PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 14 | 6 |
Tytuł artykułu

Krajowy rynek produktow wzbogaconych w witaminy i skladniki mineralne wobec wymagan prawnych UE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Domestic market of food products fortified by vitamins and minerals in the light of the European regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Podstawowym dokumentem, który reguluje zagadnienia dotyczące wzbogacania żywności jest rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji. W sprawach znakowania oraz w kwestiach nieuregulowanych jeszcze prawnie na szczeblu wspólnotowym, ww. rozporządzenie odwołuje się do istniejących dyrektyw i rozporządzeń WE oraz przepisów poszczególnych Państw Członkowskich. Przestrzeganie ustalonych wymagań, zwłaszcza w odniesieniu do znakowania żywności wartością odżywczą, stanowi ważny element ochrony zdrowia konsumentów oraz ich edukacji żywieniowej. Na podstawie etykiet 51 wzbogaconych produktów spożywczych – dostępnych na rynku warszawskim, należących do różnych grup asortymentowych – oceniono przestrzeganie przez producentów obowiązujących przepisów dotyczących wzbogacania i znakowania żywności. Stwierdzono, że produkty spożywcze były wzbogacane wyłącznie w witaminy i składniki mineralne dozwolone do dodawania do żywności, jednak w przypadku 11 produktów w ilościach niezgodnych z wymaganymi przepisów krajowych. Wymaganą informację żywieniową (według grupy 2. dyrektywy 90/496/EWG oraz całkowite ilości witamin i składników mineralnych w żywności po wzbogaceniu) zamieszczono jedynie na etykietach 9 spośród 51 ocenianych produktów. W wielu przypadkach informacja żywieniowa była niezbyt widoczna i mało czytelna. Zdecydowana większość produktów opatrzona była oświadczeniami żywieniowymi o zastosowanym dodatku witamin i/lub składników mineralnych.
EN
A fundamental document regulating issues referring to food fortification is the Regulation (EC) No. 1925/2006 of the European Parliament and the Council of 20 December 2006 on the addition of vitamins, minerals, and some other substances to foods. With regard to labelling food products and to issues not yet regulated at the Community level, the above mentioned Regulation appeals to the existing directives and regulations of the Community, and to relevant national regulations of the Member Countries. An important element in the protection of the consumers’ health and of their education in the domain of nutrition is to observe the rules in force, especially those referring to labelling foodstuffs providing nutritional information. On the basis of labels placed on 51 fortified food products, available on the Warsaw market and belonging to various assortment groups, it was evaluated how the manufacturers of those products observed the rules in force on food fortification and food labelling. It was found that the foodstuffs investigated were fortified exclusively using vitamins and minerals permitted to be added to food, but in the case of 11 products, the quantities of those fortifiers exceeded the levels as required by the national rules. The required nutrition information (according to group 2, Directive 90/496/EEC, and total amounts of the vitamins and minerals in those products after fortification) was included in the labels on 9 products out of 51 investigated products. In many cases, the information on nutritional value of products was neither clearly visible nor enough legible. The majority of food products had nutritional claims of manufacturers attached to them and informing that certain vitamins and/or minerals were added.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
6
Opis fizyczny
s.90-99,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Zywnosci i Zywienia, ul.Powsinska, 02-903 Warszawa
autor
Bibliografia
 • [1] Bolesławska J., Przysławski J.: Zawartość wybranych makropierwiastków w całodziennych racjach pokarmowych osób dorosłych z regionu Wielkopolski. Żyw. Człow. Metab., 2005, 32 supl. 1, cz. I, 129-132.
 • [2] Chwojnowska Z., Charzewska J., Chabros E., Rogalska-Niedźwiedź M., Wajszczyk B.: Sposób żywienia i stan odżywienia warszawskiej młodzieży w wieku pokwitania. Żyw. Człow. Metab., 2002, 29, supl., 123-127.
 • [3] Czeczelewski J., Raczyński G.: Ocena poziomu spożycia wapnia i fosforu w całodziennych racjach pokarmowych dzieci z powiatu bialskiego. Żyw. Człow. Metab., 2005, 32, supl. 1, cz. I, 109-115.
 • [4] Dyrektywa 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (Dziennik Urzędowy L 109 z dnia 6.05.2000 z późniejszymi zmianami).
 • [5] Dyrektywa Rady 90/496/EWG z dnia 18 września 1990 r. w sprawie znakowania wartością odżywczą środków spożywczych (Dziennik Urzędowy UE, L 276 z dnia 6.10.1990 z późniejszymi zmianami).
 • [6] Dzięcioł A.: Rola żywności wzbogacanej w żywieniu człowieka. Praca magisterska, SGGW, Warszawa 2006.
 • [7] Jantarska D., Ratkovska B., Kunachowicz H.: Wzbogacanie żywności – wartości deklarowane a rzeczywiste. Przem. Spoż., 2007, 61 (1), 24-27.
 • [8] Jarosz M. (red.): Otyłość, żywienie, aktywność fizyczna, zdrowie Polaków. Diagnoza stanu odzywienia, aktywności fizycznej i żywieniowych czynników ryzyka otyłości oraz przewlekłych chorób niezakaźnych w Polsce (1960 – 2005). Prace IŻŻ, Warszawa 2006, s. 149-218.
 • [9] Krejpcio Z., Staniek H., Śmigiel-Papińska D., Wójciak R.W., Król E.: Ocena zawartości wapnia i magnezu w całodziennych racjach pokarmowych wybranych grup ludności. Żyw. Człow. Metab., 2005, 32, supl.1, cz.I, 133-136.
 • [10] Rogalska-Niedźwiedź M., Charzewska J., Chwojnowska Z., Chabros E., Wajszczyk B.: Źródła wapnia w dietach kobiet. Żyw. Człow. Metab., 2003, 30, 1/2, 411-417.
 • [11] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych. Dz. U. 2002 r. Nr 220, poz. 1856 z późn. zm.
 • [12] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności i warunków ich stosowania. Dz. U. 2003 r. Nr 27, poz. 237.
 • [13] Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dziennik Urzędowy UE, L 404 z dnia 30.12.2006).
 • [14] Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji. Dziennik Urzędowy UE, L 404 z dnia 30.12.2006.
 • [15] Szponar L., Sekuła W., Rychlik E., Ołtarzewski M., Figurska K.: Badania indywidualnego spożycia żywności i stanu odżywienia w gospodarstwach domowych. Prace IŻŻ 2003, 101, s. 230-443.
 • [16] Szponar L., Walkiewicz A., Traczyk I.,: Rynek żywności ogólnego spożycia wzbogaconej w witaminy i składniki mineralne dopuszczonej do obrotu w Polsce w latach 1995-2001. Bromat. Chem. Toksykol., 2003, 36, 193-197.
 • [17] Szymelfejnik E.J., Wądołowska L., Cichon R., Bandurska-Stankiewicz E.: Spożycie wapnia z produktów mlecznych przez 18-letnią młodzież w zależności od czynników socjoekonomicznych. Żyw. Człow. Metab., 2005, 32, supl. 1, cz. I, 143-151.
 • [18] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz. U. 2006 r. Nr 171, poz. 1225.
 • [19] Waśkiewicz A., Piotrowski W., Sygnowska E., Broda G., Bielecki W., Zdrojewski T., Kozakiewicz K., Biela U., Posadzy-Małaczyńska A.: Wpływ statusu społeczno-ekonomicznego na zawartość wybranych witamin i składników mineralnych w diecie dorosłych mieszkańców Polski – Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności. Żyw. Człow. Metab., 2006, 33, 4, 287-299.
 • [20] Weker H., Strucińska M., Więch M.: Źródła składników pokarmowych, w tym mineralnych, w żywieniu kobiet w okresie ciąży. Żyw. Człow. Metab., 2005, 32, supl. 1, cz. I, 104-108.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-bcb6bc78-d589-4c5c-8dc5-bc31ead5f399
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.