PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 501 |
Tytuł artykułu

Znaczenie nawozow zielonych w ksztaltowaniu zyznosci gleb

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Rośliny motylkowate uprawiane z przeznaczeniem na zielony nawóz znacząco wzbogacają glebę w azot biologiczny. Średnio z 1 toną suchej masy części nadziemnych do gleby wprowadza się 23 kg N, a w resztkach pozbiorowych 21 kg N. Przy uprawie łubinu żółtego, seradeli i peluszki średnio otrzymuje się 5,50 t·ha⁻¹ części nadziemnych i 2,74 t·ha⁻¹ resztek pozbiorowych. Natomiast przy uprawie w międzyplonach ilość suchej masy jest odpowiednio mniejsza o ok. 24% i 14%. Masa organiczna nawozów zielonych jest doskonałym substratem do tworzenia próchnicy glebowej. W założeniu, że współczynnik humifikacji wynosi 36,4% w glebie, zostaje odłożonych ok. 3,0 t·ha⁻¹ próchnicy z plonów głównych oraz 2,4 t·ha⁻¹ z międzyplonów.
EN
Legume plants grown for green manure significantly increase the concentration of biological nitrogen in soil (on average 1 ton DM of above-ground parts supplies to the soil 23 kg N and post-harvest residues - 21 kg N). Yellow lupine, serradella and field pea crops provide on average 5.50 t DM·ha⁻¹ above-ground parts and 2.74 t DM·ha⁻¹ post-harvest residues. When grown as intercrops, they produce dry matter less, by approximately 24% and 14%, respectively. Organic matter of green manure is an excellent substrate to soil humus formation. Assuming the humification coefficient 36.4%, the soil can be enriched with approximately 3.0 t·ha⁻¹ humus from main crops and 2.4 t-ha-1 from intercrops.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
501
Opis fizyczny
s.297-303,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Chemii Srodowiskowej, Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Pl.Lodzki 4, 10-718 Olsztyn
autor
 • Katedra Chemii Srodowiskowej, Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Pl.Lodzki 4, 10-718 Olsztyn
Bibliografia
 • Batalin M. 1962. Studium nad resztkami pożniwnymi roślin uprawnych w łanie. Rocz. Nauk Roln., Ser. D 98: 30-106.
 • Buczak E. 1964. Wpływ zielonych nawozów poplonowych letnich i międzyplonowych ozimych na wytwananie azotanów i wzrost substancji organicznej w glebie. Roczn. Nauk Rol, Seria D 98: 30-106.
 • Byczkowski A., Batalin M. 1956. Zagadnienie zielonego nawożenia w świetle nowych badań wykonanych w kraju. Prac. Dział. Żyw. Rośl. i Nawoż. 1951-1955, 2: 3-28.
 • Gorlach E., Mazur T. 2001. Chemia rolna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 346 ss.
 • Harasimowicz-Hermann G. 2002. Wpływ mikroelementów na plon łubinu żółtego i seradeli, wartość następcza stanowiska dla pszenicy ozimej oraz wybrane elementy żyzności gleby. ATR w Bydgoszczy. Rozprawy 106: 134 ss.
 • Koter M. 1979. Rola roślin motylkowatych w podnoszeniu żyzności gleb. Symp. nauk. „Aktualny stan badań nad rolą i znaczeniem nawozów organicznych w intensywnej gospodarce rolnej”. Gdańsk, 18-19 X 1979: 85-98.
 • Mazur T. 1965. Badania nad przemianami organicznego i mineralnego azotu oraz związków próchniczych podczas rozkładu nawozów zielonych na glebach lekkich. WSR w Olsztynie, Rozprawa habilitacyjna: 91 ss.
 • Mazur T. 1991. Bilans substancji organicznej w glebach uprawnych. Mat. sesji nauk. „Badania nad bilansem substancji organicznej i składników pokarmowych w układzie gleba-roślina”. ATR w Bydgoszczy, 23 IX 1991: 7-20.
 • Mazur T. 1992. Znaczenie resztek pożniwnych w bilansie substancji organicznej gleb. Mat. konf. nauk. „Nawozy organiczne”. Kom. Gleb. i Chemii Rol. PAN, AR w Szczecinie, 8- 9 IX 1992, T. 2: 4-11.
 • Mazur T. 1995. Stan i perspektywa bilansu substancji organicznej w glebach uprawnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 421a: 267-276.
 • Mazur T„ Sądej W., Mazur Z. 2003. Nawożenie organiczne w gospodarstwach bezinwentarzowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 494: 287-293.
 • Myśków W. 1963. Rozkład korzeni roślin motylkowatych w piasku. Cz. I. Przemiany azotu. Pam. Puławski 11: 177-201.
 • Rimovsky K. 1987. Resztki pożniwne roślin uprawnych i ich wpływ na bilans masy organicznej w glebie. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Agricultura 44: 163-171.
 • Wondrausch A., Chmielewska B. 1961. Wstępne badania nad zmniejszaniem strat azotowych przy humifikacji motylkowatych. Rocz. Gleb., dodatek do T. 10: 691-692.
 • Żółciński, Musierowicz 1927. O znacznych stratach azotu przy butwieniu i humifikacji materiałów roślinnych zasobnych w związki azotowe. Roczn. Nauk Rol. i Leś. T. 17: 349-354.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-cfd49cc6-2745-48cd-90df-eaffd6e82031
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.