PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 03 | 1 |
Tytuł artykułu

Wpływ nawożenia magnezem na zawartość kwasów organicznych i ciemnienie miąższu bulw ziemniaka odmiany Mila

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 1995-1997 prowadzono dwuczynnikowe doświadczenie, którego celem było określenie: czy i w jakim stopniu nawożenie magnezem wpływa na zawartość kwasów organicznych i ciemnienie miąższu bulw ziemniaka bezpośrednio po uzyskaniu ich pełnej dojrzałości oraz po okresie jesienno-zimowego składowania. Badano jadalną odmianę ziemniaka Mila. Czynnikami doświadczenia były: 2 terminy oceny (po zbiorach i po 6 miesiącach przechowywania) oraz 5 poziomów nawożenia magnezem (15, 35, 50, 70, 85 kg MgO·ha⁻¹) na tle stałego nawożenia azotem, fosforem i potasem. W doświadczeniu oznaczono stopień ciemnienia miąższu bulw surowych i ugotowanych oraz zawartość kwasów organicznych powodujących ciemnienie. Nawożenie magnezem ma istotny wpływ na zawartość kwasów organicznych w bulwach. Najkorzystniej na zawartość kwasów chlorogenowego i cytrynowego oddziałuje dawka 70 kg MgO·ha⁻¹, a koncentracja kwasu askorbinowego jest największa po zastosowaniu 50 kg MgO·ha⁻¹. Nawożenie magnezem zmniejsza ciemnienie miąższu bulw, co jest korzystne dla konsumentów.
EN
Over 1995-1997 a two-factor experiment was carried out which aimed at defining whether and, if so, to what extent magnesium fertilisation affects the content of organic acids and potato tuber blackening right after reaching full maturity and after autumn- winter storage. ‘Mila’ table potato cultivar was researched. The experimental factors included: 2 evaluation dates (after harvest and after 6 months of storage) and 5 magnesium fertilisation rates (15, 35, 50, 70, 85 kg MgO·ha⁻¹) against fixed nitrogen, phosphorus and potassium fertilisation. In the experiment the degree of raw and cooked tuber blackening was evaluated as well as the content of organic acids which cause blackening. Magnesium fertilisation shows a significant effect on the content of organic acids in tubers. The most favourable effect on the content of chlorogenic and citric acid was recorded for 70 kg MgO·ha⁻¹, while a concentration of ascorbic acid was the highest for 50 kg MgO·ha⁻¹. Magnesium fertilisation, to the satisfaction of consumers, decreases tuber blackening.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
03
Numer
1
Opis fizyczny
s.175-186,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz
Bibliografia
 • Budsławski W., Drabent Z., 1972. Metody analizy żywności. WNT Warszawa.
 • Ciećko Z., Żołnowski A., 1999. Oddziaływanie nawożenia mineralnego na cechy kulinarne ziemniaka odmiany Mila. Konf. Nauk. Ziemniak jadalny i dla przetwórstwa spożywczego - czynniki agrotechniczne i przechowalnicze warunkujące jakość, Radzików, 123-126.
 • Horneburg B., Wirsing F., 1995. Einfluss von Dungung und Beregnung auf die Auspragung von Schwarzfleckigkeit. Kartoffelbau 46 (8), 318-320.
 • Leppack E., 1995. Zur Schwarzfleckigkeit von Kartoffelknollen. Kartoffelbau 46 (6), 236-241.
 • Leszczyński W., 1994. Ziemniak jako produkt spożywczy. Post. Nauk Roln. 1, 15-29.
 • Miller M., 1996. Gentransfer und Schwarzfleckigkeit. Kartoffelbau 47 (6), 234-236.
 • Muller K., 1986. The effect of foliar fertilization on the yield and qality of diffrent crops. Foliar Fertilization. Ed. A. Alexander, M. Nijheff Pub., Dordrecht, 434-452.
 • Paczinok Ch.N., 1976. Mietody biochimiczieskogo analiza rastienij. Naukowaja Dumka, Kijev.
 • Pawelzik E., Delgado E., 1999. Wirkung von Trockenstress auf die Verfarbungsneigung von Kartoffelknollen. Kartoffelbau 50 (9/10), 358-360.
 • Putz B., 1995. Derzeitiger Wissenstand zu Blau- und Schwarzfleckigkeit b.z.w. Beschadigungen. Kartoffelbau 46 (7), 284-286.
 • Rogozińska I., 1990. Empfehlungen im Rahmen der Anwendung von Mineraldungung zur Erzielung einer guten Qualitat der Kartoffelernte. EAPR Abstract, Edinburg, 486-487.
 • Rogozińska I., 1991. Einfluss der Magnesiumdungung auf die Gutemerkmale der Kartoffel. Kartoffelbau 42 (6), 257-259.
 • Rogozińska I., Pińska M., 1995. Wpływ nawożenia mineralnego na wartość technologiczną i przechowalniczą bulw ziemniaka jadalnego. XXIV Sesja Nauk. Jakość żywności - uwarunkowania surowcowe i technologiczne, 200-206.
 • Rogozińska I., Wojdyła T., 1990. Einfluss der Magnesiumdungung auf die Gutemerkmale der Kartoffelknollen. EAPR Abstract, Edinburg, 230-231.
 • Rogozińska I., Wojdyła T., 1991. Wpływ intensywnego nawożenia mineralnego na wartość użytkową i przechowalniczą bulw ziemniaka przemysłowego. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Rolnictwo 262, 251-258.
 • Rogozińska I., Wojdyła T., 1993. Rola azotu i magnezu w kształtowaniu się plonów i jakości ziemniaka. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Rolnictwo 278, 317-329.
 • Rogozińska I., Wojdyła T., 1996. The effect of mineral fertilization on the vitamin C content in potato tubers. 13th Trien. Conf. EAPR, Abstracts, 216.
 • Sienkiewicz S., 1995. Plon i cechy jakościowe ziemniaka w zależności od nawożenia magnezem. Magnez w środowisku człowieka. IV Ogólnopolskie Symp. Magnezologiczne, Lublin, 48.
 • Wojdyła T., 1997. Smakowitość bulw ziemniaka w zależności od zastosowanych fungicydów i nawożenia azotem. Fragm. Agronom. XIV 4 (56), 4-6.
 • Zgórska K., Frydecka-Mazurczyk A., 1981. Wpływ wzrastających dawek nawożenia azotem i temperatury przechowywania na ubytki i zmiany zawartości niektórych składników chemicznych bulw 7 nowych odmian. Biul. Inst. Ziemn. 25, 75-94.
 • Zgórska K., Frydecka-Mazurczyk A., 1996. Zmiany jakości ziemniaków jadalnych w czasie przechowywania. Ziemn. Pol. 4., 24-28.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-90799410-fb8f-4214-8075-2577f1b1da93
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.