PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 37 |
Tytuł artykułu

Wzor empiryczny wyrazajacy zmiennosc obszarowa normalnego rocznego opadu atmosferycznego w granicach Polski

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Basing on natural conditions a formula was worked out permitting to compute the normal annual precipitation in any point of Poland defined by the geographic co-ordinates and elevation with mean accuracy of 6% and maximum error below l6% in relation to data obtained in 66 stations of the Institute of Meteorology and Water Management during 1951-1970. This formula may be identified using other sets of data fulfilling the criteria defined in the paper.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
37
Opis fizyczny
s.79-97,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolnicza, al. 29 Listopada 46, 31-425 Krakow
Bibliografia
 • Bac-Bronowicz J. 1997. Konstrukcja wielocechowych map regionów opadowych na przykładzie, obszaru Dolnego Ślaska. Mater. Międzynar. Konf. i IX Semin. Fitoaktynometrii. Puławy 1996: 113-127. IUNG Puławy.
 • Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z. 1993. Hydrologia ogólna. PWN, Warszawa.
 • Brzeźniak E., Czemerda A., Niedźwiedź T. 1991a. Wybrane problemy zróżnicowania opadów atmosferycznych na północnym skłonie Beskidu Żywieckiego. Probl. Zagosp. Ziem Górs. 31: 123-134.
 • Brzeźniak E., Czemerda A., Paczos S. 1991 b. Opady atmosferyczne na obszarze Beskidu Niskiego. Probl. Zagosp. Ziem Górs. 31: 79-94.
 • Byczkowski A. 1996. Hydrologia. Т. II. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Czarnowski M. 1978. Zarys ekologii roślin lądowych. PWN, Warszawa.
 • Dębski K. 1959, Hydrologia kontynentalna. Cz. II. Fizyka wody, opady atmosferyczne i parowanie. Wydaw. Komunik., Warszawa.
 • Dębski K. 1970. Hydrologia. Arkady, Warszawa.
 • Eagleson P S. 1978. Hydrologia dynamiczna. PWN, Warszawa.
 • Hess M. 1965. Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich. Zesz. Nauk. UJ Pr, Geogr. 33.
 • Hess M. 1968. Metoda określania ilościowego zróżnicowania mezoklimatycznego w terenach górskich. Zesz. Nauk. UJ Pr. Geogr. 18.
 • Kostrakiewicz L. 1967. Nomogram do obliczania średnich rocznych sum opadowych w Karpatach Polskich poniżej poziomu inwersji. Probl. Zagosp. Ziem Górs. 2.
 • Krzanowski S. 1976. Nowa formula do obliczania średnich rocznych odpływów jednostkowych ze zlewni nie kontrolowanych na obszarze karpackiego dorzecza Wisły. Zesz. Nauk. Politechn. Krakowskiej Bud. Wodne i Inż, Sanit. 24: 93-114.
 • Kupczyk E. 1997. Opad na powierzchni ziemi [w:] Soczyńska U.J. (red.) Hydrologia dynamiczna. PWN, Warszawa.
 • Lambor J. 1971 Hydrologia inżynierska. Arkady, Warszawa,
 • Leśniak B. 1980. Pokrywa śnieżna w dorzeczu górnej Wisły. Zesz. Nauk, UJ Pr. Geogr. 51; 75- -127.
 • Niedźwiedź Т., Obrębska-Starklowa B. 1991. Klimat [w:] Dynowska I., Maciejewski M. (red.) Dorzecze górnej Wisły. PWN, Warszawa-Kraków.
 • Puchalski Т., Prusinkiewicz Z. 1975. Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. PWRiL, Warszawa.
 • Roguski W. 1978. Wstępne propozycje terminologii z zakresu ewapotranspiracji. Wiad. Melior. i Łąk. 2: 54-55.
 • Sadowski M., Kuźmińska D., 1986, Opady atmosferyczne [w:] Stachу J. (red.) Atlas hydrologiczny Polski Т. II, 1: 23-30. Wyd. Geolog., Warszawa.
 • Stachý J. (red.) 1986. Atlas hydrologiczny Polski Т. I i II. Wyd. Geolog., Warszawa.
 • Stachý J., Fal В., Orsztynowicz J. 1986. Odpływ rzeczny [w:] Stachý J. (red.) Atlas hydrologiczny Polski Т. II, 2. Wyd. Geolog., Warszawa.
 • Suliński J. 1998. Spojrzenie па wybrane zagadnienia kształtowania się stosunków wodnych w lesie w nawiązaniu do treści Zasad Hodowli Lasu i Instrukcji Urządzania Lasu. Mater, z Symp. Rola planu inżynieryjnego zagospodarowania lasu w wielofunkcyjnej zrównoważonej gospo­darce leśnej. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.
 • Suliński J., Jaworski A. 1998. Bilans wodny lasu w praktyce leśnej [w:] Osuch B, (red.) Między­narodowa Konferencja Las i Woda. Referaty i materiały pokonferencyjne. Politechn. Krakowska, Inst. lnż. i Gospod. Wodnej, Kraków.
 • Trampler Т., Mąkosa K., Girżda A., Bąkowski J., Dmyterko E. 1990. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. PWRiL, Warszawa,
 • Wojciechowski K. 1968. Zagadnienia metody bilansu wodnego Thornthwaite'a i Mathera w zastoso­waniu do Polski. Pr. Geogr. Inst. Geogr. PAN 68, PWN, Warszawa.
 • Zawora T. 1995. Ciągi dni z opadem w polskich Karpatach. Zesz. Nauk. AR w Krakowie Rozpr. hab. 201.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-9038cfd6-997f-47c1-abf4-cace501b86dd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.