PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | 04 |
Tytuł artykułu

Wybrana problematyka ekologiczna przetworstwa surowcow rzeznych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wydawca
-
Rocznik
Tom
04
Opis fizyczny
s.61-75,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolnicza, 50-375 Wroclaw, ul.C.Norwida 25
Bibliografia
 • 1. ANON. 1990. Organically grown foods. Food Technol., 44, 12, 123 -130.
 • 2. ANON. 1993 a. Wędzenie. W grę wchodzi ponad 1000 substancji. Technologia wędzenia a ochrona środowiska. Mięso i Wędliny, 3, 29-31.
 • 3. ANON. 1993 b. Wędzenie. Technologia wędzenia a ochrona zdrowia. Substancje szkodliwe i drażniące to druga strona aromatu i trwałości. Mięso i Wędliny, 3, 26-28.
 • 4. ANONYMONS. 1992. Heidelberg Appeal to Heads of States and Governments. Projections, Nr 7/8, Autumn-Winter, 121.
 • 5. BALEJKO J. A. 1991. Production of curing smoke: Rate of thermal decomposition of sawdust under anaerobic conditions. J. Sci. Food Agric. 51, 391-398.
 • 6. BATEL W. 1989. Agricultural production and environmental protection. Umwelt, 19, D48-D53.
 • 7. BLASCHEK, H. P. 1992. Approaches to making the food processing industry more environmentally friendly. Trends Food Sci. Technol, 3, 107 -110.
 • 8. BULLERMAN L. B., HARTMAN P. A, AYRES J. C. 1969 a. Aflatoxin production in meats. I. Stored meats. Applied Microbiology, 18,5,714 - 717.
 • 9. BULLETERMAN. B., HARTMAN P. A, AYRES J. C. 1969 b. Aflatoxin production in meats. II. Aged dry salamis and aged country cured hams. Applied Microbiology, 18, 5, 718-722.
 • 10. BURTON J. L, MC BRIDE B. W, BLOCK E., GLIMM D. R, KENNELLY J. J. 1994. A review of bovine growth hormone. Can. J. Anim. Sri, 74, 2, 167-201.
 • 11. CASSENS R. G. 1995 a. Use of sodium nitrite in cured meats today. Food Technol, 49, 7, 72-80, 115.
 • 12. CASSENS R. G. 1995b. Current content of residual nitrite in cured meat products at the retail market. Proc.41 Int. Congress Meat ScL Technol. San Antonio, Teksas, USA, 344-345.
 • 13. CHEFTEL J. C. 1995. Review: High - pressure, microbial inactivation and food preservation. Food Sci. Technol. Int., 1, 75-90.
 • 14. COLEMAN M. E., ELDER R. S., BASU P. 1992. Trace metals in edible tissue of livestock and poultry. J. of AOAC International., 75, 4, 615-625.
 • 15. CULOTTA E., KOSHLAND D. E. 1992. NO news is good news. Science, 258: 1862. Cyt. za R. G. Cassens, 1995a.
 • 16. CZAPSKI J., LIMANÓWKA-JACYGRAD D. 1996. Nietermiczne metody przedłużania trwałości żywności o małym stopniu przetworzenia. Przemysł Spożywczy, 50, 3, 27-30.
 • 17. DOBICKA A. 1994. Modele gospodarstwa ekologicznego uwzględniającego wymogi rolnictwa ekologicznego. Mat. Konferencji „Stan środowiska w województwie jeleniogórskim a możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego". WODR, Jelenia Góra, 1-25.
 • 18. DOBICKI A., FILISTOWICZ A., NIETUPSKI T., SZULC T., ŻUK B. 1996. Intensyfikacja produkcji bydła mięsnego w oparciu o trwałe użytki zielone rejonu Podgórza Sudeckiego. Rozdz. 3.8. Chów bydła mięsnego a wymagania rolnictwa ekologicznego. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Program PHARE - P9205/05 - 03/329D, ROL-LEX. Zielona Góra (w druku).
 • 19. DYREMARK A., WESTERHOLM R., OVERVIK E., GUSTAVSSON. 1995. Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) emissions from charcoal grilling. Atmospheric Environment, 29, 13, 1553-1558.
 • 20. ENGEL R. E., ADAMS C. E., CRAWFORD L. M. 1990. Food borne listeriosis: risk from meat and poultry. Food Control., 1, 27-31.
 • 21. FÄRBER J. M. 1993. Current research on Listeria-monocytogenes in foods - An overview. J. Food Protection, 56, 7, 640-643.
 • 22. FELDMAN P. L., GRIFFITH O. W., STUEHR D. J. 1993. The surprising life of nitrite oxide. Chem. Eng. News. Dec., 20, 26.
 • 23. FENG P. 1992. Commercial assay systems for detecting foodborne Salmonella: A review. J. Food Protection, 55, 11, 927-934.
 • 24. FESSMAN K. D. 1995a. Räuchertechnologie in Wandel, Fleischwirtschaft, 75, 3, 216-230.
 • 25. FESSMAN K. D. 1995b. Smoking technology at time of change. Fleischwirtschaft, 75, 9, 1124-1126.
 • 26. FISCHER K. 1994a. Alternativen der Fleischerzeugung. Produktionsformen und Qualitätsaspekte. Fleischwirtschaft, 74, (1), 35-40.
 • 27. FISCHER K. 1994b. Alternativen der Fleischerzeugung. Produktionsformen und Qualitätsaspekte. Fortsetzung Heft 1/1994, Fleischwirtschaft, 74, (2), 139-143.
 • 28. FRIEDMAN M. 1996. Nutritional value of proteins from different food sources. A review. J. Agric. Food Chem., 44, 1, 6-29.
 • 29. GOMAA E. A., GRAY J. I., RABIE S., LOPEZ-BOTE C., BOOREN A. M. 1993. Polycyclic aromatic hydrocarbons in smoked food products and commercial liquid smoke flavourings. Food Additives and Contaminants, 10, 5, 503-521.
 • 30. GUILLEN M. D. 1994. Polycyclic aromatic compounds: extraction and determination in food. Food Additives and Contaminants. 11, 6, 669 - 684.
 • 31. HANRAHAN T. J. 1990. Use of somatotropin in livestock production: growth in pigs. In: Sejrsen K., Vestergaard M., Neimann-Serensen. Eds. Use of somatotropin in livestock production. Elsevier Applied Science, London and New York, 1990, 157-177.
 • 32. HECHT H. 1988. Residues in meat and associated problems. Fleischwirtschaft, 68, 7, 873-877.
 • 33. HERMEY B., PATZELT H. 1995. Using liquid smoke. Fleischwirtschaft, 75, 4, 445-447.
 • 34. KINSMAN D. M. 1994. Organic livestock and animal products. Proc. 40th International Congress of Meat Science and Technology. The Hague, S-VIII.03.
 • 35. KNORR D., 1993. Effect of high-hydrostatie-pressure processes on food safety and quality. Food Technol. 47, 7, 156-161.
 • 36. KNORR D., i in. 1994. Food application of high electric field pulses. Trends Food Sci. Technol., 5, 71-75.
 • 37. KOTULA A. W., STERN N. J. 1984. The importance of Campylobacter jejuni to the meat industry: A review. J. Animal Sci., 58, 6, 1561 -1566.
 • 38. KROYER G. Th. 1995. Impact of food processing on the environment - an overview. Lebensm.-Wiss. u. Technol. 28, 6, 547-552.
 • 39. LODOVICI M., DOLARA P, CASALINI C., CIAPPELLANO S., TESTALING G. 1995. Polycyclic aromatic hydrocarbon contamination in the Italian diet. Food Additives and Contaminants, 12, 5, 703-713.
 • 40. MARSDEN J., PESSELMAN R. 1993. Nitrosoamines in food-contact netting: Regulatory and analytical challenges. Food Technol. 47, 3, 131-134.
 • 41. McINTYRE T. AND SCANLAN R. A., 1993. Nitrosoamines produced in selected foods under extreme nitrosation conditions. J. Agric. Food Chem., 41: 101.
 • 42. MENG J., DOYLE M. P., ZHAO T, ZHAO S.1994 Detection and control of Escherichia coli 0157: H7 in foods. Trends Food Sci. Technol., 5, 6, 179-185.
 • 43. MILLER і JONES J. 1995. Food Safety. Sec. printing. Eagon Press, St. Paul. MN USA.
 • 44. NEUERBURG W. i inni. 1994. Rolnictwo ekologiczne w praktyce (Organish-biologischer landbau in der Praxis). Red. nauk. U. Sołtysiak. Stow. Ekoland i Stiftung Leben und Umwelt, Warszawa.
 • 45. PETERSEN A. 1993. N-nitrosodibutylamine and other volatile nitrosoamines in cured meat packaged in rubber nettings. J. Food Sc., 58,1,47-48.
 • 46. PEZACKI W. 1991. Przetwarzanie surowców rzeźnych. Wpływ na środowisko przyrodnicze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 47. PITT J. I., LEISTHER L. 1991. Toxigenic Pénicillium species. In. Smith, J. E. Henderson R. S. Eds. Mycotoxins and Animal Foods. CRC Press, Inc. London, 81-99.
 • 48. POTHAKAMURY U. R., BARBOSO-CANOVAS G. V., SWANSON B. G. 1993. Magnetic-field inactivation of microorganisms and generation changes. Food Technol. 47, 12, 85-93.
 • 49. PRACA ZBIOROWA pod red. U. Sołtysiak. 1995. Rolnictwo ekologiczne. Od producenta do konsumenta. Stowarzyszenie Ekoland. Stiftung LEBEN i UMWELT, Warszawa.
 • 50. PSZCZOŁA D. E. 1995. Tour highlights production and uses of smoke-based flavours. Food Technol. 49, 1, 70-74.
 • 51. SARASUA S., SAVITZ D. A. 1994. Cured and broiled meat consuption in relation to childhood cancer: Denver, Colorado (United States). Cancer Causes and Control. 5: 141.
 • 52. SCHMIDT H. 1993. Impurities in meat - sources and influence. In: Sommer H., Petersen В., Wittke, P. v. Eds. Safe guarding food quality. Springer - Verlag, Berlin, Heidelberg, 147-156.
 • 53. SEN N. P., BADDOO P. A., SEAMAN S. W. 1993. Nitrosoamines in cured pork products packaged in elastic rubber nettings. An update, Food Chemistry, 47, 387-390.
 • 54. SIMPSON A. E. 1995a. Ochrona œrodowiska w polskim przemyœle spożywczym. Mat Konferencji „Ochrona środowiska w przemyśle spożywczym", Warszawa 14-16 listopada 1995r. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) oraz BOOZ ALLEN and Hamilton, (UK) Ltd. Maszynopis, poz.l, str.1-11.
 • 55. SIMPSON A. E. 1995b. Program udoskonalenia systemów ochrony œrodowiska dla polskiego przemysłu spożywczego. Jak wyżej, poz. 16, str. 1 - 21.
 • 56. SLADE P. J. 1992. Monitoring Listeria in the food production environment I. Detection of Listeria in processing plants and isolation methodology. Food Research International, 25, 1, 45-56.
 • 57. SQUIRES E. J., ADEOLA O., YOUNG L. G„ HACKER R. R. 1993. The role of growth hormones ß-adrenergic agents and intact males in pork production: A review. Can. J. Anim. ScL 73, 3, 1-23.
 • 58. TYSZKIEWICZ S. 1993. Rolnictwo ekologiczne. Zasady i nadzór nad produkcją żywności tzw. biologicznej w: Uwarunkowania i perspektywy
 • polskiego prawa żywnościowego. Ekspertyza II. Praca zbiorowa pod red. prof. dr hab. St Tyszkiewicza. Wydawnictwo Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. Warszawa, wrzesień, 1993, 121 -134.
 • 59. WATSON D. 1992. Chemical contamination. Nature, origin and control. Meat Focus International, 1, 7, 323-327.
 • 60. WESTPHAL K., POTTHAST K., ÜBERMUTH G. 1994. Benzoa-pyrenegehalte in geräucherten Fleischerzeugnissen aus traditionellen Räucheranlagen ehemaliger DDR-Betriebe. Fleischwirtschaft, 74, 5, 543-546.
 • 61. WIĄCKOWSKI S. K. 1995. Próba ekologicznej oceny żywienia, żywności i składników pokarmowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 62. YABIKU H. Y. MARTINS M. S., TAKAHASHI M. Y. 1993. Levels of benzo [a] pyrene and other policyclic aromatic hydrocarbon in liquid smoke flavour and some smoked foods. Food Additives and Contaminants, 10, 4, 399-405.
 • 63. ZAKRZEWSKI S. F. 1995. Podstawy toksykologii środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • 64. ZAROR C. A. 1992. Controlling the environmental impact of the food industry: an integral approach. Food Control, 3, 190 -199.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-8f6841c8-e545-4bda-967d-a2648d4354ac
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.