PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1997 | 450 |
Tytuł artykułu

Wartosc pastewna plonow kukurydzy w zaleznosci od sposobow i terminow zbioru

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The paper presents results of investigation on influence of maturity stage on yields and quality of maize harvested for whole plant silage, ears silage and grain. From theoretical point of view, optimum stages of maturity for different ways of maize utilization are quite well described. However, the term of harvesting depends on many factors, like: weather, varieties and harvest machines. In the result the quality of feed produced on the farms is different from theoretical values. It is why popularisation of the knowledge about harvesting methods and using simple methods of estimation of fodder value, is very important.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu stadium dojrzałości na plony i jakość kukurydzy zbieranej na kiszonkę z całych roślin, kiszonkę z kolb oraz ziarno. Z teoretycznego punktu widzenia optymalne stadia dojrzałości dla poszczególnych kierunków użytkowania kukurydzy są dość dobrze opracowane. Termin zbioru zależy jednak od wielu czynników, np. pogody, odmian i maszyn do zbioru. W efekcie tego jakość pasz produkowanych w gospodarstwie daleko odbiega od wartości teoretycznych. Dlatego ważną rolę przypisać należy upowszechnieniu wiedzy o sposobach zbioru oraz stosowania szacunkowych metod oceny wartości pasz z kukurydzy.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
450
Opis fizyczny
s.133-162,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Uprawy Roli i Roslin, Akademia Rolnicza, ul.Mazowiecka 45/46, 60-623 Poznan
Bibliografia
 • [1] Aerts J.V., De Brabander D.L., Cottyn B.G., Boucque CH.V, Buysse F.X. 1976. Evolution de la digestibilite et du rendement du mais en fonction du stade de maturite. Revue de l'Agriculture 2: 379-430.
 • [2] Brzóska F. 1978. Metody konserwacji i wartość pokarmowa kukurydzy w zależności od kierunku użytkowania. Mat. z konf. SITR - I. Zoot. pt. „Problemy racjonalnego wykorzystania kukurydzy w żywieniu zwierząt”, Kraków: 6-41.
 • [3] Daccord R., Arigo Y., Vogel R. 1995. Nährwert von Maissilage. Agrar Forschung 9: 397-400.
 • [4] Deinum B. 1986. Genetic and environmental variation in quality of forage maize in Europe in 1985. FAO-Subnetwork: The nutritive value of the whole maize crop. Report 91, Wageningen: 40 ss.
 • [5] Demarquilly C., Andrieu J. 1973. Valeur nutritive et utilisation par les bovins de la plante entiere de mais verte ensilee ou deshydratee. Mat. z 24 Konf. Europejskiej Feder. Zootech. Wiedeń 1973: 48 ss.
 • [6] Dubas A., Michalski T. 1988. Czynniki wpływające na wybór odpowiedniego terminu zbioru kukurydzy kiszonkowej. Mat. z konf. “Stan badań nad agrotechniką kukurydzy w Polsce. IUNG Puławy, cz. I: 94-102.
 • [7] Dubas A., Michalski T., Sulewska H. 1993. Przydatność odmian kukurydzy o różnej wczesności do uprawy na kiszonkę. Roczniki Nauk Rolniczych, t. 110 A, 1-2: 93-101.
 • [8] Dubas A., Michalski T. 1991. Wpływ rozdrobnienia roślin kukurydzy zbieranej w różnych fazach dojrzałości na cechy ilościowe i jakościowe kiszonki. Cz. I. Plony i jakość surowca. PTPN, Prace Kom. Nauk Rol. i Nauk Leśnych, t. LXXI: 11-19.
 • [9] Dubas A., Michalski T. 1991. Wpływ rozdrobnienia roślin kukurydzy zbieranej w różnych fazach dojrzałości na cechy ilościowe i jakościowe kiszonki. Cz. II. Plony i jakość kiszonki. PTPN, Prace Kom. Nauk Rol. i Nauk Leśnych, t. LXXI: 20-28.
 • [10] Fiedler E. 1984. Vermahlungsfeinheit bei Corn-Cob-Mix. Mais 3: 30-32.
 • [11] Flachowsky G. 1994. Maisstärke: Für der Widerkäuer ideal? Mais 22(4): 137-139.
 • [12] Gautier X. 1994. Le mais et ses industries. AGPM Montradon: 44 ss.
 • [13] Girardin P., Manino M. 1994. Remplissage des grains: effets des facteurs agronomiques et du milieu. Mat. z sympozium: Qualite et debouches du mais, 20-21.07.1994 Bordeaux, poz. 3.4: 21 ss.
 • [14] Gross F. 1970. Einfluß des Erntezeitpunktes auf den Futterwert von Maisgärfutter. Mais eine Pflanze mit Zukunft. Das Wirtschaftseigene Futter 4: 306-336.
 • [15] Gross F. 1979. Technologia produkcji kiszonek z kukurydzy i ich zastosowanie. Mat. z konf. ATR Bydgoszcz „Technologia sporządzania kiszonki z kukurydzy oraz zastosowanie jej w żywieniu zwierząt”. Bydgoszcz, poz. 7: 33 ss.
 • [16] Gross F. 1980. Content and in vivo digestibility (Sheep) of nutrients in maize varieties harvested at different stages for silage. Improvement of quality traits of maize for grain and silage use. Red. W. G. Pollmer. Martinus Nijhoff Publischers: 429-439.
 • [17] Gross F. 1984. Futterwert von Silomais bei schlechter Kolbenausbildung. Mais 1: 27-28.
 • [18] Hertwig F., Müller E., Petrich G., Weise G. 1991. Ökonomische Kalkulation zur Nachzerkleinerung von kolbenreichen Silomais. Mat. z 8. Maiskolloquium Halle/Saale, DMK Bonn: 113-115.
 • [19] Kamiński S., Winnicka I. 1978. Wykorzystanie kukuiydzy w żywieniu bydła opasowego. Mat. z konf. SITR - I. Zoot. pt. „Problemy racjonalnego wykorzystania kukurydzy w żywieniu zwierząt”, Kraków: 42-57.
 • [20] Korniewicz A. 1978. Kukurydza w żywieniu trzody chlewnej. Mat. z konf. SITR - I. Zoot. pt. „Problemy racjonalnego wykorzystania kukurydzy w żywieniu zwierząt”, Kraków: 72-87.
 • [21] Korniewicz A., Glapś J. 1973. Porównanie zawartości składników pokarmowych w różnych mieszańcach kukurydzy w zależności od okresu wegetacji. Nowe Rol. 12: 9-12.
 • [22] Lindner P. 1987. CCM ist nicht gleich CCM. Mais 4: 18-20.
 • [23] Lorgeou J., Gautier X., Bloc D., David S., Hoffman D. 1994. Recolte a maturite: l'un des premiers criteres de qualite du mais. Mat. z sympozium: Qualite et debouches du mais, 20-21.07.1994 Bordeaux, poz. 4.1:, 22 ss.
 • [24] Michalski T. 1979. Metody oceny plonu kukurydzy oraz jego wartości pokarmowej. Biuletyn IHAR 136: 111-123.
 • [25] Michalski T. 1980. Wpływ obsady roślin, wczesności odmian oraz terminu zbioru na plony i wartość pastewną kukurydzy kiszonkowej. Rocz. AR Poznań, Rozpr. Nauk. 104: 51 ss.
 • [26] Michalski T. 1987. Wpływ wysokości cięcia przy zbiorze na plony i wartość pastewną kiszonki z kukurydzy. Rocz. AR Poznań, CLXXXVI: 62-73.
 • [27] Michalski T. 1988. Plony i wartość pastewna kukuiydzy zbieranej na kiszonkę w późnych stadiach dojrzałości. PTPN, Prace Kom. Nauk Rol. i Nauk Leśnych, t. LXV: 149-158.
 • [28] Michalski T. 1989. Wpływ wysokości cięcia na plony i wartość pastewną kukurydzy zbieranej na kiszonkę. Rocz. Nauk Rolniczych, t. 108 A, 2: 177-189.
 • [29] Michalski T. 1990. Wpływ stopnia dojrzałości i struktury kolb kukurydzy na plony i jakość uzyskanej z nich kiszonki. Rocz. AR Poznań, Rozpr. Nauk. 194: 81 ss.
 • [30] Michalski T., Dubas A., Sulewska H., Waligóra H. 1995. Reakcja dwunastu odmian kukurydzy uprawianej na CCM na terminy zbioru. PTPN, Prace Kom. Nauk Rol. i Nauk Leśnych, t. 79: 67-78.
 • [31] Michalski T., Sulewska H., Waligóra H., Dubas A. 1995. Plony kukurydzy uprawianej na CCM i ich wartość pastewna w zależności od warunków pogodowych w czasie wegetacji. PTPN, Prace Kom. Nauk Rol. i Nauk Leśnych, t. 79: 73-79.
 • [32] Michalski T., Sulewska H., Waligóra H., Dubas A. 1996. Reakcja dwunastu odmian kukurydzy uprawianej na ziarno na zmienne warunki pogodowe. Rocz. Nauk Roln., T. 112 A, 1-2: 103-111.
 • [33] Michalski T., Dubas A. 1997. Wpływ stadium dojrzałości i dokładności rozdrobnienia kolb kukurydzy na cechy ilościowe i jakościowe kiszonki CCM. PTPN, Prace Kom. Nauk Rol. i Nauk Leśnych, t. 81: 9 ss. (w druku).
 • [34] Phipps R.H. 1980. A review of the carbohydrate content and the digestibility value of forage maize grown in the cool climatic conditions of the UK and their relevance to animal production. Improvement of quality traits of maize for grain and silage use. Red. W. G. Pollmer. Martinus Nijhoff Publischers: 291-313.
 • [35] Podkówka W. 1981. Kukurydza w żywieniu zwierząt. WOPR Zarzeczewo: 57 ss.
 • [36] Podkówka W. 1983. Wartość pokarmowa kolb kukurydzianych. Międzyn. Czasop. Rol. 6: 69-74.
 • [37] Podkówka W., Podkówka Z. 1995. Jakość kiszonek z całych roślin produkowanych w latach 1955-1993. Kukurydza 8(3): 25-26.
 • [38] Podkówka W., Podkówka Z. 1995. Wartość pokarmowa CCM produkowanego w latach 1979-1993. Kukurydza 8(3): 27-28.
 • [39] Preś J. 1978. Wykorzystanie kukurydzy w żywieniu bydła mlecznego. Mat. z konf. SITR - I. Zoot. pt. „Problemy racjonalnego wykorzystania kukurydzy w żywieniu zwierząt”, Kraków: 58-71.
 • [40] Rysava B. 1989. Sledovanie vzajomnych vztahov pri naraste susiny zrna, vretena a listenov kukurice. Roztl. Vyr. 35(12): 1307-1313.
 • [41] Safar E., Vidovic J., Juracek L. 1990. Distribucia asimilatov u kukurice. Rostlinna Vyroba 36(7): 747-753.
 • [42] Schwarz F.J., Heimbeck W.K., Kirchgeßner M. 1988. Auswirkungen eines Quetschens von Mais-Gesamtpflanzen und Maiskörner auf die Nährstoffverdaulichkeit. Das Wirtschafteigene Futter 34(1): 27-37.
 • [43] Stieger W. 1980. Środki agrotechniczne zmierzające do ulepszenia jakości kiszonki kukurydzianej. Mat. z konf. SITR Poznań - KWS Einbeck: 29 ss.
 • [44] Ślusarczyk M. 1992. Zawartość i skład cukrowców jako wskaźnik stanu fizjologicznego roślin oraz kryterium jakości plonów. IUNG Puławy, Rozpr. hab. H (3): 86 ss.
 • [45] Uppenkamp N. 1989. In trockenem Mais nur mit Corn-Cracker. Top- Agrar 9: 62-64.
 • [46] Wermke M., Theune H.H. 1980. Influence of variety, development stage, year and location upon the quality of silage maize. Improvement of quality traits of maize for grain and silage use. Red. W. G. Pollmer. Martinus Nijhoff Publischers: 411-426.
 • [47] Wyss U. 1995. Gärsaftverluste bei Maissilagen möglichst vermeiden. Agrar Forschung 2(9): 393-396.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-d187f72c-a3aa-48a4-af3f-15286dee9b28
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.