PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 512 | 1 |
Tytuł artykułu

Oddzialywanie osadu posciekowego i wapna poflotacyjnego na sklad chemiczny owsa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W doświadczeniu wazonowym oceniono zakres i kierunek wpływu osadu pościekowego oraz wapna poflotacyjnego na zmiany w składzie chemicznym owsa zbieranego w fazie kłoszenia oraz w pełnej dojrzałości. Wyniki wskazują, że zastosowane czynniki wyraźnie wpłynęły na zmiany w składzie chemicznym analizowanej rośliny. Poziom rozpatrywanych pierwiastków (N ogółem, S ogółem, P, K, Mg, Ca) zależał także od organu i fazy, w której owies zbierano. Zastosowanie wapna poflotacyjnego widocznie zwiększyło w roślinach zawartość wapnia i magnezu, a zmniejszyło zawartość azotu, siarki i potasu. Wniesienie osadu pościekowego wpłynęło na zwiększenie zawartości fosforu, wapnia i magnezu w roślinach. Ogólnie należy stwierdzić, że obydwa czynniki doświadczalne wpłynęły korzystnie na skład chemiczny rośliny testowej.
EN
The effects of the range and direction of sewage sludge and flotation lime on the changes in chemical composition of oats harvested at the stages of earing and full maturity were studied in pot experiment. The results reveal that the applied factors clearly influenced the changes in chemical composition of analyzed plant. The level of examined elements (total N, total S, P, K, Mg, Ca) also depended on plant organ and on the stage of development the plants were harvested at. The application of flotation lime evidently increased the content of calcium and magnesium, but decreased the content of nitrogen, sulphur and potassium in plants. The application of sewage sludge resulted in the increase of phosphorus, calcium and magnesium content in plants. Generally it must be stated that both experimental factors positively influenced chemical composition of test plant.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
512
Numer
1
Opis fizyczny
s.221-228,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Biologii i Chemii Srodowiskowej, Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydzial Nauk Rolniczych w Zamosciu, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamosc
autor
 • Katedra Chemii Rolnej i Srodowiskowej, Akademia Rolnicza, Lublin
 • Katedra Chemii Rolnej i Srodowiskowej, Akademia Rolnicza, Lublin
Bibliografia
 • Akhtar M., McCallister D.L., Eskridge K.M. 2002. Availability and fractionation of phosphorus in sewage sludge - amended soils. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 33(13-14): 2057-2068.
 • Baran S., Bielińska E. J., Żukowska G. 2002. Wpływ użyźnienia gleby lekkiej osadem ściekowym na aktywność ureazy i zawartość różnych form azotu w glebie. Mat. III Międzyn. Konf. Nauk „Odpady organiczne a ochrona i produktywność agrocenozy” Baran S. i in. (red.), Lublin 11-13 VI 2002: 7-8.
 • Błaziak J., Wiater J. 2002. Ocena zawartości pierwiastków śladowych w glebie i roślinie po zastosowaniu odpadów z rolnictwa, przemysłu drzewnego i rolno-spożywczego. Acta Agrophysica 73: 59-66.
 • Dechnik I., Mazur J. 1991. Wpływ wapna defekacyjnego na zawartość manganu w glebach i zbożach jarych. Mat. VI Symp. „Mikroelementy w rolnictwie”, Wrocław 9-10 IX 1987: 59-63.
 • Frossard E., Sinaj S., Zhang L.M., Morel J.L. 1996. The fate of sludge phosphoim in soil-plant systems. Soil Sci. Soc. Am. J. 60: 1248-1253.
 • Iyamuremye F., Dick R.P., Baham J. 1996. Organic amendments and phosphorus dynamics: I. Phosphorus chemistry and sorption. Soil Sci. 161: 426-435.
 • Jackowska I., Olesiejuk A. 2004. Ocena przydatności osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Lubartowie do rolniczego wykorzystania. Annales UMCS, Sec. E, 59(2): 1001-1006.
 • Kaczor A. 2002. Zawartość i pobranie siarki przez jęczmień w warunkach stosowania ścieków miejskich i soli mineralnych. Acta Agrophysica 70: 201-208.
 • Kaczor A., Brodowska M.S., Kowalski G. 2004. Wpływ nawożenia siarką i wapnowania na zawartość siarki w jarych formach pszenicy i rzepaku. Annales UMCS, Sec. E, 59(4): 1847-1853.
 • Kalembasa S., Wysokiński A. 2002. Wpływ nawożenia mieszaniną osadów ściekowych z popiołem z węgla brunatnego lub z CaO na plon i skład chemiczny roślin. Cz. II. Zawartość wybranych makroelementów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 482: 257-262.
 • Kwabiah A.B., Stoskopf N.C., Palm C.A., Voroney R.P., Rao M.R., Gacheru E. 2003. Phosphorus availability and maize response to organic and inorganic fertilizer inputs in a short term study in Western Kenya. Agric. Ecosys. Environ. 95: 49-59.
 • Motowicka-Terelak T., Terelak H., Witek T. 1993. Liczby graniczne do wyceny zawartości siarki w glebach i roślinach. IUNG Puławy, Seria P 53: 15-20.
 • Petersen J. 2003. Fertiliser value of sewage sludge, composted hosehold waste and farmyard manure. J. Agric. Sci. 140: 169-182.
 • Petersen S.O., Petersen J., Rubćk G.H. 2003. Dynamics and plant uptake of nitrogen and phosphorus in soil amended with sewage sludge. Applied Soil Ecology 24: 187-195.
 • Reszel R., Reszel H., Głowacka A. 2004. Reakcja kukurydzy na użyźnianie gleby lekkiej wapnowanym osadem ściekowym oraz jego mieszankami z ziemią spławiakową i popiołem ze słomy. Annales UMCS, Sec. E, 59(2): 697-703.
 • Shahandeh H., Hons F.M., Hossner L.R., Doumbia M.D. 2004. Effect of Diamou lime, gypsum and Tilemsi phosphate rock on acid soils of the Sudano-Sahelian Region of Mali. Arid Land Research and Management 18: 77-88.
 • Smith S.R., Woods V., Evans T.D. 1998. Nitrate dynamics in biosolids treated soils. I. Influence of biosolids type and soil type. Bioresour. Technol. 66: 139-149.
 • Szulc W., Rutkowska B. 2002. Ocena możliwości wykorzystania w rolnictwie osadu ściekowego z miejskiej oczyszczalni ścieków. Acta Agrophysica 70: 317-323.
 • Tang C., Rengel Z., Diatloff E., Gazey C. 2003. Responses of wheat and barley to liming on a sandy soil with subsoil acidity. Field Crops Res. 80: 235-244.
 • Webber M.D., Rogers H.R., Watts C.D., Boxall A.B.A., Davis R.D., Scoffin R. 1996. Monitoring and prioritization of organic contaminants in sewage sludges using specific chemical analysis and predictive non-analytical methods. Sci. Total Environ. 185: 27-44.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-90a9346e-6fd5-4c83-a41c-d78314fd2326
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.