PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 463 |
Tytuł artykułu

Zmiany fenotypowe roslin jako efekt obnizenia zywotnosci nasion kostrzewy lakowej [Festuca pratensis Huds.]

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badano jakościowe i ilościowe zmiany w populacjach roślin kostrzewy łąkowej, otrzymanych z nasion przechowywanych przez 54 miesiące w warunkach korzystnych i niekorzystnych. Oceniano 22 cechy fenotypowe oraz występowanie roślin z aberracjami chlorofilowymi. Przechowywanie prób ziarniaków kostrzewy łąkowej w niekorzystnych warunkach spowodowało znaczne obniżenie zdolności kiełkowania. Obniżenie kiełkowania o około 85% w stosunku do wartości wyjściowej spowodowało u niektórych z badanych prób wystąpienie aberracji chlorofilowych typu albina i striata, przyspieszenie faz fenologicznych, skrócenie liści i kwiatostanów, słabsze wypełnienie ziaren pyłku. Stwierdzone zmiany, będące efektem przechowywnia nasion w niekorzystnych warunkach są wypadkową selekcji poszczególnych genotypów oraz mutacji, zachodzących w przeżywających nasionach.
EN
Qualitative and quantitative changes in populations of meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) plants grown from the seeds stored under different conditions for 54 months, were estimated. Phenotypic characters of plants were compared. The germination for the most of seed accessions stored under favourable conditions remained at initial level while the storage under unfavourable conditions resulted in decrease of initial germination percentage as well as in occurance of the plants showing chlorophyll aberrations. There was a great variability among the accessions resulting from storage under unfavourable conditions. In the case of few accessions a decrease in germination below 35% resulted in chlorophyll aberrations, faster flowering, shorter inflorescence and reduced viability of pollen grains.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
463
Opis fizyczny
s.299-308,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Ogrod Botaniczny IHAR, ul. Jezdziecka 5, 85-687 Bydgoszcz
Bibliografia
 • Abdalla F.M., Roberts E.H. 1969. The effect of temperature and moisture on the induction of genetic changes in seeds of barley, broad beans, and peas during storage. Ann. Bot. 33: 153-167.
 • Breese E.L. 1989. Regeneration and multiplication of germplasm resources in seed genebanks: the scientific background. IBPGR, Rome, Italy: 40-41.
 • Breese E.L., Tyler B.F. 1981. Regeneration of gertnplasm collections of forage grasses and legumes. In: Seed regeneration in cross-pollinated species. Porceddu E. and Jenkins G. (eds.), Proc. of the C.E.C. EUCARPIA Seminar Nyborg, Denmark, 15-17.07.1981, A.A. Balkema/Rotterdam: 45-65.
 • Delouche J.C., Baskin C.C. 1973. Accelerated ageing techniques for predicting the relatve storability of seed lots. Seed Sci. Technol. 1: 427-452.
 • Durado A.M., Roberts E.H. 1984a. Phenotypic mutations induced during storage in barley and pea seeds. Ann. Bot. 54: 781-790.
 • Durado A.M., Roberts E.H. 1984b. The nature of the virido-albina/striata mutant induced during storage in barley seeds. Ann. Bot. 54: 791-798.
 • Harrison B.J. 1966. Seed deterioration in relation to storage conditions and its influence upon germination, chromosomal damage and plant performance. J. Nat. Inst. Agric. Bot. 10: 644- 663.
 • Hawkes J.G. 1978. Zachowanie i wykorzystanie roślinnych zasobów genowych. Biul. IHAR 133: 139-145.
 • Lidtke W., Mikołajczak Z. 1983. Zdolność rozwojowa nasion kostrzewy łąkowej przechowywanych w różnych warunkach wilgotnościowych. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 282: 231- 240.
 • Murata M., Tsuchiya T, Roos E.E. 1984. Chromosome damage induced by artificial seed ageing in barley. III. Behaviour of chromosomal aberrations during plant growth. Theor. Appl. Genet. 67: 161-170.
 • Rincker C.M., Maguire J.D. 1979. Effect of seed storage on germination and forage production of seven grass cultivars. Crop Sci. 19: 857-860.
 • Roberts E.H. 1972a. Cytological, genetical and metabolic changes associated with loss of viability. W: Viability of Seeds. Roberts E.H. (wyd.) E.H. Chapman and Hall Ltd. London: 253-306.
 • Roberts E.H. 1972b. Loss of viability and crop yields. W: Viability of Seeds. Roberts E.H. (wyd.) E.H. Chapmann and Hall Ltd. London: 307-320.
 • Roberts E.H. 1973. Loss of viability: chromosomal and genetical aspects. Seed Sci. Technol. 1: 515-527.
 • Roberts E.H. 1981. Physiology of ageing and its applications to drying arid storage. Seed Sci. & Technol. 9: 359-372.
 • Roos E.E. 1982. Induced genetic changes in seed germplasm during storage. In: The physiology and biochemistry of seed development, dormancy and germination. A.A. Khan (ed.) Elsevier Biomedical Press: 409-434.
 • Roos E.E. 1984a. Genetic shifts in mixed bean populations. I. Storage effects. Crop Sci. 24: 240-244.
 • Roos E.E. 1984b. Genetic shifts in mixed bean populations. II. Effect of regeneration. Crop Sci. 24: 711-715.
 • Roos E.E. 1986. Report of Working Group on Effects of Storage on Genetic Integrity,1983-1986. Proc. of the 20th ISTA Congress. Brisbane: 18.
 • Roos E.E. 1988. Genetic changes in a collection over time. HortScience 23: 86-90.
 • Schmidt J., Żurek G. 1990. Wpływ 10-letniego przechowywania nasion na ich zdolność kiełkowania oraz fenologiczną i morfologiczną zmienność 4 odmian traw pastewnych. Biul. IHAR 176: 3-13.
 • Singh J., Govila O.P., Agrawal P.K. 1988. Preliminary results from a study of seed germinability of pearl millet (Pennisetum typhoides L.) F₁ hybrids and their parents during accelerated ageing test. Seed Sci. Technol. 16: 685-692.
 • Stoyanova S.D. 1992. Effect of seed ageing and regeneration on the genetic composition of wheat. Seed Sci. Technol. 20: 489-496.
 • Tyler B.F. 1981. Practical aspects of a regeneration scheme in forage grasses. W: Seed regeneration in cross-polinated species. Procc. of the C.E.C./EUCARPIA Seminar, Nyborg, Dania, 15-17.07.1981, A.A. Balkema/Rotterdam: 69-78.
 • Tyler B.F., Hayes J.D., Ellis Davies W. 1985. Descriptor List for Forage Grasses. IBPGR, Rome, Italy.
 • UPOV 1984. Guidelines for the conduct of tests for distinctness, homogenity and stability. Meadow fescue (Festuca pratensis Huds.). TG/39/6. Union Internationale pour la Protection des Obtentions Vegetales.
 • Vertucci C.W., Roos E.E. 1990. Theoretical basis of protocol for seed storage. Plant Physiol. 94: 1019-1023.
 • Żurek G. 1994. Wpływ długoterminowego przechowywania nasion odmiany Górczański życicy trwałej na zmienność cech morfologicznych i fenologicznych oraz ekspresję dziedzicznej odporności nasion na proces prowokowanego starzenia. Genetica Polonica 35A: 111-117.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-9aae33fc-1dc4-490c-ac70-fdcbb1b8523d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.