PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 22 | 2 |
Tytuł artykułu

Analysis of genetic structure in Polish Red and Polish Black-and-White cattle using twelve marker loci potentially related to milk or meat production traits

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Polish Red (PR) is the native Polish cattle breed included in the FAO National Rare Livestock Breeds Preservation Programme. The breed is characterized by high vitality and fertility, calving ease, resistance to diseases, and low requirements for feed. Milk yield is low, but fat and protein content of milk are high. The frequencies of alleles of commonly studied loci as well as the presence of new or rarely reported DNA polymorphisms were studied in a group of about 300 PR cows belonging to two subpopulations. Moreover, gene frequencies were compared between two PR subpopulations, and with a reference population of the Black-and-White (BW) cattle. The investigation was intended to reveal the genetic specificity of PR and provide new arguments for its protection.Except for loci Pit1 and GH-MspI, the allele frequencies of CSN3, LGB, GH-AluI, GHRH, LEP and PRL genes in PR were found different from those appearing in BW cattle. Although the estimated genetic distance between PR and BW populations appeared very short (0.0146, R=0.986), variants of several genes identified in PR were found absent or very rare in BW cattle. These included the LGBI variant, 11-bp deletion in MSTN gene, as well as several unique nucleotide sequence variants of 5’-noncoding regions of CSN1S1, CSN1S2, GH, and PRL genes. At loci CSN3, LGB, IGF1 and GH-AluI significant differences were found also between the two PR subpopulations studied.
PL
Bydło polskie czerwone (w tekście i tabelach – PR) to rasa rodzima, objęta programem hodowli zachowawczej FAO, charakteryzująca się dużą żywotnością, płodnością, łatwością ocieleń, odpornością na choroby i małymi wymaganiami pokarmowymi. Wydajność mleka krów PR jest niska, ale mleko cechuje wysoki procent tłuszczu i białka. Dokonano genetycznej charakterystyki bydła PR na podstawie polimorfizmu 12 loci markerowych, potencjalnie związanych z cechami produkcji mleka i mięsa. Nadto, na podstawie częstości występowania alleli wybranych genów, bydło PR porównano z bydłem cb (w tekście i tabelach – BW). Obok chęci uzyskania precyzyjniejszej niż dotąd informacji o genetycznej strukturze bydła PR autorzy pragnęli dostarczyć nowych argumentów przemawiających za ochroną tej rasy. Przebadano 311 krów i jałówek rasy PR, należących do dwóch subpopulacji – północnej i południowej.Poza loci GH-MspI i Pit-1, frekwencje alleli innych analizowanych genów (CSN3, LGB, GH-AluI, GHRH, LEP i PRL) w rasie PR okazały się istotnie różne niż w rasie BW. Ponadto, u bydła PR znaleziono warianty niektórych genów nieobecne lub bardzo rzadkie u bydła BW. Dotyczyło to m.in. wariantu LGBI, 11-nukleotydowej delecji w genie MSTN oraz niektórych unikatowych mutacji w rejonach 5’ genów CSN1S1, CSN1S2, GH i PRL. Wykazano także różnice w częstości występowania alleli loci CSN3, LGB,IGF-1 i GH-AluI między dwiema subpopulacjami bydła PR.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
22
Numer
2
Opis fizyczny
p.153-171,ref.
Twórcy
autor
 • Polish Academy of Sciences, Jastrzebiec, 05-552 Wolka Kosowska, Poland
autor
autor
Bibliografia
 • 1. AGGREY S.E., YAO J., LIN C.Y., ZADWORNY D., HAYES F.J., KÜHNLEIN U., 1999 – Markers within the regulatory region of the growth hormone receptor gene and their association with milkrelated traits in Holsteins. Journal of Heredity 90, 148-151.
 • 2. AJMONE-MARSAN P., NEGRINI R., MILANESI E., BOZZI R., NIJMAN I.J., BUNTJER J.B., VALENTINI A., LENSTRA J.A., 2002 – Genetic distances within and across cattle breeds as indicated by biallelic AFLP markers. Animal Genetics 33, 280-286.
 • 3. BOTSTEIN D., WHITE R.L., SKOLNICK M., DAVIS R.W., 1980 – Construction of gene linkage map in man using restriction fragment length polymorphism. American Journal of Human Genetics 32, 314-331.
 • 4. CHŘENEK P., KMET J., SAKOWSKI T., VASICEK T., HUBA J., CHŘENEK J., 1998 – Relationships of growth hormone genotypes with meat production traits of Slovak Pied bulls. Czech Journal of Animal Science 43, 541-544.
 • 5. ČITEK J., PANICKE L., NEUBAUEROVÁ V., ŘEHOUT V., 2000 – Growth hormone gene variants frequencies in populations with different milk performance. Arbeitstagung „DNA Polymorphismen beim Milchrind”, 23-24 Mart, Seebad Graal-Mueritz, 108-112.
 • 6. ČITEK J., ŘEHOUT V., NEUBAUEROVÁ V., 2001 – Allele frequency at PRL (prolactin) and LGB (lactoglobulin beta) genes in Red cattle breeds from Central Europe and in other breeds. Czech Journal of Animal Science 46, 433-438.
 • 7. CZAJA H., 1991 – Polskie bydło czerwone – wielowiekowa historia bez „happy endu” (Polish Red cattle – a history of many centuries but without a happy end). In Polish. Przegląd Hodowlany 10, 5-8.
 • 8. DYBUS A., 2002 – Associations between Leu/Val polymorphism of growth hormone gene and milk production traits in Black-and-White cattle. Archiv für Tierzucht 45, 421428.
 • 9. DYBUS A., KMIEĆ M., WIŚNIEWSKI B., WIERZBICKI H., 2002 – Polymorphism of the growth hormone gene in Limousine cattle. Czech Journal of Animal Science 47, 76‑79.
 • 10. ERHARDT G., JUSZCZAK J., PANICKE L., KRICK-SALECK H., 1998 – Genetic polymorphism of milk proteins in Polish Red Cattle: a new genetic variant of β‑lactoglobulin. Journal of Animal Breeding and Genetics 115, 63-71.
 • 11. FELEŃCZAK A., 1982 – Genetic polymorphism and the content of some milk protein fractions in the cattle breeds of southern Poland (In Polish, summary in English). Zeszyty Naukowe AR w Krakowie,Seria zootechniczna 22, 175-191.
 • 12. FREYER G., LIU Z., ERHARDT G., PANICKE L., 1999 – Casein polymorphism and relation between milk production traits. Journal of Animal Breeding and Genetics 116, 87-97.
 • 13. FRIEDMAN J.M., HALAAS J.L., 1998 – Leptin and the regulation of body weight in mammals.Nature 395, 763-770.
 • 14. GROBET L., MARTIN L.J.R., PONCELET D., PIROTTIN D., BROUWERS B., RIQUET J.,SCHOEBERLEIN A., DUNNER S., MENISSIER F., MASSABANDA J., FRIES R., HANSERT R., GEORGES M., 1997 – A deletion in the bovine myostatin gene causes the double-muscled phenotype in cattle. Nature Genetics 17, 71‑74.
 • 15. GROBET L., PONCELET D., ROYO L.J., BROUWERS B., PIROTTIN D., MICHAUX C.H.,MENNISSIER F., ZANOTTI M., DUNNER S., GEORGES M., 1998 – Molecular definition of an allelic series of mutations disrupting the myostatin function and causing double-muscling in cattle.Mammalian Genome 9, 210-213.
 • 16. GROCHOWSKA R., SOERENSEN P., ZWIERZCHOWSKI L., SNOCHOWSKI M., LOEVENDAHL P., 2001 – Genetic variation in stimulated growth hormone release and in insulin-like growth factor-I of young dairy cattle and their associations with the leucine/valine polymorphism in the GH gene. Journal of Animal Science 79, 470-476.
 • 17. GUO S.W., THOMPSON E.A., 1992 – Performing the exact test of Hardy-Weinberg proportions for multiple alleles. Biometrics 48, 361-372.
 • 18. HART G.L., BASTIAANSEN J., DENTINE M.R., KIRKPATRICK B.W., 1993 – Detection of a four-allele single strand conformation polimorphism (SSCP) in the bovine prolactin gene 5’flank.Animal Genetics 24, 149.
 • 19. HOJ S., FREDHOLM M., LARSEN N.J., NIELSEN V.H., 1993 – Growth hormone gene polymorphism associated with selection for milk fat production in lines of cattle. Animal Genetics 24,91-96.
 • 20. HOSSNER K.L., 1998 – Cellular, molecular and physiological aspects of leptin: Potential application in animal production. Canadian Journal of Animal Science 78, 463-472.
 • 21. JEANPLONG F., SHARMA M., PATERSON K.A., MORRIS C.A., KAMBADUR R., 2000 – Polymorphism in dinucleotide repeat (BTAFJ1) upstream to the bovine myostatin locus. Animal Genetics 31, 333-346.
 • 22. KAMBADUR R., SHARMA M., SMITH T.P.L., BASS J.J., 1997 – Mutations in myostatin (GDF8) in double-muscled Belgian Blue and Piedmontese cattle. Genome Research 7, 910-915.
 • 23. KAMIŃSKI S., FIGIEL I., 1993 – Kappa-casein genotyping of Polish Black-and-White × Holstein-Friesian bulls by polymerase chain reaction. Genetica Polonica 34, 65-72.
 • 24. KANAI N., FUJII T.T., SAITO K., YOKOYAMA T., 1994 – Rapid and simple method for preparation of genomic DNA from easily obtained clotted blood. Journal of Clinical Pathology 47, 1043‑1044.
 • 25. KAWASAKI E.S., 1990 – Sample preparation from blood, cells and other fluids. In: PCR Protocols,A Guide to the Methods and Applications. (M.A. Innis, D.H. Gelfand., J.J. Sninsky., T.J. White, Eds)Academic Press, New York, pp. 3-12.
 • 26. KLAUZIŃSKA M., ZWIERZCHOWSKI L., SIADKOWSKA E., SZYMANOWSKA M., GROCHOWSKA R.,, ŻURKOWSKI M., 2000 – Comparison of selected gene polymorphisms in Polish Red and Polish Black-and-White cattle. Animal Science Papers and Reports 2, 107-116.
 • 27. KLAUZIŃSKA M., 2002 – Polimorfizm regionów 5’-flankujących genów GH, receptora GH, prolaktyny i miostatyny bydła (Polymorphisms within 5’-flanking regions of bovine GH, GH-receptor, prolactin and myostatim genes). Ph.D. Thesis. Institute of Genetics and Animal Breeding, Jastrzębiec.
 • 28. LEE B.K., LIN G.F., CROOKER B.A., MURTAUGH M.P., HANSEN L.B., CHESTER-JONES H., 1996 – Aassociation of somatotropin (BST) gene polymorphism at the 5th exon with selection for milk in Holstein cows. Domestic Animal Endocrinology 13, 373-381.
 • 29. LEIFERS S.C., TE PASS M.F., VEERKAMP R.F., VAN DER LENDE T., 2002 – Associations between leptin gene polymorphism’s and production, live weight, energy balance, feed intake, and fertility in Holstein heifers. Journal of Dairy Science 86, 1633-1638.
 • 30. LITWIŃCZUK A., 1991 – Polymorphism of milk proteins in Black-and-White cows and crosses with different share of Holstein-Friesian cattle blood. Animal Science Papers and Reports 7, 37-41.
 • 31. LUBIENIECKA J., GRZYBOWSKI G., LUBIENIECKI K., 2001 – Genetic variation in nine European cattle breeds as determined on the basis of microsatellite markers. I. Within-breed variation.Animal Science Papers and Reports 19, 249-264.
 • 32. LUBIENIECKA J., GRZYBOWSKI G., LUBIENIECKI K., ŻURKOWSKI M., 2000 – Microsatellite-based genetic diversity in the Polish Red cattle population kept under the national preservation programme. Animal Science Papers and Reports 18, 227‑236.
 • 33. LUCY M.C., HAUSER S.D., EEPPARD P.J., KRIVI G.G., CLARK J.H., BAUMAN D.E., COLLIER R.J., 1993 – Variations of somatotropin in cattle: gene frequencies in major dairy breeds and associated milk production. Domestic Animal Endocrinology 10, 325-333.
 • 34. LUNDEN A., NILSSON M., JANSON L., 1997 – Marked effect of β-lactoglobulin polymorphism on the ratio of casein to total protein in milk. Journal of Dairy Science 80, 2996-3005.
 • 35. MERCIER J.C., GROSCLAUDE D.F., 1999 – The molecular genetics of milk proteins and their genes. In: Biology of Lactation (J. Martinet, L.-M. Houdebine, H.H. Head, eds.) INRA Editions, Paris,pp. 369-400.
 • 36. MICHALAK W., 1969 – Dziedziczny polimorfizm białek mleka u niektórych ras bydła hodowanego w Polsce. Część II (Hereditary polymorphism of milk proteins in some breeds of cattle raised in Poland.Part II) In Polish, summary in English. Biuletyn ZHDZ PAN 15, 89-110.
 • 37. MITRA A., SCHLEE P., BALAKRISHNAN C.R., PIRCHNER F., 1995 – Polymorphisms at growth-hormone and prolactin loci in Indaian cattle and buffalo. Journal of Animal Breeding and Genetics 112, 71-74.
 • 38. MOODY D.E., POMP D., BARENDSE W., 1995 – Restriction fragment length polymorphism In amplification products of the bovine growth hormone-releasing hormone gene. Journal of Animal Science 73, 3789.
 • 39. NEI M.,1978 – Estimation of average heterozygosity and genetic distance from small number of individuals. Genetics 89, 583-590.
 • 40. NG-KWAI-HANG K.F., HAYES J.F., MOXLEY J.E., MONARDES H.G., 1984 – Association of genetic variants of casein and milk serum proteins with milk, fat, and protein production by dairy cattle. Journal of Dairy Science 67, 835-840.
 • 41. OBLAP R.W., ZWIERZCHOWSKI L., IWANCZENKO W.I., GLAZKO V.I., 2002 – Comparative analysis of genetic structure of Polish Red cattle in Poland and Ukraine. In Russian, summary In English. Cytology and Genetics (Kiev) 36, 36-44.
 • 42. PARMENTIER I., PORTETELLE D., GENGLER N., PRANDI A., BERTOZZI C., VLEURICK L., GILSON R., RENAVILLE R., 1999 – Candidate gene markers associated with somatotropic axis and milk selection. Domestic Animal Endocrinology 17, 139-148.
 • 43. RAYMOND M., ROUSSET F., 1995 – A population genetics software for exact tests and ecumenicism.Journal of Heredity 86, 248-249.
 • 44. RODRIGUES C.V., DIAS NETO E., LOPES PINHEIRO L.E., 1999 – A variation of simple repeat sequence in the promoter region of the bovine growth hormone (BGH) gene in beef cattle is similar to water buffalo. Journal of Animal Breeding and Genetics 116, 15-19.
 • 45. ROUSSET F., RAYMOND M., 1995 – Testing heterozygote excess and deficiency. Genetics 140,1413-1419.
 • 46. SCHAAR J., 1984 – Effects of κ-casein genetic variants and lactation number on the renneting properties of individual milks. Journal of Dairy Research 51, 397-406.
 • 47. SCHILD T.A., GELDERMANN H., 1996 – Variants within the 5’-noncoding regions of bovine milkprotein-encoding genes. III. Genes encoding the Ca-sensitive caseins αs1, αs2 and β. Theoretical and Applied Genetics 93, 887-893.
 • 48. SCHLEE P., GRAML R., ROTTMAN O., PIRCHNER F., 1994 – Influence of growth-hormone genotypes on breeding values of Simmental bulls. Journal of Animal Breeding and Genetics 111,253-256.
 • 49. SCHNEIDER S., ROESSLI D., EXCOFFIER L., 2000 – ARLEQUIN – a software for population genetics data analysis version 2.000. University of Geneva, Switzerland.
 • 50. YAO J., AGGREY S.E., ZADWORNY D., HAYES J.F., KÜ33HNLEIN U., 1996 – Sequence variations in the bovine growth hormone gene characterized by single-strand conformation polimorphism (SSCP) analysis and their association with milk production traits in Holsteins. Genetics 144, 1809.
 • 51. ZHANG H.M., DENISE S.K., AX R.L., 1994 – Rapid communication: Diallelic single-stranded conformational polymorphism detected in the bovine prolactin gene. Journal of Animal Science 72,256.
 • 52. ZWIERZCHOWSKI L., KRZYŻEWSKI J., STRZAŁKOWSKA N., SIADKOWSKA E., RYNIEWICZ Z., 2002 – Effects of polymorphism of growth hormone (GH), Pit-1, and leptin (LEP) genes,cow’s age, lactation stage, somatic cell count on milk yield and composition of Polish Black-and-White cows. Animal Science Papers and Reports 20, 231-227.
 • 53. ZWIERZCHOWSKI L., ŁUKASZEWICZ M., DYMNICKI E., OPRZĄDEK J., 1998 – Polymorphism of growth hormone, κ-casein (CASK) and β‑lactoglobulin (BLG) genes in growing Friesian cattle. Animal Science Papers and Reports 16, 61-68.
 • 54. ŻURKOWSKI M., REKLEWSKI Z., 1987 – Polish Red cattle – breeding, breed preservation and utilization. Animal Genetic Resources. Strategies for improvement use and conservation. Proceedings of the 2nd Meeting of the FAO/UNEP Expert Panel, Warsaw, Poland, June 1986, 235-243.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-95da5baa-f437-4555-a6e3-5ebfb97ff220
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.