PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | 02 | 1 |
Tytuł artykułu

Automatyzacja procesu projektowania wyposazenia technicznego do mechanizacji przygotowania i zadawania pasz w chlewniach. Cz.I

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono strukturę i zakres informacji niezbędnych do opracowania metody doboru maszyn i urządzeń dla chlewni. Przedstawione dane dotyczą rodzajów stosowanych pasz, czynności roboczych, wynikających ze struktury procesu przygotowywania i zadawania pasz, środków technicznych do realizacji tych czynności oraz ograniczeń wynikających z organizacji procesu. Przedstawione rozważania upoważniają do sformułowania następujących wniosków: 1. Niezależnie od nieliniowych ograniczeń oraz funkcji celu, wybór rozwiązania wymaga określenia harmonogramów wykorzystania zaprojektowanego parku maszynowego i powoduje, że dotychczasowe metody nie mogą być podstawą kompleksowego rozwiązania problemu. 2. Szybkie i tanie środki techniki komputerowej umożliwiają opracowanie nowej metody uwzględniającej luki występujące w dotychczas stosowanych sposobach rozwiązywania problemów mechanizacji prac w chlewniach. Tym bardziej, że oferowane przez kraje wysoko rozwinięte rozwiązania nie uwzględniają specyfiki polskiego rolnictwa.
EN
Authors presented the structure and range of information necessary to develop a method of selecting machines and equipment for piggeries. Presented data deal with feed characteristics, working operations connected with structural process of feed preparation and distribution, technical means for operation performance and some limits affected by process organization. On the basis of mentioned considerations following conclusions may be formulated: 1. Irrespective of non-linear limits and goal function, the schedule of using provided technical equipment must be determined to select the solution; thus, no methods used previously may be a basis for complex solution of the problem 2. Attainable fast computer technique enables to develop a new method which eliminates some gaps existing at previous ways of solving labour mechanization problems in piggeries.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
02
Numer
1
Opis fizyczny
s.115-122,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Mechanizacji Rolnictwa, Akademia Rolnicza, Lublin
 • Instytut Mechanizacji Rolnictwa, Akademia Rolnicza, Lublin
autor
 • Instytut Mechanizacji Rolnictwa, Akademia Rolnicza, Lublin
 • Instytut Mechanizacji Rolnictwa, Akademia Rolnicza, Lublin
Bibliografia
 • Andrzejewski R. (1979): Tucz trzody chlewnej w aktualnej sytuacji paszowej. Trzoda Chlewna, nr 2
 • Marszałkowicz T. (1986): Metody programowania optymalnego w rolnictwie. PWE, Warszawa
 • Michałek R. i inni (1978): Algorytmizacja projektowania zestawów maszynowych dla produkcji zwierzęcej metodą optymalizacji. Roczniki Nauk Rolniczych, t. 73-C3
 • Pawlak J. (1975): Metoda modelowania w prognozowaniu mechanizacji dla gospodarstw drobnotowarowych. Symbol dok. IBMER XXXVIII/629
 • Romaniuk W. (1985): Mechanizacja w nowoczesnych oborach. PWRiL, Warszawa
 • Rutkowski M. (1980): Optymalizacja parku maszynowego w fermach hodowlanych zmodyfikowaną metodą częściowego przeglądu leksykograficznego. Maszynopis, AR Kraków
 • Smirnow B. W. (1977): Technika zarządzania produkcją rolniczą. PWRiL, Warszawa
 • Walczyk M. (1980): Koncepcja mechanizacji gospodarstw indywidualnych w rejonie podgórskim. Praca doktorska, AR Kraków
 • Żuk J. (1977): Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej w gospodarstwach indywidualnych. PWRiL, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-b664d5d4-5348-4471-aa4f-af83f696faeb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.