PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 516 |

Tytuł artykułu

Plonowanie mieszanek owsa i jeczmienia jarego w zaleznosci od doboru odmian

Warianty tytułu

EN
Yielding of oat spring barley mixtures depending on selected cultivars

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Doświadczenia przeprowadzono w latach 2003-2005, na glebach płowych, klasy IVa. Badano 10 odmian owsa hodowli DANKO uprawianych w siewie czystym (Jawor, Hetman, Deresz, Bohun, Bachmat, Cwał, Arab, Budrys, Rajtar, Furman) oraz w mieszankach z testowymi odmianami jęczmienia: Antek i Stratus. Udział gatunków w mieszankach wynosił po 50% w stosunku do ilości w siewie czystym, tj. 380 ziaren jęczmienia i 550 ziaren owsa. Określano stan ilościowy roślin, poziom plonów, ich wilgotność oraz w latach 2004-2005 - wysokość źdźbeł i udział ziarna gatunków. Plony mieszanek porównywano do wartości oczekiwanych, wyliczonych w oparciu o plonowanie komponentów w siewie czystym. Najwyższe zboża plonowały w roku 2004: owies i mieszanki na poziomie 79 dt•ha⁻¹, a jęczmień o 5-7 dt niżej. W roku 2003 owies również plonował wyżej od jęczmienia, ale w suchym roku 2005 plony jęczmienia były o 17 dt wyższe od średniej plonów owsa. Wszystkie kombinacje mieszanek odmian plonowały o 1-2 dt•ha⁻¹ powyżej wartości oczekiwanych (średniej z komponentów w siewie czystym). Różnice te jednak, ze względu na dużą zmienność plonów w latach, nie zostały potwierdzone statystycznie. Wystąpiła znaczna zmienność udziału ziarna jęczmienia i owsa w plonie. W roku korzystnym dla zbóż (2004) udział obu gatunków był zbliżony, natomiast w suchym roku 2005 udział ziarna owsa w plonie wynosił tylko 30%. Nie stwierdzono, by któraś z badanych odmian owsa była zdecydowanie bardziej przydatna do uprawy w mieszankach. Spośród odmian jęczmienia lepszą, ale też bardziej konkurencyjną dla owsa, była odmiana Antek. Różnice odmianowe w plonach i udziale ziarna zaznaczyły się wyraźniej w latach mniej korzystnych (2003, 2005), a stosunkowo słabo w bardzo dobrym dla zbóż roku 2004.
EN
Experiments were carried out in years 2003-2005 on grey-brown podzolic soils, IVa - class. Ten oat cultivars from DANKO breeding company were grown from pure sowing (Jawor, Hetman, Deresz, Bohun, Bachmat, Cwał, Arab, Budrys, Rajtar, Furman) and from the mixtures with tested barley cultivars: Antek and Stratus. The share of particular cultivars in the mixtures amounted 50%. In relation to the number of grains, there were 380 barley grains 550 oat grains. The following data were determined: number of plants, yielding levels, yield moisture content; in years 2004-2005 the height of culms and share of grain of particular species were measured. Yields of mixtures were compared to the expected values calculated on the basis of yielding the components grown from pure sowing. The highest yields were obtained from oat and mixtures (approx. 79 dt•ha⁻¹), while the barley yielded by 5-7 dt lower. In 2003, oat gave also higher yield than the barley, whereas in dry year 2005, the yield of barley was by 17 dt higher than the mean oat yield. Ali combinations of mixtures gave the yields by 1-2 dt•ha⁻¹ higher than the values expected (mean yield of the components from pure seed). However, these differences caused by high yielding variability in particular years were not statistically confirmed. There occurred significant variability in barley and oat share in the yield; in favourable for cereals year 2004 the share of both species was similar, while in dry year 2005, the share of oat grain in yield amounted only 30%. None of the studied oat cultivars was found to be definitely more useful for growing in mixtures. Among the barley cultivars, a the best and most competitive cultivar for oat was the Antek cultivar. Cultivar differences in yielding and grain participation were more evident in the less favourable years (2003, 2005), much less were in very good year 2004.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

516

Opis fizyczny

s.111-119,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Mazowiecka 45/46, 60-623 Poznan
autor
 • Hodowla Roślin DANKO w Choryniu

Bibliografia

 • Leszczyńska D. 2000. Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na strukturę plonu i architekturę łanu trójskładnikowej mieszanki zbożowej. Roczniki AR w Poznaniu, Rolnictwo CCCXXV(58): 67-73.
 • Michalski T. 1991a. Rozwój i plonowanie jęczmienia jarego i owsa w siewie czystym i mieszankach. Rocz. AR w Poznaniu, Rolnictwo CCXXXVI: 113-121.
 • Michalski T. 1991b. Wpływ doboru odmian na produkcyjność mieszanek jęczmienia jarego i owsa. PTPN, Poznań, Prace Kom. Nauk Rol. i Nauk Leśnych. Tom LXXI: 65-74.
 • Michalski T. 1994. Agrotechniczne aspekty uprawy mieszanek w świetle literatury. Mat. z konf. „Stan i perspektywy uprawy mieszanek zbożowych”. AR w Poznaniu, 2 XII 1994: 65-74.
 • Michalski T. 1997. Wzrost i plonowanie odmian jęczmienia jarego uprawianych w siewie czystym i w mieszaninach. Rocz. AR w Poznaniu, Rolnictwo CCXCV, Rolnictwo 50: 81-88.
 • Michalski T., Waligóra H. 1993. Ocena produktywności mieszanek jęczmienia jarego i owsa w zależności od doboru odmian. Rocz. AR w Poznaniu, Rolnictwo CCXXXVI: 113-121.
 • Michalski T., Weber Z., Gołębniak B., Osiecka B., Bieliński S. 1996. Uprawa mieszanek jako agrotechniczna metoda ochrony zbóż przed chorobami. IOR, Poznań. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 36(1): 229-235.
 • Piech M., Nita Z., Maciorowski R. 2000. Porównanie przydatności owsa nagiego z oplewionym do uprawy w mieszankach z jęczmieniem. Roczniki AR w Poznaniu, Rolnictwo CCCXXV(58): 89-97.
 • Rudnicki F., Wasilewski P. 1993. Badania nad uprawą mieszanek zbożowych. Roczniki AR w Poznaniu, CCXCIII, Rol. 41: 57-64.
 • Sawicki J. 1976. Uprawa jęczmienia jarego w zasiewach mieszanych z pszenicą jarą i owsem. Nowe Rolnictwo 5: 8-10.
 • Taylor B. 1978. Studies on a barley-oats mixtures. J. Agric. Sci. Camb. 91: 587-591.
 • Vilich-Meller V. 1989. Der Einfluss von Mischkulturen auf den Schaderregerbefall am Beispiel der Futtergetreide-Mischung Sommergerste-Hafer. Doktor Dissertation, Institut für Pflanzenkrankheiten, Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn: 157 ss.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-932ac7e2-4b71-45fc-82c0-5f3df3497e79
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.