PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | 477 |
Tytuł artykułu

Skutecznosc usuwania zanieczyszczen w przydomowej hydrofitowej oczyszczalni sciekow

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki 3-letnich badań, dotyczących skuteczności usuwania zanieczyszczeń w przydomowej oczyszczalni ścieków ze złożem gruntowo-roślinnym. Obiekt badań stanowił system z podpowierzchniowym, poziomym przepływem, z wierzbą Salix viminalis L., stosowany wyłącznie do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z budynku mieszkalnego. Pomiary jakości ścieków były wykonywane w latach 1997-1999 i dotyczyły oznaczania: BZT₅, ChZT, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, zawiesin ogólnych i potasu. Efektywność oczyszczania ścieków w sezonie letnim była większa niż w okresie zimowym. Efekty usuwania zanieczyszczeń w złożu wynosiły średnio dla BZT₅ (91%), ChZT (87%), zawiesin ogólnych (85%), azotu ogólnego (62%), fosforu ogólnego (75%) oraz potasu (26%) i nie były satysfakcjonujące. Stężenia analizowanych zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczaniu przekraczały dopuszczalne wartości. Otrzymane wyniki pomiarów wskazują na to, że przydomowe oczyszczalnie ze złożem gruntowo-roślinnym, po pewnych modyfikacjach, mogą by być stosowane.
EN
The results of 3-year investigations concerning the efficiency of contamination removal in a household wastewater treatment plant were presented. The studied object with subsurface, horizontal flow was used to purify the domestic sewage from a household only. Sewage quality tests were performed in 1997-1999 and consisted in the determination of BOD₅, COD, total nitrogen, total phosphorus, total suspended solids and potassium. The efficiency of sewage treatment in the bed, was higher in the summer than in the winter period. The contamination removal efficiency amounted on an average 91% BOD₅, 87% COD, 85% total suspended solids, 62% total nitrogen, 75% total phosphorus and 26% potassium, being not satisfactory. Concentrations of investigated indicators in sewage after treatment exceeded the allowable limits. The results of investigations showed that household treatment plant with constructed wetland, could be successfully used after some modification.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
477
Opis fizyczny
s.459-466,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolnicza, ul. Leszczynskiego 7, 20-069 Lublin
 • Akademia Rolnicza, ul. Leszczynskiego 7, 20-069 Lublin
Bibliografia
 • Brix H., Schierup H.H. 1989. Danish experience with sewage treatment in constructed wetlands, w: Management of domestic and municipal wastewater, D.A. Hammer (red.), Lewis Publishers 39a, Michigan: 565-573.
 • Drupka S., Sikorski M., Borys K. 1992. Projekt techniczny korzeniowej oczyszczalni ścieków dla gospodarstwa indywidualnego w gminie Jastków. IMUZ, Falenty: 14 ss.
 • Gajkowska-Stefańska L., Guberski S., Gutowski W., Mamak Z., Szperliński Z. 1994. Laboratoryjne badania wody, ścieków i osadów ściekowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Cz. I: 296 ss, Cz. II: 261 ss.
 • Haberl R., Perfler R., Mayer H. 1995. Constructed wetlands in Europe. Water Science Technology 32(3): 305-315.
 • Hermanowicz W., Dożańska W., Dojlido J., Koziorowski B. 1976. Fizykochemiczne badanie wody i ścieków. Wyd. Arkady, Warszawa: 817 ss.
 • Jóźwiakowski K. 2000. Analiza efektywności oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych na złożach gruntowo-roślinnych. Praca doktorska, AR Lublin: 142 ss.
 • Kowalik P., Obarska-Pempkowiak H. 1994. Zasady pracy małych hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków. Mat. Inf. 28, Falenty, IMUZ: 62 ss.
 • Kowalik P., Obarska-Pempkowiak H. 1997. Oczyszczalnie hydrofitowe w Polsce. D. Wawrentowicz (red.). Mat. konf. nauk.-techn. „Oczyszczanie ścieków. Nowe trendy, modernizacja istniejących oczyszczalni i gospodarka osadowa”. Rajgród, czerwiec: 32-44.
 • Ochrona Środowiska 2000. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, W-wa: 512 ss.
 • Rozporządzenie MOŚZNiL 1991. W sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi. (Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa) Dziennik Ustaw nr 116, poz. 503.
 • Timofeeva S.S., Stom D.J. 1988. Present condition and perspectives of using hydrobotanic treatment for sewage waters. Acta Hydrochim. Hydrobiol. 16(3): 229-312.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-bdc47e70-f790-4346-a751-e7bc9faad4d6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.