PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 36 | 2 |
Tytuł artykułu

Ochronne działanie Povexu na scianę jelita

Warianty tytułu
EN
Protective effect of Povex on small intestine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przetwarzana żywność zawiera niekiedy substancje toksyczne powstające w czasie jej termicznej obróbki. Do substancji takich należy m.in. akryloamid. Celowym wydaje się więc poszukiwanie substancji, które dodane do żywności mogą ograniczać lub neutralizować niekorzystne działanie akryloamidu. Celem pracy było zbadanie czy preparat włókna ziemniaczanego (Povex) może chronić jelito cienkie przed oddziaływaniem akryloamidu. Przeprowadzono 3-miesięczne doświadczenie na samcach myszy BALB. Myszy otrzymywały akryloamid lub akryloamid i preparat włókna ziemniaczanego (Povex). Akryloamid podawano w wodzie do picia. Preparat włókna ziemniaczanego stanowił 2% dodatek do paszy. Szczegółowemu badaniu poddano jelito cienkie, z wycinków którego sporządzono preparaty histologiczne. Mikroskopowe obrazy ściany jelita poddano analizie histomorfometrycznej. Oznaczono także we krwi poziom adduktów akryloamidu z hemoglobiną. Przyjmowany przez myszy akryloamid w dawce 0,5 mg/kg mc/dzień nie miał wpływu na masę ciała ani konsumpcję wody, czy paszy. Akryloamid wywoływał natomiast zmiany w budowie ściany jelita. Stwierdzono różnice w grubości błony śluzowej, podśluzowej i mięśniowej. Największe zmiany zanotowano w błonie śluzowej. Dotyczyły one nabłonka, wnętrza kosmków oraz gruczołów jelitowych. Zmniejszyła się liczba komórek dzielących się, wzrosła natomiast ilość komórek apoptotycznych. Powstałe zmiany spowodowały zmniejszenie powierzchni wchłaniania jelita. Budowa jelita myszy otrzymujących akryloamid i Povex nie wykazywała takich zmian. Oceniane parametry ściany jelita były podobne do kontroli. Stwierdzono natomiast wzrost powierzchni wchłaniania jelita. Jednakowa ilość adduktów akryloamidu z hemoglobiną we krwi obydwu grup otrzymujących akryloamid wskazuje, że Povex nie wpływa na przechodzenie akryloamidu przez barierę jelitową. Preparat włókna ziemniaczanego redukuje oddziaływanie akryloamidu na ścianę jelita cienkiego. Povex może być zatem brany pod uwagę jako dodatek do żywności zmniejszający toksyczny wpływ akryloamidu.
EN
Processed foodstuff contains toxic substances created during its thermal processing. Acrylamide belong to these substances. Thus it would be good if foodstuff could contain additives that neutralize or decrease the influence of harmful substances. The aim of work was to study whether potato fibre preparation (Povex) can protect small intestine against influence of acrylamide. Three month experiment was performed on males of BALB mice. Mice were receiving acrylamide or acrylamide and potato fibre preparation (Povex). Acrylamide was administered with drinking water. Potato fiber preparation was a 2% additive to standard feed. Small intestine, from which histological preparations were made, was examined in detail. The microscopic images of small intestine wall were put to histomorphometric analysis. Level of hemoglobin adduct with acrylamide was measured additionally. Acrylamide in dose of 0.5 mg/kg b.w./day had no effect on body weight, water or feed consumption. Acrylamide, however evoked changes in small intestine wall. Differences in mucosa, submucosa and myenteron thickness were affirmed. The biggest changes in mucosa concerned epithelium, will interior and crypts were noticed. The number of mitosis was decreased however apoptotic number was increased. The arose changes caused decrease in absorption surface of intestine. The structure of small intestine of mice getting acrylamide and Povex did not show those changes. Examined parameters of small intestine were similar to control. However increase in absorption surface of intestine was affirmed. The same amount of hemoglobin adduct of acrylamide in both groups getting acrylamide is showing that Povex does not influence transition of acrylamide through intestinal barrier. Potato fibre preparation does reduce the effect of acrylamide on small intestine wall. Thus Povex may be taken into consideration as a food additive reducing the toxic influence of acrylamide.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
36
Numer
2
Opis fizyczny
s.419-424,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, ul.Akademicka 19, 20-033 Lublin
autor
autor
Bibliografia
 • 1. Hansen BG, Munn SJ, Luotamo M i wsp. European Union Risk Assessment Report Acrylamide. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2002, 24, 1-210
 • 2. Lingnert H, Grivas S, Jägerstad M i wsp. Acrylamide in food: mechanisms of formation and influencing factors during heating of foods. Scand J Nutr 2002, 46(4), 159-72
 • 3. Tareke E, Rydberg P, Karlsson P i wsp. Analysis of acrylamide, a carcinogen formed in heated foodstuffs. J Agric Food Chem 2002, 50, 4998-5006
 • 4. International Agency for Research on Cancer (IARC) (1994) Acrylamide, IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to human: some industrial chemicals. IARC, Lyon, 60, 389-433
 • 5. Montagne L, Pluske JR, Hampson DJ A review of interactions between dietary fibre and the intestinal mucosa, and their consequences on digestive health in young non-ruminant animals. Anim Feed Sci Technol 2003, 108, 95-117
 • 6. Eriksson S, Karlsson P Alternative extraction techniques for analysis of acrylamide in food: Influence of pH and digestive enzymes. LWT – Food Sci Technol 2006, 39, 392-8
 • 7. Fennell TR, Snyder RW, Krol WL i wsp. Comparison of the hemoglobin adducts formed by administration of Nmethylolacrylamide and acrylamide to rats. Toxicol Sci 2003, 71, 164-75
 • 8. Vega-López MA, Telemo E, Bailey M i wsp. Immune cell distribution in the small intestine of the pig: immunohistological evidence for an organized compartmentalization in the lamina propria. Vet Immunol Immunopathol 1993, 37, 49-60
 • 9. Yan R, Yan G, Yang B Fractal analysis on human colonic pressure activities based on the box-counting method. Int J Inf Technol 2005, 2[3], 225-28
 • 10. Kisielinski K, Willis S, Prescher A i wsp. A simple new method to calculate small intestine absorptive surface in the rat. Clin Exp Med 2002, 2, 131-5.
 • 11. Jägerstad M, Skog K Genotoxicity of heat-processed foods. Mutat Res 2005, 574, 156-72
 • 12. – 12. Stadler RH, Scholz G Acrylamide: an update on current knowledge in analysis, levels in food, mechanisms of formation, and potential strategies of control. Nutr Rev 2004, 62, 449-67
 • 13. Konings EJM, Baars AJ, van Klaveren JD Acrylamide exposure from foods of the Dutch population and an assessment of the consequent risks. Food Chem Toxicol 2003, 41, 1569-79
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-93891911-442e-4ceb-9f9a-eaca36713e5e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.