PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 516 |

Tytuł artykułu

Ocena przydatnosci wybranych herbicydow stosowanych w uprawie mieszanek zboz jarych z grochem

Warianty tytułu

EN
Evaluating the usefulness if selected herbicides in cropping mixtures of spring cereals and field pea

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W przeprowadzonych w latach 1999-2001 badaniach oceniano możliwość zastosowania wybranych herbicydów do zwalczania chwastów w uprawie mieszanki zbożowo-strączkowej, której komponentami były: pszenica jara, jęczmień jary, owies oraz groch. Doświadczenia polowe założone zostały na terenie Polowej Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze, w czterech powtórzeniach na glebie płowej. Mieszanki uprawiano w następującym składzie procentowym: groch 50% + pszenica jara 25% + jęczmień jary 25% (rok 1999) oraz groch 50% + pszenica jara 20% + jęczmień jary 20% + owies 10% (lata 2000-2001). Ocena selektywności badanych środków wyrażona została w procentach w porównaniu do obiektu kontrolnego, na którym nie prowadzono ochrony chemicznej. Jak wynika z prowadzonych obserwacji wysokość zebranych plonów mieszanki oraz nasilenie uszkodzeń poszczególnych gatunków uzależnione były od przebiegu warunków pogodowych w poszczególnych latach doświadczeń. Bezpieczne dla ocenianej mieszanki zbożowo-strączkowej okazały się substancje: pendimetalina, bentazon, pirydat oraz mieszanina bentazon + MCPA, natomiast silne uszkodzenia powodowały cyjanazyna (w zbożach) oraz amidosulfuron i chlopyralid (w grochu).
EN
Field experiments were conducted within 1999-2001 in the Institute of Plant Protection, Winna Góra Experimental Station. The research aimed at evaluating the phytotoxicity effect of selected herbicides on cereal-pea mixtures. Selectivity assessment was expressed as the percentage related to control object without Chemical treatment. The composition of all mixtures was as follows: pea 50% + spring wheat 25% + spring barley 25% (year 1999) and pea 50% + spring wheat 20% + spring barley 20% + oat 10% (years 2000-2001). Obtained results indicate that the mixture yields and crop damages were depended on the weather conditions during vegetation season. Pedimetalin, bentazon, pyridate and bentazon + MCPA were safe for all the mixture components, whereas the cyanazine (in cereals), amidosulfuron and chlopyralid (in pea) caused strong crop injuries.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

516

Opis fizyczny

s.73-81,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Instyt Ochrony Roslin, ul.Miczurina 20, 60-318 Poznan
autor
 • Instyt Ochrony Roslin, ul.Miczurina 20, 60-318 Poznan

Bibliografia

 • Borowiecki J., Księżak J. 2000. Rośliny strączkowe w mieszankach ze zbożami w produkcji pasz. Post. Nauk Rol. 2: 89-100.
 • Ceglarek F., Buraczyńska D., Płaza A., Bruszewska H. 1994. Plonowanie roślin strączkowych w mieszankach z pszenżytem jarym w zależności od składu i terminu zbioru. Mat. ogóln. konf. „Stan i perspektywy uprawy mieszanek zbożowych”. AR w Poznaniu, 2 XII 1994: 152-156.
 • Johnston H.W., Sanderson J.B., Macleod J.A. 1978. Cropping mixtures of field peas and cereals in Prince Edward Island. Can. J. Plant. Sci. 58: 421-426.
 • Kotecki A. 1990. Wpływ składu gatunkowego oraz zróżnicowanego udziału komponentów w mieszankach na plon nasion peluszki uprawianej w różnych warunkach glebowych. Rozprawa habilitacyjna. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu 87: 54 ss.
 • Księżak J., Magnuszewska K. 1999. Plonowanie mieszanek grochu ze zbożami uprawianych w wybranych rejonach kraju. Fragm. Agron. 3(63): 89-96.
 • Michalski T. 1994a. Rozwój i plonowanie jęczmienia jarego i owsa w siewie czystym i w mieszankach. Rocz. AR w Poznaniu, Rol. 38: 113-121.
 • Michalski T. 1994b. Agrotechniczne aspekty uprawy mieszanek w świetle literatury. Mater. ogólonopol. konf. nauk. „Stan i perspektywy uprawy mieszanek zbożowych”. AR w Poznaniu, 2 XII 1994: 65-74.
 • Michalsk T., Szołkowska A. 2006. Plonowanie mieszanek owsa i jęczmienia jarego w zależności od doboru odmian. Mater. ogólonopol. konf. nauk. „Znaczenie gospodarcze i biologia plonowania upraw mieszanych”. Wyd. AR w Poznaniu, 11-12 V 2006: 41-42.
 • Noworolnik K. 1995. Response of spring barley cultivar mixtures to seeding rate in comparison to the cultivars in pure sowing. Fragm. Agron. 2: 230-232.
 • Noworolnik K., Rybicki J. 1994. Porównanie plonowania mieszanek owsa z jęczmieniem jarym o różnym składzie komponentów z czystymi zasiewami obu gatunków. Biul. IHAR 190: 77-82.
 • Paprocki S., Majkowski K. 1969. Uprawa grochu na nasiona w siewie czystym i współrzędnym ze zbożami i gorczycą. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 25(729): 1001-1015.
 • Rudnicki F., Jędrzejczak E. 2000. Niektóre aspekty uprawy mieszanek zbożowych w warunkach produkcyjnych. Rocz. AR w Poznaniu CCCXXV: 99-110.
 • Rudnicki F., Wasilewski P. 1993a. Wpływ doboru gatunków i ilości opadów na wydajność jarych mieszanek zbożowych. Fragm. Agron. 4(40): 95-96.
 • Rudnicki F., Wasilewski P. 1993b. Plonowanie mieszanek zbożowych z udziałem pszenżyta jarego. Rocz. AR w Poznaniu CCXLIII: 97-104.
 • Sobkowicz P. 2003. Konkurencja międzygatunkowa w jarych mieszankach zbożowych. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu 458: 105 ss.
 • Wanic M., Nowicki J., Bielski S. 1999. Rola mieszanki zbożowej w stabilizacji plonowania zbóż w zmianowaniu. Pam. Puł. 114: 349-355.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-917a6e9d-3482-436c-8897-011e4cb084f7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.