verver F. L. J. A.: Growing horticultural crops in rockwool and nutrient film. Research Report, IMAG-DLO, Wageningen, 1975.
 • 67. Verver F. L. J. A.: Growing vegetable crops in rockwool and other media. Research Report, IMAG-DLO, Wageningen, 1976.
 • 68. Wiśniewski G.: Wykorzystanie energii słonecznej w produkcji ogrodniczej pod osłonami w aspekcie wykorzystania gleby jako akumulatora ciepła. Zesz. Konf. Nauk., SGGW, Warszawa, 75 - 86, 1991.
 • 69. Walker P.: Surface heating greenhouses with power plant cooling water. Trans. ASAE, 25(2), 408 - 412, 1982.
 • 70. Zabeltitz Ch. von: Szklarnie - Projektowanie i Budowa. PWRiL, Warszawa, 1982.
 • 71. Zeroni M., Nir A., Kopel R.: Root zone heating as an element in energy conservation in a seasonal heat storage greenhouse. Acta Hort., 148, 859 - 864, 1984.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-d1f560d9-fbf3-49fa-8c08-9c2fc016d41b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.