PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 15 | 1 |
Tytuł artykułu

Influence of parental forms on changes in the content of mineral elements in grain of new winter triticale hybrid strains

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wplyw form rodzicielskich na zmiany zawartosci skladnikow mineralnych w ziarnie nowych rodow mieszancowych pszenzyta ozimego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents a study on the content of Ca, Mg, K, Mn, Zn, Cu, and Fe in kernels (F5 generation) of winter triticale produced by crossbreeding three maternal with two paternal forms. As maternal forms, two strains were used, IGS 5101, FDT 975, as well as cultivar Alzo. The paternal components consisted of strains LAD 122 and F 8063. Morphologically established hybrid strains were selected at the Institute of Genetics, Plant Breeding and Biotechnology of the University of Life Sciences in Lublin. The component selection for crossbreeding was performed to achieve hybrids with great yield-forming potential and to improve the resistance to grain sprouting. Minerals were determined by the atomic absorption spectrometry (AAS) method. The results revealed differentiation in amounts of the analysed mineral components in hybrids depending on genotypes of the parental forms. Hybrid strains were usually characterized by a lower ash content in kernels than the parental forms. Among all the hybrids, strain IGS 5101 x F 8063 was distinguishable by its higher content of K, Ca, Mn, and Fe in grain versus both parental forms. It also excelled exceeded the other hybrids in respect of Ca, K and Mn. Tests on the mineral components in hybrid triticale strains indicate that it is possible to shape their levels through an appropriate selection of parental forms and selection during breeding work on X Triticosecale Wittmack genus to achieve cultivars of improved nutritional value.
PL
W pracy badano zawartość Ca, Mg, K, Mn, Zn, Cu, Fe w ziarnie (pokolenie F5) pszenżyta ozimego otrzymanego w wyniku krzyżowania trzech form matecznych z dwoma ojcowskimi. Jako formy mateczne użyto: 2 rody IGS 5101, FDT 975 i odmianę Alzo. Formami ojcowskimi były rody LAD 122 i F 8063. Rody mieszańcowe ustalone morfologicznie wyselekcjonowano w Instytucie Genetyki, Hodowli Roślin i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dobór komponentów do krzyżowania prowadzono w celu uzyskania mieszańców o dużym potencjale cech plonotwórczych oraz poprawienia odporności na porastanie ziarna. Zawartość składników mineralnych analizowano metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS). Wyniki badań wykazały zróżnicowanie poziomu badanych składników mineralnych w mieszańcach zależnie od genotypów form rodzicielskich. Rody mieszańcowe wykazywały zwykle niższą popiołowość ziarniaków w porównaniu z formami rodzicielskimi. Z badanych mieszańców wyróżniał się ród IGS 5101 x F 8063, w którego ziarnie stwierdzono wyższą zawartość K, Ca, Zn, Mn i Fe w odniesieniu do obu form rodzicielskich oraz Ca, K i Zn w porównaniu z pozostałymi rodami mieszańcowymi. Badania zawartości składników mineralnych w mieszańcowych rodach pszenżyta wskazują na możliwość kształtowania ich poziomu przez odpowiedni dobór komponentów rodzicielskich i selekcję w pracach hodowlanych w obrębie rodzaju X Triticosecale Wittmack dla uzyskania odmian o wyższej wartości żywieniowej.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
15
Numer
1
Opis fizyczny
p.131-140,ref.
Twórcy
autor
 • University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
autor
autor
Bibliografia
 • Feil B., Fossati D. 1995. Mineral Composition of Triticale Grains as Related to Grain Yield and Grain Protein. Crop Sci., 35: 1426-1431.
 • Gruszecka D., Kulpa D., Makarska E. 2004. Evalution of grain technological quality of X Triticosecale Wittmack with Aegilops sp. hybrids. Int. Agrophysics, 18: 127-132.
 • Gustafson J.P., Dille J. E., Skovmand B. 1989. Wheat substitution in hexaploid triticale. Plant Breed., 102: 109-112.
 • Kaczmarczyk S., Koszański Z., Podsiadło C. 2000. Reakcja pszenżyta jarego na deszczowanie i nawożenie mineralne [Response of spring triticale to sprinkling and mineral fertilization]. Cz. I. Fol. Univ. Agric. Stetin. 206, Agricult., 82: 109-116 (in Polish).
 • Kocuba W., Wasak E. 1998. Zawartość białka w ziarniakach form korekcyjnych pszenżyta (X Triticosecale Wittmack) [Content of protein in kernels of correction forms of triticale (X Triticosecale Wittmack). Biul. IHR 226/ 227(1): 43-46 (in Polish).
 • Makarska E., Gruszecka D. 1996. Wpływ komponentów rodzicielskich na zawartość mikro i makroelementów mieszańcowych ziarniaków pszenżyta z pszenperzem. Cz. I. [Effect of parental components on content of micro- and macroelements in kernels of hybrids of triticale with wheat grass. Part I]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 434: 105-109 (in Polish).
 • Makarska E., Gruszecka D. 1998. Antytrypsin activity and level of alkylresorcinols in hybrid kernels of X Triticosecale Wittmack with Agrotriticum and in parental form. Pol. J. Food Nutr. Sci., 7/48 (3): 431-434.
 • Makarska E., Gruszecka D. 2000. Wpływ pszenżytnich form rodzicielskich na zawartość mineralnych składników pokarmowych w mieszańcowych ziarniakach X Triticosecale Wittmack z Aegilops sp. [Effect of triticale parental forms on content of mineral nutrients in kernels of hybrids of X Triticosecale Wittmack with Aegilops sp.]. Biul. Magnezol., 5(3): 171-176 (in Polish).
 • Makarska E. 2000. The attempt to connect the glutenin composition with evaluation of the banking quality of winter triticale grain. Pol. J. Food Nutr. Sci., 9/50(2): 21-24.
 • Makarska E., Ciołek A., Kociuba W. 2008. Composition of gluten proteins and quality parameters of winter triticale hybrids. Pol. J. Food Nutr. Sci., 58 (3): 341-344.
 • Masłowski J., Gruszecka D., Tarkowski Cz. 1994. Tolerancyjność różnych genotypów pszenżyta na stresowe działanie jonów glinu [Tolerance of different triticale genotypes to stress effect of aluminium ions]. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, 162, Rol., 63: 147-149 (in Polish).
 • Pilejczyk D., Sienkiewicz S., Wojnowska T., Żarczyński P. 2004. Wpływ gęstości siewu i nawożenia azotem na zawartość makroskładników w ziarnie pszenżyta jarego [Effect of sowing density and nitrogen fertilization on content of macronutrients in grain of spring triticale]. J. Elementol., 9 (1): 35-45 (in Polish).
 • Sehgal K.L., Bajaj S., Sekhon K.S. 1983. Studies on the composition, quality and processing of triticale. Part II. Mineral composition of grain and flour. Nahrung., 27: 39-44.
 • Sodkiewicz W., Sodkiewicz T., Makarska E. 2002. Introgression of Triticum monococcum Genes as a Metod of Widening of Hexaploid Triticale Biodiversity. Cereal Section Meeting. Eucarpia., 147-149.
 • Souci S., Fachmann W., Kraut H. 2000. Food composition and Nutrion Tables. Scientific Publishers, Stuttgart.
 • Varughese G., Pfeiffer W.H., Pena R.J. 1996. Triticale: a successful alternative crops (part 1). Cereal Foods Word, 41 (6): 474-482.
 • Wyszkowski M. 2001. Zmiany pobrania makroskładników przez pszenżyto jare w zależności od nawożenia mineralnego [Changes in uptake of macronutrients by spring triticale depending on mineral fertilization]. J. Elementol., 6 (4): 700-708 (in Polish).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-8ff3145b-ac31-41de-9d13-ea4c446ba8c1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.