PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 455 |
Tytuł artykułu

Kierunki dalszych badan nad wykorzystaniem wegla brunatnego w rolnictwie i ochronie srodowiska

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy omówiono właściwości węgla brunatnego z punktu widzenia przydatności rolniczej jak też ochronnej roli w środowisku glebowym. Uwzględniając właściwości węgla brunatnego, bogate zaplecze tego surowca oraz dotychczasowe efekty jego stosowania w rolnictwie wyznaczono dalsze kierunki badań.
EN
The paper presents properties of brown coal in view of agriculture usefulness as well as protective role in soil. Taking into consideration properties of brown coal rich bases of this raw product and the present effects of its application in agriculture assigned further courses of research works.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
455
Opis fizyczny
s.223-232,bibliogr.
Twórcy
 • Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Bibliografia
 • AUGUSTYN D., URBANIAK H. 1975. Wpływ pH roztworów wodnych na sorpcję kationów przez kwasy huminowe wydzielone z węgla brunatnego. Prace Politechn. Wrocł. 25: 225- 231.
 • CIUK E. 1978. Stan rozpoznania złóż węgla brunatnego w Polsce, zabezpieczenie wydobycia i wykorzystania do 2000 roku oraz kierunki dalszych poszukiwań. Przegląd Geologiczny nr 26: 573-579.
 • KALEMBASA ST., TENGLER SZ. 1992. Wykorzystanie węgla brunatnego w nawożeniu. WSRP, 21: 225-233.
 • MACIEJEWSKA A. 1993A. Wpływ nawozu organiczno-wapniowo-mineralnego na niektóre właściwości fizykochemiczne gleb rdzawych właściwych wytworzonych z piasków luźnych. Rocz. Glebozn. T. XLIV, 3/4: 131-141.
 • MACIEJEWSKA А. 1993B. Ograniczenia przyrodnicze w zagospodarowaniu rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Zesz. Nauk. PW, Ser. Geodezja, 32: 113-120.
 • MACIEJEWSKA A. 1993C. Ulepszanie gleb jako ważny element w kształtowaniu struktury przestrzennej obszarów wiejskich. Kwartalnik Naukowy PAN, Geodezja i Kartografia, 3: 285-291.
 • MACIEJEWSKA A. 1993D. Wpływ agromelioracji gleb słabych na prace scaleniowe. Kwartalnik Naukowy PAN, Geodezja i Kartografia, t. XLII, 4:: 351-359.
 • MACIEJEWSKA A. 1994. Badania właściwości i żyzności gleby piaszczystej po zastosowaniu niekonwencjonalnego nawozu otrzymanego z węgla brunatnego. Acta. Acad. Agricult. Tech. Olst. Agricultura, Nr 56, Supplementuum D str. 67.
 • MACIEJEWSKA А. 1995А. Wpływ emisji spalin samochodowych na skażenie gleb rdzawych związkami ołowiu, kadmu i cynku. Zesz. Nauk. P.W. Geodezja. Zesz. 33. s. 55-66.
 • MACIEJEWSKA A. 1995B. Ekologiczne aspekty zagospodarowania gruntów na obszarach podmiejskich. Kwartalnik Naukowy PAN, ser. Geodezja i Kartografia T. Xliv, z. 2-3: 243-250.
 • MACIEJEWSKA A. 1995C. Toksyczne działanie związków ołowiu pochodzących ze spalin samochodowych w świetle literatury. Zesz. Nauk. P.W. Zesz. 33: 47-54.
 • MACIEJEWSKA A. GRZEBISZ W., SZWED K. 1995D. Wpływ preparatów z węgla brunatnego i torfu na kompleks sorpcyjny gleb piaszczystych adsorpcję miedzi. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. nr 422: 139-146.
 • MACIEJEWSKA A. 1998A. Sprawozdanie z grantu celowego nr 5 5354 93C/1673. Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, stron 162.
 • MACIEJEWSKA A. 1998B. The effect of organic matter from brown coal on the fixing of haevy metals - 9th International Meeting of the International Humic Substances Society, Adelaide, Australia, s 121-122.
 • MATL K. 1987. Ocena bazy surowcowej węgla brunatnego z małych złóż na potrzeby gospodarki lokalnej. Gosp. Sur. Min. T.3, z. 2, Wydawnictwo CPPGSMiE, PAN.
 • MOTOWICKA-TERELAK Т., TERELAK H. 1995. Obszary ekologicznego zagrożenia gleb w Polsce w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych, Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol., nr 422: 43-54.
 • NOWOSIELSKI O.1995. Węgieł brunatny jako podłoże i nawóz oraz surowiec do wytwarzania podłoży i nawozów. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. nr 422: 87-92.
 • UBERMAN R. 1987. Warunki oraz sposoby udostępniania małych złóż i wydobycia węgla brunatnego dla potrzeb lokalnych. Gosp. Sur. Min. T.3, z.2, Wydawnictwo CPPGSMiE, PAN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-a7bc88f4-2ed0-4124-8712-57f9bb14935f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.