PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 06 | 3 |
Tytuł artykułu

Energochlonnosc chowu krow mlecznych w roznych koncentracjach stad

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na podstawie badań własnych przeprowadzonych w 22 oborach małych, 11 oborach wielkostadnych i 11 fermach, określono roczne nakłady energetyczne poniesione w chowie krów mlecznych oraz wyliczono energochłonność produkcji jednego litra mleka. Nakłady energetyczne (E) przedstawiono w formie energochłonności skumulowanej (całkowitej) (Ec) i energochłonności eksploatacyjnej (Ее). Obliczono strukturę tych nakładów według wyodrębnionych strumieni energetycznych: En - energii pochodzącej z nośników energetycznych, Eż - energii stanowiącej ekwiwalent pracy żywej (ludzkiej), Es - energii zawartej w surowcach i materiałach, Em - energii zawartej w maszynach i Eb - energii zawartej w budynkach. Porównano energochłonność produkcji mleka w przebadanych trzech zbiorach obiektów: obory małe, obory wielkostadne i fermy. Najniższą energochłonność produkcji mleka stwierdzono w fermach, wynoszącą 16,22 MJ/I, wobec uzyskanej w oborach małych - 20,18 MJ/I i w oborach wielkostadnych - 20,16 MJ/I. Energochłonność produkcji mleka jest wysoko skorelowana z roczną wydajnością krów (r = 0,99), z poziomem machanizacji (r = 0,68) i poziomem technologii (r = 0,68).
EN
On the basis of own studies conducted on 22 small, 11 large dairy cow herds and on 11 specialized big industrial dairy farms, the annual energy inputs on raising dairy cows were estimated as well as the energy consumption per 1 litre of produced milk. The energy inputs (E) were presented as cumulated (total) energy consumption (Ec) and operational energy consumption (Ее). The structure of energy inputs was calculated according to separated energy fluxes: En - supplied by the energy carriers, Eż - energy equivalent of the human labour, Es - energy contained in raw and other materials, Em - energy comprised in the machines and Eb - comprised in the building structures. The inputs of energy on milk production in three studied sets of objects - small and large dairy herds and big dairy farms were quantified and compared. The lowest energy consumption per 1 litre of produced milk was stated on big specialized farms (16,22 MJ) in comparison to 20.18 MJ in small, and 20.16 MJ in large dairy herds. The energy consumed for milk production was strongly correlated with the annual milk yield per cow (r = 0.99), with the level of work mechanization (r = 0.68) and apptied technology (r = 0.68).
Wydawca
-
Rocznik
Tom
06
Numer
3
Opis fizyczny
s.65-75,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
  • Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa
Bibliografia
  • Chomentowski Z. 1993. Energetyczna efektywność produkcji mleka w gospodarstwach indywidualnych. Zeszyty Probl. N. R. 410
  • Fiedorowicz G. 1998. Efektywność chowu krów w oborach o różnych wielkościach i rozwiązaniach technologicznych. Praca hab. IBMER, Warszawa
  • Grzybek A., Rogulska M. 1991. Nakłady materiałowo - energetyczne i energochłonność skumulowana produkcji mleka. IBMER, Warszawa
  • Hutnik E. 1993. Efektywność produkcji mleka przy zróżnicowanych poziomach technologicznych chowu krów. PAN. Zeszyty Probl. N. R. 410.
  • Kowalski J., Biel M. 1985. Energochłonność ciągniona chowu krów mlecznych w wybranych gospodarstwach wielkoobszarowych. PAN. Zeszyty Probl. N. R. 280
  • Romaniuk W. 1996. Wpływ rozwiązań funkcjonalno - technologicznych obór na energochłonność i koszty produkcji mleka w gospodarstwach rodzinnych. Praca hab. IBMER, Warszawa
  • Wójcicki Z. 1981. Energochłonność produkcji rolnej. Roczn. N. R. T. C.-75-1. Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-a7d71bb7-ac33-4b07-865e-f699c341b059
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.