PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 510 | 2 |
Tytuł artykułu

Wplyw auksyn, etylenu i estru metylowego kwasu jasmonowego na formowanie cebul w kulturach pedow tulipana in vitro

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Metodę mikrorozmnażania tulipana opracowano dla potrzeb hodowli twórczej i zachowawczej. Celem prezentowanych badań było zwiększenie efektywności formowania i jakości cebul w kulturach pędów in vitro. W badaniach wykorzystano pędy odmiany ‘Blue Parrot’, która w warunkach in vitro formuje cebule niskiej jakości. Badano wpływ kwasu 1-aminocyklopropano-l-karboksylowego (ACC), kwasu 2-chloroetylo-fosfonowego, CEPA), kwasu indolilo-3-octowego (IAA) oraz estru metylowego kwasu jasmonowego (MeJA) na liczbę i masę uzyskanych cebul in vitro oraz efektywność formowania cebul (procent pędów formujących cebule wysokiej jakości nadających się do ukorzeniania). Związki te dodawano oddzielnie lub łącznie do kultur pędów rosnących na zestalonych pożywkach agarowych po 4 (CEPA) lub 8 tygodniach (wszystkie związki) od zakończenia 14-tygodniowego chłodzenia (niska temperatura indukuje proces tuberyzacji). Wykazano, że IAA oraz MeJA istotnie stymulowały formowanie cebul. W kontroli efektywność procesu formowania cebul wynosiła 20%. W kulturach pędów traktowanych IAA notowano nawet większą liczbę wszystkich cebul od liczby tworzących je pędów, jednakże tylko 49% pędów wytworzyło cebule wysokiej jakości (przy stężeniu IAA 2,5 mg‧dm⁻³). Najwięcej takich wartościowych cebul wytworzyły pędy traktowane samym MeJA w stężeniu 25 i 50 µl‧dm⁻³, odpowiednio 55,5% i 61,0%. Spośród traktowań ACC i CEPA, dwukrotnie zastosowanie CEPA w stężeniu 1 mg‧dm⁻³ poprawiło efektywność formowania cebul z 7,5% (kontrola) do 42,5%. Cebule najwyższej jakości (okryte tuniką i z wąską szyjką) notowano w obecności samego MeJA.
EN
The tulip micropropagation method was developed for breeding purposes. The aim of the presented study was to improve the efficiency of bulb formation in vitro. High ability for bulb formation is essential for successful micropropagation of the given genotype. In vitro shoot cultures of the cultivar difficult-to-form bulb ‘Blue Parrot’ were used for the experiment. The effect of 1-aminocyclo-l-carboxylic acid (ACC), 2-chloroethylphosphonic acid (CEPA), 3-indoleacetic acid (IAA) and methyl jasmonate (MeJA) on bulb formation was studied. These chemicals were added separately or in combinations to the shoot cultures in the 4th (CEPA) or 8th week (all of the growth regulators) after cooling (low temperature treatment induces bulb formation). The results showed that IAA and MeJA significantly stimulated bulb formation. In control, 20.0% bulbing efficiency (percent of the well formed bulbs in relation to the number of shoots designed for bulbing) was noted. In cultures treated with IAA at 5 or 10 mg‧dm⁻³, the total number of bulbs was even higher than the number of shoots designed for bulbing but the bulbing efficiency was 49.0% whereas in the treatments of MeJA at 25 and 50 µl‧dm⁻³, such efficiency was 55.5% and 61.0%, respectively. CEPA applied twice at the concentration of 1 mg‧dm⁻³ improved bulbing efficiency from 7.5% to 42.5%. Bulbs of the best quality were noted in the presence of MeJA when it was used alone.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
510
Numer
2
Opis fizyczny
s.461-469,rys.,fot.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice
Bibliografia
 • Bach A., Ptak A. 2005. Induction and growth of tulip ‘Apeldoorn’ bulblets from embryo cultures in liquid media, w: Liquid systems for un vitro plant propagation. Hvoslef-Eide A.K., Preil W. (red.). Springer, The Netherlands: 359-364.
 • Cenzano A., Vigliocco A., Kraus T., Abdala G. 2003. Exogenously applied jasmonic acid induces changes in apical meristem morphology of potato stolons. Ann. Bot. 19: 915-919.
 • Keller E.R.J. 1993. Sucrose, cytokinin, and ethylene influence formation of in vitro bulblets in onion and leek. Genetic Resources and Crop Evolution 40: 113-120.
 • Kim E.K., Hahn E.J., Murthy H.N., Peak K.Y. 2003. High frequency of shoot multiplication and bulblet formation of garlic in liquid cultures. Plant Cell Tiss. Org. Cult. 73: 231-236.
 • Koda Y. 1997. Possible involvement of jasmonates in various morphogenic events. Physiol. Plant. 100: 639-646.
 • Kuijpers A.M., Langens-Gerrits M. 1997. Propagation of tulip in vitro. Acta Hort. 430: 321-324.
 • Le Nard M., Ducommun C., Weber G., Dorion N., Bigot C. 1987. Obsevations sur la multiplication in vitro de la tulipe (Tulipa gesneriana L.) à partir de hampes florales prélevées chez des bulbes en cours de conservation. Agronomie 7: 321-329.
 • Niimi Y., Onozawa T. 1979. In vitro bulblet formation from leaf segments of lilies especially Lilium rubellum Baker. Scientia Hort. 11: 379-389.
 • Nishiuchi Y. 1980. Studies on vegetative propagation of tulip. 4. Regeneration of bulblets in bulb scale segments cultured in vitro. J. Japan. Soc. Hort. Sci. 49: 235-239.
 • Nojiri H., Yamane H., Seto H., Yamaguchi I., Murofushi N., Yoshihara T., Shibaoka H. 1992. Qulitative and quatitative analysis of endogenous jasmonic acid in bulbing and non-bulbing onion plants. Plant Cell Physiol. 33: 1225-1231.
 • Podwyszyńska M. 2001. Effect of carbohydrates on shoot multiplication and bulb formation of tulip in vitro. Roczn. AR w Poznaniu, Ogrodnictwo 33: 119-126.
 • Podwyszyńska M. 2005. Improvement of bulb formation in micropropagated tulips by treatment with NAA and paclobutrazol or ancymidol. Acta Hort. (w druku).
 • Podwyszyńska M., Marasek A. 2003. Effect of thidiazuron and paclobutrazol on regeneration potential of tulip flower stalk explants in vitro and subsequent shoot multiplication. Acta Soc. Bot. Pol. 72: 181-190.
 • Podwyszyńska M., Ross H. 2003. Formation of tulips bulbs in vitro. Acta Hort. 616: 413-417.
 • Ravnikar M., Žel J., Plaper I., Špacapan A. 1993. Jasmonic acid stimulates shoot and bulb formation of garlic in vitro. J. Plant Growth Regul. 12: 73-77.
 • Rice R.D., Alderson P.G., Wright N.A. 1983. Induction of bulbing of tulip shoots in vitro. Scientia Hort. 20: 377-390.
 • Saniewski M., Puchalski J. 1987. The effect of methyl jasmonate and abscisic acid on differentiation of benzyladenine-induced bulblets in Muscari bulbs. Biol. Plant. 29: 63-65.
 • Santos I., Salema R. 2000. Promotion by jasmonic acid of bulb formation in shoot cultures of Narcissus triandrus L. Plant Growth Regul. 30: 133-138.
 • Taeb A.G., Alderson P.G. 1990. Shoot production and bulbing of tulip in vitro related to ethylene. J. Hort. Sci. 65: 199-204.
 • Van Aartrijk J., Blom-Barnhoorn G.J. 1981. Growth regulator requirements for adventitious regeneration from Lilium bulb-scale tissue in vitro, in relation to duration of bulb storage and cultivar. Scientia Hort. 14: 193-197.
 • Weryszko-Chmielewska E., Kozak D. 2002. Anatomical changes in Gloriosa rothschildiana O'Brien stems induced by JA-Me and ABA. Acta Hort. 570: 430-570.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-cfb9ca01-69f4-499b-b66c-a41b5fa51253
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.