PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 463 |
Tytuł artykułu

Ocena wybranych odmian jeczmienia jarego [Hordeum vulgare L.], zgromadzonych w banku genow, pod wzgledem odpornosci na maczniaka prawdziwego [Erysiphe graminis f.sp. hordei]

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W przeprowadzonych w latach 1996-1998 trzech doświadczeniach polowych badano odporność jęczmienia jarego na mączniaka prawdziwego (Erysiphe graminis f. sp. hordei). Łącznie przebadano 120 form dwurzędowych jęczmienia i 26 form wielorzędowych. Odporność badanych genotypów określono poprzez powierzchnię pod krzywą rozwoju choroby w sezonie wegetacji. Testowane w 3 doświadczeniach odmiany jęczmienia istotnie różniły się pod względem odporności polowej na mączniaka prawdziwego. Część badanych genotypów posiadała zidentyfikowane główne geny odporności o zróżnicowanej efektywności. Natomiast odporność części odmian może mieć charakter rasowo- niespecyficzny. We wszystkich 3 doświadczeniach można wyróżnić odmiany o wysokim poziomie odporności na mączniaka prawdziwego. Stanowić one mogą cenne źródła dla hodowli odpornościowej i powinny być wykorzystywane w programach hodowlanych.
EN
Spring barley resistance to powdery mildew (Erysiphe graminis f. sp. hordei) was estimated in 3 field experiments during 3 years. 120 two-row and 26 six-row spring barley varieties were tested for mildew resistance. The level of powdery mildew severity was determined by the area under disease progress curve. The tested varieties signifficantly differed in the level of resistance to powdery mildew. Some of the varieties have the major resistance genes of differentiated effectivenes. However, there were also the varieties the resistance of which was not race-specific. The experiments showed that among the tested barley varieties collected in the gene bank there are genotypes of high resistance to powdery mildew. These varieties may beavaluable source of resistance breeding and should be included into breeding programmes.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
463
Opis fizyczny
s.423-435,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zaklad Doswiadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roslin IHAR, ul. Braci Bassy 27, 46-233 Bakow
autor
Bibliografia
 • Asher M.J. C. 1981. The expression of partial resistance to powdery mildew in barley seedlings. IV International Barley Genetics Simposium. Edinburg.
 • Asher M.J.C., Thomas C.E. 1983. The expression of partial resistance to Erysiphe graminis in spring barley. Plant Path. 32: 78-89.
 • Asher M.J.C., Thomas C.E. 1984. Components of partial resistance to Erysiphe graminis in spring barley. Plant Path. 33: 123-130.
 • Biliński Z.R. 1992. Odporność częściowa na mączniak prawdziwy (Erysiphe graminis f. sp. hordei) kilku odmian jęczmienia jarego. Biul. IHAR 184: 17-23.
 • Browing J.A., Frey K.J. 1969. Multiline cultivars as a means of disease control. Ann. Rev. Phytopatk 7: 355-382.
 • Czembor H.J. 1976. Źródła odporności na mączniak jęczmienia (Erysiphe graminis f.sp.ihordei). Hod. Rośl. Aklim. 20(5): 467-490.
 • Czembor H.J., Gacek E., Kudła M.M. 1979. Źródła odporności na mączniak jęczmienia (Erysiphe graminis f. sp. hordei). Hod. Rośl. Aklim. 23(6): 337-355.
 • Czembor H.J., Gacek E. 1987. Badania nad sposobami zwiększenia trwałości odporności genetycznej jęczmienia na mączniak i inne choroby. Biul. IHAR 163: 25-32.
 • Finckh M.R., Gacek E.S., Czembor H.J., Wolfe M.S. 1998. Host frequency and density sffects on disease and yield in mixtures of barley. In press in Plant Pathology.
 • Gacek E. 1986. Zastosowanie mieszanin odmian do zwalczania mączniaka prawdziwego jęczmienia. Rocz. Nauk Rol. Seria E. 19(2): 97-105.
 • Gacek E. 1989. Problem wykorzystania genetycznej odporności w ochronie zbóż. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 374: 143-149.
 • Gacek E., Czembor H.J. 1983. Problem wykorzystania genetycznej odporności w hodowli i uprawie zbóż ze szczególnym uwzględnieniem jęczmienia. Biul IHAR 151: 37-45.
 • James K.M., Brown, Jørgensen J.H. 1990. A catologue of resistance genes in European barley varieties. Second European Workshop Integrated Control of Cereal Mildews: Virulence Patterns and Their Change Roskilde, Denmarkk, 23-25 January 1990.
 • Jennsen H.P., Christensen E., Jorgensen J.H. 1992. Powdery mildew resistance genes in 127 Northwest European spring barley varieties. Plant Breeding 108: 210-228.
 • Knudsen J.C.N., Dulsgaard H.H., Jorgensen J.H. 1986. Field assessment of partial resistance to powdery mildew in spring barley. Euphytica 35: 233-243.
 • List of cultivars eligible for certification. 1991. Wyd. OCED Paris.
 • List of cultivars eligible for certification. 1992. Wyd. OCED Paris.
 • List of cultivars eligible for certification. 1994. Wyd. OCED Paris.
 • Mohler V., Jahoor A. 1986. Allele-specific amplification of polymorphic sites for the detection of powdery mildew resistance loci in cereals. Theor. Appl. Genet. 93: 1078-1082.
 • Nadziak J., Kudła M., Małysa M. 1994. Ocena odmian jęczmienia ozimego zgromadzonych w Polskim Banku Genów. Biul. IHAR 192: 39-57.
 • Nadziak J., Małysa M., Kudła M. 1995. Ocena odmian jęczmienia ozimego zgromadzonych w polskim Banku Genów. Biul. IHAR 197: 97-111.
 • Shaner G., Finney R.E. 1977. The effect of nitrogen fertilization on the expression of slow-mildewing resistance in Knox wheat. Phytopath. 67: 1051-1056.
 • Van Der Plank J.E. 1968. Disease resistance in plants. Academic Press. New York, 195.
 • Wolfe M.S. 1985. The current status and prospects of multiline cultivars and variety mixtures for disease resistance. Ann. Rev. Phytopath. 23: 251-273.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-957cb637-02f2-4e2c-a4ff-4b032a3b3b7f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.