PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | 78 | 03 |
Tytuł artykułu

Wplyw systemu produkcji na zawartosc substancji bioaktywnych w mleku krow - przeglad pismiennictwa [cz.2]

Treść / Zawartość
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
78
Numer
03
Opis fizyczny
s.7-14,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierzat PAN, Jastrzebiec
autor
autor
Bibliografia
 • 1. Abrahamsen R.K., Borge G.I., Harstad O.M., Haug A., Wetlesen A., 2007 - Journal of Animal and Feed Sciences 16, Suppl. I, 209-226.
 • 2. AGRA EUROPE, 2007 - 2264, M/4.
 • 3. Al Mabruk R.M., Beck N.F.G., Dewhurst R.J., 2004 - Journal of Dairy Science 87, 406-412.
 • 4. Auldist M.J., Thomson N.A., Mackle T.R, Hill J.P., Prosser C.G., 2000 - Journal of Dairy Science 83, 2069- -2074.
 • 5. Barłowska J., 2007 - Wartość odżywcza i przydatność technologiczna mleka krów 7 ras użytkowanych w Polsce. Rozprawy Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego, Lublin, zeszyt 321.
 • 6. Barłowska J., Gruszecki T.M., Litwińczuk Z., 2008 - Przegląd Hodowlany 6, 13-16.
 • 7. Barth K., 2004 - Animal Science Papers and Reports, Vol. 22, No 3, 361-365.
 • 8. Bergamo P., Fedele E„ lannibeli , Marzillo G., 2003 - Food Chemistry 82, 625-631.
 • 9. Butler G., Collomb M., Rehberger B., Sanderson R., Eyre M., Leifert C., 2009 - Journal of the Science of Food and Agiculture 89, 697-705.
 • 10. Butler G., Leifert C., 2009 - Proceedings of the conference on „Improvement of quality of animal products obtained in sustainable production systems with special reference to bioactive components and their benefit for human health”, 14-15 May 2009, Jastrzębiec, 88-93.
 • 11. Butler G., Nielsen J.H., Slots T., Seal C., Eyre M.D., Sanderson R., Leifert C., 2008 - Journal of the Science of Food and Agriculture 88, 1431-1441.
 • 12. Butler G., Stergiadis S., Eyre M., Leifert C., Borsari A., Canever A., Slots T., Nielsen J.H., 2007 - Effect of production system and geographic location on milk quality parameters. Proceedings of the 3rd International Congress of the European Integrated Project Quality Low Input Food (QLIF). University of Ho- henheim, Germany, March 20-23, 2007.
 • 13. Collomb M., Bisig W., Butikofer U., Sieber R., Bregy M., Etter L., 2008 - International Dairy Journal 18, 976-982.
 • 14. Collomb M., Butikofer U., Sieber R., Jeangros B., Bosset J.O., 2002 - International Dairy Journal 12, 661-666.
 • 15. Coonan C., Freestone-Smith C., Allen J., Wilde D., 2002 - Proceeding of Organic Meat and Milk from Ruminants, Athens, October 4-6, 2002, EAAP Publication, vol. 106, 181-183.
 • 16. Croissant A.E., Dean L., Washburn S.P., Drake M.A., 2006 - Evaluation of chemical properties and consumer perception of fluid milk from conventional and pasture-based production systems. Proceedings of the 6th Mid-Atlantic Dairy Grazing Conference, October 31 - November 1, 2006, North Carolina, USA.
 • 17. Dewhurst R.J., Fisher W.J., Tweed J.K.S., Wilkins R.J., 2003 - Journal of Dairy Science 86, 2598-2611.
 • 18. Dhiman T.R., 2001 - Role of diet on conjugated linoleic acid content of milk and meat. The role of forages in enhancing food safety and quality and a clean environment, http://www.adsa.org/jointabs/iaafs108.pdf
 • 19. Elgersma A., Tamminga S., Ellen G., 2003 - Grassland Science in Europe 8, 271-274.
 • 20. Ellis K.A., Innocent G.T., Grove-White D., Cripps P., Mclean W.G., Howard C.V., Mihm M., 2006 - Journal of Dairy Science 89, 1938-1950.
 • 21. Ellis K.A., Monteiro A., Innocent G.T., Grove-White D., Cripps P., Mclean W.G., Howard C.V., Mihm M., 2007 - Journal of Dairy Research 74(4), 484-491.
 • 22. Emanuelson U., Fall N., 2007 - Vitamins and selenium in bulk tank milk of organic and conventional dairy farms. EAAP 2007, Dublin, Ireland.
 • 23. Flowers G., Ibrahim S.A., Abughazaleh A.A., 2008 - Journal of Dairy Science 91(2), 722-730.
 • 24. Fraser M.D., Speijers M.H.M., Theobald V.J., Fychan R., Jones R., 2004 - Grass and Forage Science 59, 345-356
 • 25. Gabryszuk M., Słoniewski K., Sakowski T., 2008 - Animal Science Papers and Reports 26 (3), 199-209.
 • 26. Hale M., 2006 - Dairy Resource list: Organic and pasture based. A publication of ATTRA-National Sustainable Agriculture Information Service, www.attra.ncat.org.
 • 27. Harasim A., 2006 - Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie. IUNG Puławy.
 • 28. Haug A., Taugbol O., Olsen E.S., Biong A.S., Harstad O.M., 2004 - Animal Science Papers and Reports, Vol. 22, No 3, 381-390.
 • 29. Hermansen J.E., Ostersen S., Justesen N.C., Aaes O., 1999 - Journal of Dairy Research 66, 193-205.
 • 30. Hermansen J.E., Badsbegr J.H., Kristensen T., Gundersen V., 2005 - Journal of Dairy Research 72, 362-368.
 • 31. Jurczak M.E., 2003 - Mleko. Produkcja, badanie, przerób. Wyd. IV poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
 • 32. Kouba M., 2003 - Livestock Production Science 80, 1-2, 33-40.
 • 33. Kuczyńska B., 2006 - Wpływ sezonu żywienia na zawartość składników odżywczych i prozdrowotnych w mleku krów. Zastosowania osiągnięć nauk podstawowych w hodowli bydła. Katedra Hodowli Bydła, Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja, Kraków, 29-34.
 • 34. Kuusela E., Okker L., 2007 - Journal of Animal and Feed Sciences 16, Suppl. I, 97-101.
 • 35. Leifert C., Rembiałkowska E., Nielson J.H., Cooper J.M., Butler G., Lueck L., 2007 - Effects of organic and „low input” production methods on food quality and safety. 3rd QLIF Congress, Hohenheim, Germany, March 20-23, 2007.
 • 36. Lock A.L., Garnsworthy P.C., 2003 – Livestock Production Science 79, 47-59.
 • 37. Molkentin J., Giesemann A., 2007 Analytical and Bioanalytical Chemistry 388(1), 297-305.
 • 38. Nałęcz-Tarwacka T., Grodzki H., Kuczyńska B., 2008 - Medycyna Weterynaryjna 64(1), 85-87.
 • 39. Nałęcz-Tarwacka T., Grodzki H., Kuczyńska B., Zdziarski K., 2009 - Medycyna Weterynaryjna 65(7), 487-491.
 • 40. Nałęcz-Tarwacka T., Karaszewska A., Zdziarski K., 2003- Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 12(53), 53-56.
 • 41. Nałęcz-Tarwacka T., Kuczyńska B., Grodzki H., Slósarz J., 2009 - Medycyna Weterynaryjna 65(5), 326-329.
 • 42. Nielsen J.H., Lund-Nielsen T., Skibsted L., 2004 - Higher antioxidant content in organic milk than in conventional milk due to feeding strategy. DAR- COFenews, Newsletter from Danish Research Centre for Organic Farming, 3, http://www.darcof.dk/enews/sep04/milk.html.
 • 43. Niewiadomski W., 1993 - Rolnictwo jutra. Materiały konferencyjne „Biologiczne środowisko uprawne a zagrożenia chorobowe roślin”. ART Olsztyn, 9-23.
 • 44. Palmquist D.L., Stelwagen K., Robinson P.H., 2006 Animal Feed Science and Technology 131(3-4), Special Issue: Modifying Milk Composition, 149-153.
 • 45. Quality Low Input Food (QLIF), 2008. www.qlif.org
 • 46. Raport IJHARS, 2005 - Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2004 r. Raport IJHARS (Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), http://www.ijhar-s.gov.pl/downtoad/a050523_104827_83_Rol_eko_raport_04.pdf
 • 47. Reklewska B., Oprządek A., Reklewski Z., Panicke L., Kuczyńska B., Oprządek J., 2002 - Livestock Production Science 76(3), 235-243.
 • 48. Reklewska B., Reklewski Z., 2004 - Animal Science Papers and Reports, Vol. 22, No 3, 367-374.
 • 49. Rosati A., Aumaitre A., 2004 - Livestock Production Science 90, 41-51.
 • 50. Rozporządzenie Rady WE nr 834/2007, z dnia 28 czerwca 2007 r., w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 189/1- L 189/23.
 • 51. Slots T., Leifert C., Butler G., Kristensen T., Nielsen J.H., 2006 - Effect of dairy management on quality characteristics of milk. Paper presented at Joint Organic Congress, Odense, Denmark, May 30-31, 2006.
 • 52. Steinshamn H., 2008 - The unique properties of red clover in the diet of ruminants. 1st Scientific Conference within the framework of the 8th European Summer Academy on Organic Farming, Lednice na Moravě, Czech Republic, September 3-5, 2008.
 • 53. Steinshamn H., Thuen E., 2008 - Livestock Science 119(1-3), 202-215.
 • 54. Svennersten-Sjaunja K., Wiking L., Edvardsson A., Bavius A.K., Larsen L.B., Nielsen J.H., 2007 - Journal of Animal and Feed Sciences 16, Suppl. I, 151-155.
 • 55. Szente V., Szakaly S., Bukovics Z., Szigeti O., Polereczki Z., Szekely O., Berke S., Takacs G., Nagyne Farkas R., Szakaly Z., 2006 - The role of CLA content of organic milk in consumers’healthcare. Materiały konferencyjne Joint Organic Congress, Odense, Denmark, www.orgprints.org/7207/.
 • 56. Szołtysek K., Dziuba S., 2006 - Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 51(2), 186-189.
 • 57. Tame M., 2007 - Organic dairy cow nutrition. Institute of Organic Training and Advice: PACARes Research Review, www.organicadvice.org.uk/papers/Res_review_1a_tame.pdf
 • 58. Ustawa o rolnictwie ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009, Dz.U. Nr 116 poz. 975, 8762- -8772.
 • 59. Vanhatalo A., Kuoppala K., Toivonen V., Shingfield K.J., 2007 - European Journal of Lipid Science and Technology 109(8), 856-867.
 • 60. Walstra P., Wouters J.T.M., Geurts T.J., 2006 - Dairy science and technology. Second Edition. Taylor & Francis Group.
 • 61. Woods V.B., Forbes E.G.A., Easson D.L., Feason A.M., 2005 - Dietary sources of unsaturated fatty acids for animals and their subsequent availability in milk, meat and eggs. A summary of research findings. Global Research Unit, Agri-Food and Biosciences Institute Hillsborough. Occasional publication 4.
 • 62. Ziajka S., 2008 - Mleczarstwo. Tom 1. Wyd. UWM w Olsztynie.
 • 63. Zimny L., 2007 - Acta Agrophysica 10, (2) 507-51.
 • 64. Zymon M., Strzetelski J., Kowalczyk J., Osięgłowski S., 2007 - Journal of Animal and Feed Sciences 16, Suppl. I, 70-74.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-d14096ab-2824-4475-83e2-ccfe7dbb1fa2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.