PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | 413 |
Tytuł artykułu

The effect of differentiated five-year long mineral fertilization on the dynamics of soil reaction and the dependences between the reaction and calcium and magnesium content in soil, mixed sod growth and cocksfoot [...

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wplyw zroznicowanego piecioletniego nawozenia mineralnego na dynamike odczynu gleby oraz zaleznosci miedzy odczynem a zawartoscia wapnia w glebie, runi mieszanej i kupkowce pospolitej [Dactylis glomerata L.]
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The five-year long research pertaining to the effect of mineral NPK fertilization on the formation of soil reaction, calcium and magnesium content in soil, mixed sod growth and cocksfoot, was carried out in the localities of Chorzelów and Kraczków in Rzeszów administrative area in the years 1981-1985. The factor deciding about the dynamics of pHKCl of soil was the nitrogen fertilization; the effect of potassium fertilizers was not large and that of phosphorus was almost invisible. The greatest and most quickly preceding decrease of soil reaction was noted in the objects with the dose of 360 and 480 kg N/ha/year. The decrease of pHKCl was accompanied by the decrease in exchangeable calcium content as well as the content of available magnesium in the surface layer of 0-10 cm of grassland and in mixed sod grass. The calcium and magnesium content in cocksfoot underwent slight changes which indicates the dominating effect of the occurring changes of botanic composition of the vegetative cover on the Ca and Mg content in the mixed sod grass. The soils intensively fertilized must be enriched in calcium and magnesium and other elements not introduced with NPK.
PL
Pięcioletnie doświadczenia dotyczące wpływu nawożenia mineralnego NPK na kształtowanie się odczynu gleby, zawartość wapnia i magnezu w glebie, runi mieszanej i kupkówce pospolitej wykonano w miejscowościach Chorzelów i Kraczkowa w woj. rzeszowskim w latach 1981-1985. Czynnikiem decydującym o dynamice pHKCl gleby było nawożenie azotowe, wpływ nawozów potasowych był niewielki, a fosforowych praktycznie niewidoczny. Największe i najszybciej zachodzące obniżanie się odczynu gleby stwierdzono na obiektach z dawką 360 i 480 kg N ha⁻¹rok⁻¹. Obniżaniu się pHKCl towarzyszyło zmniejszanie się zawartości wymiennego wapnia i przyswajalnego magnezu w wierzchniej 0-10 cm warstwie gleb użytków zielonych oraz w runi mieszanej. Zawartość wapnia i magnezu w kupkówce pospolitej ulegała niewielkim zmianom, co wskazuje na dominujący wpływ zachodzących w wyniku nawożenia zmian składu botanicznego porostu na zawartość Ca i Mg w runi mieszanej. Gleby intensywnie nawożone muszą być wzbogacane w wapń i magnez oraz inne, nie wnoszone wraz z NPK pierwiastki.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
413
Opis fizyczny
s.327-334,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolnicza w Krakowie, Filia w Rzeszowie, ul. Cwikilinskij 2, 35-959 Rzeszow
Bibliografia
 • 1. Czuba R., Murzyński J.: Zmiany niektórych właściwości gleby łąkowej po 8-letnim stosowaniu wzrastających dawek azotu i potasu. I. Kwasowość gleby, azot, fosfor i potas. Roczn. Nauk Roln., A, 3, 83-195, 1982.
 • 2. Gorlach E., Curyło T.: Działanie wieloletniego nawożenia na plonowanie runi łąkowej oraz zawartość azotu w roślinach i glebie zależnie od zestawu dawki NPK i warunków siedliskowych. Roczn. Glebozn., 36(4), 13-26, 1983.
 • 3. Gorlach E., Curyło T.: Wpływ wapnowania na plonowanie i skład chemiczny runi łąkowej w zależności od pH gleby. Acta Agr. et Silv., Agr., 26, 109-120, 1987.
 • 4. Gorlach E., Curyło T., Grzywnowicz I.: Zmiany składu mineralnego rani łąkowej w warunkach wieloletniego zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Roczn. Glebozn., 36(2), 85-101, 1985.
 • 5. Jelinowska A., Magnuszewska K.: Skład mineralny dwóch gatunków traw przy zróżnicowanym nawożeniu azotem. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 276, 125-131, 1983.
 • 6. Kasperczyk M.: Wpływ wysokich dawek NPK na skład botaniczny runi łąkowej i właściwości chemiczne gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 243, 69-77, 1980.
 • 7. Kopeć S.: Wpływ użytków zielonych i upraw polowych w warunkach górskich na wypłukiwanie z gleb składników mineralnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 337, 143-156, 1987.
 • 8. Kozłowski S., Kukułka I.: Pobieranie wapnia przez kupkówkę w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 276 ,81-86, 1983.
 • 9. Mazur K.: Plonowanie i skład chemiczny siana z łąki górskiej w warunkach długotrwałego nawożenia. Mat. Symp. ART Olsztyn, 2, 14-19, 1986.
 • 10. Panak H., Wojnowska T.: Wpływ intensywnego nawożenia mineralnego pastwiska na zawartość barwników oraz magnezu i wapnia w kupkówce pospolitej. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, 175(22), 41-53, 1977.
 • 11. Rauw G.J.G.: Effect of pH on response of nitrogen to grassland. Int. Symp., Netherlands, Wageningen, 162, 1980.
 • 12. Woźniak L.: Porównanie zmian składu chemicznego runi łąkowej wywołanych zróżnicowanym nawożeniem. I. Kształtowanie się stosunków między niektórymi składnikami mineralnymi. Zesz. Nauk. AR, Kraków, Sesja Nauk., 34, II, 299-307, 1991.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-d13c32ad-7ae6-4fb7-a318-91e7b59d48b8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.