PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 06 |
Tytuł artykułu

Przystosowanie mobilnych maszyn rolniczych do zwiekszonych predkosci roboczych. Cz.4. Transport rolniczy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Adaptation of mobile agricultural machines to high operatings speeds. Part 4. Farm transport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zwiększanie wydajności w produkcji roślinnej przy jednoczesnym obniżaniu jej kosztów jest stałą tendencją w rolnictwie. Jedną z dróg realizacji tego celu jest poprawa parametrów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń. Wśród wielu sposobów uzyskania lepszych wyników w trakcie eksploatacji maszyn jest zwiększenie ich prędkości roboczej. W pracy dokonano przeglądu literatury dotyczącej prac nad wpływem prędkości roboczej mobilnych narzędzi i maszyn rolniczych na ich parametry eksploatacyjne.
EN
It is a constant trend in agriculture to increase the plant production efficiency while lowering its costs. One of the ways of achieving this goal is to enhance machines and work tools operating parameters. Numerous ways of improving machine operating results include increasing operating speeds. A review of literature on the influence of mobile agricultural work tools and machines operating speeds on their operating parameters was conducted in this study.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
06
Opis fizyczny
s.4-6,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Przemyslowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznan
Bibliografia
 • [1] Arvidsson J.; Hakansson I. Do effects of soil compaction persist after ploughing? Results from 21 long-term field experiments in Sweden. Czy skutki ugniecenia gleby trwają nadal poorce? Wyniki 21 długoterminowych badań polowych w Szwecji. Soil Till.Res.Vol.39 nr3,41 996,
 • [2] Arvidsson J.; Ristic S. Soil stress and compaction effects for four tractor tyres. Skutki naprężeń w glebie i ugniecenia dla czterech opon ciągnikowych. J. Terramech. Vol.33 nr5 1996,
 • [3] Błaszkiewicz Z. Analiza wpływu wybranych parametrów opon rolniczych na ugniatanie gleby. Zeszyty naukowe; Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu; Zeszyt 271 1997,
 • [4] Carman K. . Wpływ prędkości jazdy i obciążenia opon ciągnika na ugniecenie gleby. Vol. 31nr1,1994,s.11-20,
 • [5] Diserens E.; Spiess E. Wechselwirkung zwischen Fahrwerk und Ackerboden. Wzajemne oddziaływanie między układem jezdnym a glebą. FAT-Berichte nr 613, 2004,
 • [6] Elowsky J. Life in the fast lane. Ożywienie na szybkim pasieruchu. ResourceVol.8nr10,2001,
 • [7] Hahn K.; Kutzbach H.D. Triebachsanhänger - Lösungsansätze und Potenziale. Przyczepy z osiami napędzanymi - przyczynki rozwiązań i potencjalne możliwości. Landtechnik Jg.58 nr5,2003,
 • [8] Hakansson I.; Reeder R.C. Subsoil compaction by vehicle with high axle load extent, persistence and crop response. Ugniecenie gleby przez pojazdy o dużym obciążeniu osi - zasięg, trwałość i reakcja roślin. Soil & Tillage Research Vol.29 nr2-3,1994,
 • [9] Hoppe U. Einfluss der Hinterachsfederung von Traktoren auf Fahrsicherheit und komfort. Wpływ resorowania tylnej osi ciągników na pewność i komfort jazdy. Landtechnik Jg.57nr2,2002,
 • [10] Horn R.; Blackwell P.S.; White R. The effect of speed of wheeling on soil stresses, rut depth and soil physical properties in an ameliorated transitional red-brown earth. Wpływ prędkości jazdy na naprężenia w glebie, głębokośćśladu koła i własności fizyczne gleby na ulepszonej,przejściowej glebie brunatno-czerwonej. Soil Till. Res.Vol.13nr4,1989.
 • [11] Powałka M.; Buliński J. Wpływ wielokrotnych przejazdów ciągnika na porowatość gleby w warstwie ornej pod koleiną przejazdów i obok niej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 508,Warszawa2006, [12] Schlee R. XeoBib - ein neues Traktor-Reifen-Konzept.XeoBib - nowa koncepcja opon ciągnikowych.LandtechnikJg.59 nr1, 2004,
 • [13] Materiały firmowe firmy Michelin,
 • [14] Materiały firmowe firmy Goodyear,
 • [15] Materiały firmowe firmy JCB,
 • [16] Materiały firmowe firmy MB Unimog
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-8f5080f6-1613-43d1-a522-4862b44e9354
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.